Ondernemingen

Fonds 1818 steunt incidenteel organisaties met een winstoogmerk. Deze ondernemingen hebben tot doel sociale impact te realiseren. In eerste instantie heeft Fonds 1818 hierbij vooral activiteiten/projecten gericht op arbeidstoeleiding voor ogen. Voorwaarde bij dergelijke projecten is dat de onderneming concrete afspraken met een gemeente in de regio heeft met betrekking tot het aanleveren van kandidaten.

Voor een eventuele donatie zijn uitgezonderd

  • Reguliere exploitatiekosten
  • Herfinanciering van schulden
  • Projecten buiten de regio van Fonds 1818
  • Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid 

Let op:
Wanneer aan een onderneming een stichting is verbonden, dient de aanvraag ingediend te worden door de stichting.

U bent hier