Procedure voor stichtingen en verenigingen

Hoe dien ik een aanvraag in bij Fonds 1818?

Een aanvraag indienen kan door een projectplan, begroting en dekkingsplan met een eventuele toelichting te sturen naar aanvraag@fonds1818.nl

Dien de aanvraag voor een donatie minimaal twee maanden of acht weken vóór de start van het project in.

Onderdelen van een aanvraag:

  • Projectplan (uitleg over het plan)
  • Begroting (verwachte kosten)
  • Dekkingsplan (verwachte inkomsten en/of bijdragen door andere partijen)
  • Eventuele toelichting
  • Recente jaarrekening (alleen voor stichtingen en verenigingen)
  • Statuten (alleen bij de eerste aanvraag van stichtingen en verenigingen en wanneer de statuten gewijzigd zijn)

Onze beoordeling

Zodra u alle documenten hebt ingestuurd, begint de beoordeling van uw project. De adviseur kan eventueel contact opnemen met aanvullende vragen.
De behandeling van een aanvraag duurt ongeveer acht weken. Bij bedragen boven de € 100.000,- is de behandeltermijn langer. Aanvragen voor projecten die eerder van start gaan, worden afgewezen.

Goedgekeurd of afgekeurd?

Wanneer Fonds 1818 de aanvraag goedkeurt, krijgt u via e-mail een contract toegestuurd. U kunt dit digitaal ondertekenen en terugsturen. Doe dit binnen twee maanden.

Het contract moet ondertekend worden door iemand die daartoe bevoegd is. Bij voorbeeld de directeur, manager, bestuurslid of voorzitter.
Wanneer Fonds 1818 de aanvraag afkeurt, krijgt u via e-mail een afwijzing.

Aan de slag met het project

Zodra duidelijk is wanneer het project daadwerkelijk van start gaat, stuurt u een doorgangsbevestiging naar aanvraag@fonds1818.nl. Op basis daarvan bepaalt Fonds 1818 wanneer het donatiebedrag wordt overgemaakt. Fonds 1818 keert 80% van het bedrag uit vóór het begin van het project en 20% (of een deel daarvan; afhankelijk van de daadwerkelijk gemaakte kosten) na afloop.

Zijn er wijzigingen in het project, zijn er toezeggingen of afwijzingen van andere financiers, of verandert de startdatum? Geef dit dan door aan de adviseur van Fonds 1818 (zie uw contractbrief voor de adviseur).

Na afloop

Binnen drie maanden na afloop van het project stuurt u een afrekening en evaluatie in. Op basis daarvan bepaalt Fonds 1818 welk bedrag van de resterende 20% nog aan u wordt overgemaakt. Dit hangt af van de daadwerkelijk gemaakte kosten.
Is de donatie hoger dan € 75.000,-? Stuur dan een accountantsverklaring mee.

Lees hier de Algemene voorwaarden.

U bent hier