Aanvraag indienen

Fonds 1818 geeft donaties aan stichtingen en verenigingen voor het uitvoeren van maatschappelijke projecten.

Coronaprojecten

We zien dat er tijdens deze coronacrisis veel initiatieven op gang komen voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Fonds 1818 steunt coronaprojecten financieel en denkt mee over het helpen van kwetsbare groepen. Coronaprojecten kunnen wij alleen in behandeling nemen als u een rechtspersoonlijkheid hebt, dus een stichting of vereniging. Deze aanvragen worden z.s.m. in behandeling genomen. Dus hebt u onze hulp nodig, meld u dan! Mail ons via aanvraag@fonds1818.nl met in het onderwerp Coronahulp.

Op onze inspiratie-pagina publiceren we geregeld artikelen over coronaprojecten die al gestart zijn.

Fonds 1818 maakt ook coronaprojecten van groepjes particulieren mogelijk: bewonersinitiatieven. Ga om een aanvraag in te dienen naar de webpagina over coronaprojecten. Zo kunnen we plannen van groepjes bewoners snel behandelen zodat u snel aan de slag kunt.

Reguliere projecten

Een aanvraag indienen bij Fonds 1818 kan door het sturen van een projectplan samen met:
  • een recente jaarrekening (alleen stichting of vereniging),
  • een kopie van de statuten (alleen stichting of vereniging),
  • een begroting en dekkingsplan

U kunt uw documenten sturen naar aanvraag@fonds1818.nl. Wij nemen enkel digitaal ingestuurde documenten in behandeling.

Houd rekening met een behandeltermijn van circa acht weken, na het in behandeling nemen van een aanvraag.

Door contactgegevens te delen met Fonds 1818 geeft u toestemming om die gegevens digitaal te verwerken in de projectadministratie van het fonds. Voor meer informatie zie de Privacyverklaring Fonds 1818

Projectplan

Wij vragen u in uw eigen woorden uw plan te omschrijven en aan te geven in een begroting welke bijdrage u nodig heeft van Fonds 1818. Maak gebruik van de checklist om te zorgen dat uw aanvraag volledig is. 

Uw project dient te voldoen aan de criteria van Fonds 1818, moet passen binnen de aandachtsgebieden van het fonds en uw project moet plaatsvinden in de regio van Fonds 1818.

De behandeltermijn is circa acht weken. Projecten die binnen die periode van start gaan of al gestart zijn worden niet in behandeling genomen.

Alle formulieren die betrekking hebben op een aanvraag kunt u vinden onder formulieren.

Dekkingsplan

Fonds 1818 is over het algemeen niet de enige financier van een project. Wij verwachten dat u zorgdraagt voor een bredere financiele dekking van uw plannen.

In het dekkingsplan geeft u aan hoe u uw project denkt te financieren. U geeft aan bij welke fondsen en/of gemeenten u financiering aanvraagt met bij voorkeur welke bedragen u bij de betreffende organisaties aanvraagt. In het dekkingsplan staat eveneens vermeld welke eigen bijdrage beschikbaar is.

Formulieren van andere fondsen

Wanneer u het aanvraagformulier van een ander Haags fonds hebt ingevuld, kunt u dat ook naar Fonds 1818 sturen. Alle Haagse fondsen waarbij u dit logo ziet, accepteren elkaars formulieren.

U bent hier