Spelregels voor bewonersinitiatieven

Fonds 1818 steunt mensen die niet aangesloten zijn bij een stichting of vereniging, maar wel plannen hebben om de straat, de wijk of de wereld om ons heen een beetje mooier te maken. Natuurlijk gelden daarbij spelregels: betrokkenheid bij de regio, geen winstoogmerk en geen individuele steun. Zie hieronder de volledige spelregels.

Organisaties die al ervaring hebben kunnen via de reguliere weg hun aanvragen blijven indienen.

Spelregels

 • Er is een bedrag nodig tussen de 250 euro en 1.500 euro.
 • Er zijn minimaal drie betrokken aanvragers die geen familie van elkaar zijn of in hetzelfde huis wonen.
 • Er is geen stichting of vereniging die de aanvraag kan indienen.
 • De aanvragers zijn 16 jaar of ouder.
 • Het gaat om een activiteit in de regio van Fonds 1818.
 • Meerdere bewoners uit de buurt hebben baat bij het project.
 • Het is niet de bedoeling om winst te maken.
 • Iedereen zet zich vrijwillig in voor het project.
 • U mag slechts één keer per jaar een aanvraag indienen voor hetzelfde project.
 • Het project is nog niet begonnen.
 • Het project begint binnen een half jaar na de toekenning van de donatie.
 • Het geld is niet bestemd voor de aanschaf van waardevolle apparatuur, zoals computers, printers, beamers, foto- of videoapparatuur.
 • Voor straatfeesten is een maximaal bedrag beschikbaar van 250 euro.

 

U bent hier