Formulieren

Hier vindt u de formulieren die u nodig hebt bij de afhandeling van een donatieaanvraag. In deze handleiding staat beschreven hoe u een digitale handtekening plaatst in een pdf-bestand.

Doorgangsbevestiging

Zodra duidelijk is wanneer het project daadwerkelijk van start gaat, stuurt u het formulier 'Doorgangsbevestiging' ingevuld per e-mail naar aanvraag@fonds1818.nl. Op basis van deze verklaring maken wij één maand voor aanvang van het project het door ons toegezegde bedrag over. 
Doorgangsbevestiging

<< Naar boven

Bestedingsverklaring

Binnen drie maanden na afloop van het project stuurt u ons per e-mail een ondertekende bestedingsverklaring en een overzicht van de inkomsten en uitgaven met betrekking tot het project waarvoor u een donatie kreeg. Kopies van bonnetjes meesturen is niet nodig. 
Bestedingsverklaring

<< Naar boven

Accountantsverklaring

Wanneer de donatie van Fonds 1818 hoger was dan € 100.000 ontvangen wij graag van u een accountantsverklaring.
Accountantsverklaring

<< Naar boven

Evaluatieformulieren

Na afloop van uw project ontvangen wij graag een inhoudelijk verslag. We hebben hiervoor twee standaardformulieren waarin een aantal vragen beantwoord moet worden. Wanneer uw project een activiteit betrof, kunt u gebruik maken van formulier A. Wanneer u met de bijdrage van Fonds 1818 een investering hebt gedaan, kunt u formulier B gebruiken.
U kunt het evaluatieformulier per e-mail versturen naar de betrokken adviseur (zie uw contractbrief) of naar aanvraag@fonds1818.nl. Vermeldt altijd uw projectnummer.
Formulier A
Formulier B

<< Naar boven

Algemene voorwaarden

Lees de Algemene Voorwaarden van Fonds 1818.
Algemene Voorwaarden

<< Naar boven

U bent hier