VÓÓR Welzijn

Ouderenwijzer 2013 in een oplage van negenduizend stuks, bedoeld voor de inwoners van vijfenzeventig jaar en ouder in de Haagse stadsdelen Loosduinen, Segbroek en Haagse Hout. Zij krijgen de ouderenwijzer, waarin informatie over hun eigen buurt is opgenomen, persoonlijk uitgereikt bij het signalerende huisbezoek.
Teletrust is na vijftig jaar zelfstandige telefonische dienstverlening onderdeel geworden van VOOR Welzijn in Den Haag. De ruim honderd vrijwilligers gaan vanaf januari 2013 werken vanuit een buurtcentrum van VOOR Welzijn, dat voor dit doel aangepast wordt. Naast bouwkundige en ICT aanpassingen worden maatregelen uitgevoerd ten behoeve van de veiligheid van vrijwilligers, zoals aanbrengen van veiligheidsglas in de werkruimten die dagelijks tot middernacht in gebruik zijn.
Zes laptops worden beschikbaar gesteld om ouderen internet cursussen te geven, zodat zij in contact met hun kleinkinderen kunnen blijven. Ook worden de laptops gebruikt door kinderen die thuis geen computer hebben. Zij maken hierop hun huiswerk.
Het jongerenwerk in de Heesterbuurt zet intensief in op een groep jongeren om de overlast te kunnen verminderen. Binnen een breed plan van aanpak worden ook een aantal voorlichtingsactiviteiten over alcohol, drugs en seksualiteit georganiseerd en een aantal activiteiten rondom talentenontwikkeling en participatie. Fonds 1818 draagt aan deze onderdelen bij.
Fonds 18181 levert een bijdrage voor een trainingsweekend voor de 14 vrijwilligers van de Vertrouwenslijn Zoetermeer.Bij Sensoor Zoetermeer kunnen onder meer mensen terecht die zich eenzaam voelen, de slaap niet kunnen vatten omdat ze hun problemen niet van zich af kunnen zetten, problemen hebben op bijvoorbeeld het psychische of relationele vlak, het vertrouwen hebben verloren in de professionele hulpverlening en niet weten tot wie zij zich met hun problemen kunnen wendenSensoor Zoetermeer telt vijftien vrijwilligers, onder wie twee coördinatoren.De vertrouwenslijn wordt gesubsidieerd door de
VOOR Welzijn biedt aan ouderen in de Haagse wijk Leidschenveen-Ypenburg een zomerprogramma van zes uitstapjes met als doel de eenzaamheid te bestrijden en onderlinge contacten te stimuleren.Het programma is in overleg met een aantal actieve senioren uit de wijk samengesteld en varieert in prijs en reisafstand. De duurste uitjes zijn bustochten naar de Het Loo in Apeldoorn en de kaasmarkt in Alkmaar. Het goedkoopste uitje is de strandwandeling in Scheveningen. VOOR Welzijn organiseert sinds enkele jaren welzijnsactiviteiten vanuit een nieuw welzijnscentrum in Leidschenveen.
Op 11 oktober 2012 vindt de derde meidenbeurs plaats in sporthal Piet Vink in de Haagse wijk Ypenburg. De beurs is gericht op meiden in de leeftijd van twaalf tot en met eenentwintig jaar. Ze krijgen informatie over gezondheid, sport, relaties, werk, geld en scholing. Op een voor hen aantrekkelijke manier worden ze in contact gebracht met een breed scala aan voorzieningen die voor hen van belang zijn. In 2010 en 2011 trok de meidenbeurs tussen de tweehonderdvijftig en driehonderd deelneemsters.
Op 7 juli 2012 organiseert VOOR Welzijn een sportdag voor tweehonderd wijkbewoners uit Bezuidenhout West in Den Haag. Aan een parcours van vijftien activiteiten kunnen mensen van alle leeftijden meedoen. Bij veel activiteiten, zoals zaklopen, is samenwerking vereist. Doel is dat wijkbewoners op een leuke manier contact leggen met elkaar en enthousiast raken voor een jaarlijkse gezamenlijke activiteit.
Vijftien tienermeiden in de leeftijd van tien tot veertien jaar, afkomstig uit de Haagse wijk Mariahoeve, krijgen een programma aangeboden met als doel een gezonde leefstijl te bevorderen. Het programma bestaat uit zes sportworkshops, twee voorlichtingen door een dietiste, drie kooklessen en als verwerkingsopdracht het maken van een voorlichtingsfilmpje voor andere jongeren.
VOOR Welzijn biedt aan voornamelijk ouderen in de Haagse wijk Segbroek een zomerprogramma van negen uitstapjes met als doel de eenzaamheid te bestrijden en onderlinge contacten te stimuleren.

Pagina's

Abonneren op RSS - VÓÓR Welzijn

U bent hier

Deel met:

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.