Checklist

Omschrijf uw plan in uw eigen woorden en geef aan welke bijdrage u nodig hebt van Fonds 1818. U kunt gebruikmaken van deze checklist om te zorgen dat uw aanvraag volledig is. Wanneer wij nog informatie missen, nemen wij hierover contact met u op.

Uw project dient te voldoen aan de criteria van Fonds 1818 en moet passen binnen de aandachtsgebieden van het fonds.

U kunt uw aanvraag sturen naar aanvraag@fonds1818.nl. Wij nemen enkel digitaal ingezonden aanvragen in behandeling.
Houd rekening met een behandeltermijn van circa acht weken. 

Organisatiegegevens

Door contactgegevens te delen met Fonds 1818 geeft u toestemming om die gegevens digitaal te verwerken in de projectadministratie van het fonds. Voor meer informatie zie de Privacyverklaring Fonds 1818.

 • Aanhef en naam directeur of bestuurslid
  post- en/of bezoekadres, postcode, plaats, telefoonnummer overdag, e-mailadres
 • Aanhef en naam contactpersoon aanvraag
  post- en/of bezoekadres, postcode, plaats, telefoonnummer overdag, e-mailadres
 • Website
 • Doelstellingen organisatie
 • Kopie statuten (alleen wanneer uw organisatie nog niet eerder een aanvraag bij Fonds 1818 indiende of wanneer de statuten gewijzigd zijn)
 • Meest recente jaarrekening
 • IBAN-nummer en tennaamstelling

Projectplan

 • Omschrijving van het plan
 • Doel van het project
 • Waarom is uw project van belang?
 • Doelgroep(en)
 • Looptijd (start- en einddatum)
 • Inzet vrijwilligers
 • Samenwerkingspartners
 • Sterke en zwakke punten van het project
 • Verwachte resultaten

Financiën

 • Gevraagd bedrag in euro's
 • Begroting (verwachte kosten)
 • Dekkingsplan (verwachte inkomsten)
 • Overzicht van andere aangeschreven fondsen
 • Eventuele offertes

U bent hier