Coronahulp: snelle actie in roerige tijd

Organisaties én groepjes bewoners in onze regio kunnen via een snelle procedure een aanvraag indienen voor coronahulp-projecten. We steunen zowel projecten voor noodhulp als maatschappelijke initiatieven die samenleven op anderhalve meter afstand mogelijk maken.

Coronahulp door organisaties

We steunen coronahulpprojecten uit onze regio financieel en denken mee over het helpen van kwetsbare groepen en het functioneren van maatschappelijke organisaties in deze roerige tijd. Ben je betrokken bij een stichting of vereniging en heb je onze hulp nodig? Mail dan een kort projectplan naar aanvraag@fonds1818.nl. Zet in het onderwerp ‘Coronahulp’.

Wat staat er in je projectplan voor coronahulp?

In het projectplan zien we graag de volgende zaken terug:

  • Omschrijving van het plan
  • De start- en einddatum van het project
  • Aanleiding voor het project
  • Doel van het project
  • Verwachte resultaten
  • Verwacht aantal vrijwilligers dat meewerkt
  • Doelgroep(en)
  • Samenwerkingspartners
  • Sterke en zwakke punten van het project
  • Een begroting en dekkingsplan

Coronahulp door groepjes bewoners

Bewonersinitiatieven voor coronahulp in de regio van Fonds 1818 kunnen een aanvraag indienen op kleinecoronahulp.nl. Via deze website kunnen we plannen van groepjes bewoners snel behandelen zodat je ook snel aan de slag kunt. 

‘Kleine coronahulp’ is een samenwerking tussen meerdere fondsen en wordt gecoördineerd door de Haëlla Stichting. Je kunt hier donatieaanvragen indienen voor initiatieven die passen binnen één van de drie thema’s: eenzaamheid, dak- en thuislozen en voedselvoorziening. 

Doordat er speciaal voor hen gekookt wordt door iemand uit hun eigen buurt, voelen mensen zich meer gezien en minder eenzaam.
Stéphanie van Gerven, directeur Thuisgekookt

Dit is de regio van Fonds 1818

Bekijk de regiokaart