80% - 20%

Voorafgaand aan het project keert het fonds 80% van de toegezegde donatie aan u uit.

Na afloop van het project dient u een financiele afrekening in. Op basis van deze afrekening wordt de resterende 20% (of een deel daarvan, afhankelijk van de daadwerkelijk gemaakte kosten) uitgekeerd.

Wanneer u meer inkomsten uit uw project hebt gehaald dan dat u had voorspeld, zal Fonds 1818 een deel van het overschot terugvragen. Het bedrag dat het fonds terugvraagt, is procentueel gelijk aan het deel van de financiering dat is verkregen via fondsenwerving plus de eigen bijdrage van de organisatie. Onder fondsenwerving wordt verstaan de bijdragen van fondsen en subsidies.

Dit bedrag wordt verrekend met de resterende 20% van de donatie.

Mocht het terug te vragen bedrag hoger zijn dan de 20% krijgt u hierover een factuur.

 

 

 

U bent hier