Aanvraag indienen

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving kunt u via onderstaande manier een aanvraag blijven indienen bij Fonds 1818.

 

Fonds 1818 geeft donaties aan stichtingen en verenigingen voor het uitvoeren van maatschappelijke projecten.

Fonds 1818 maakt ook projecten van groepjes particulieren mogelijk tot maximaal € 3.000,-. Lees hier meer over de voorwaarden en spelregels.

Een aanvraag indienen bij Fonds 1818 kan door het sturen van een projectplan samen met:
  • een recente jaarrekening (alleen stichting of vereniging),
  • een kopie van de statuten (alleen stichting of vereniging),
  • een dekkingsplan

naar aanvraag@fonds1818.nl. Wij ontvangen uw aanvraag bij voorkeur digitaal.

Houd rekening met een behandeltermijn van circa acht weken, na het in behandeling nemen van een aanvraag.

Door contactgegevens te delen met Fonds 1818 geeft u toestemming om die gegevens digitaal te verwerken in de projectadministratie van het fonds. Voor meer informatie zie de Privacyverklaring Fonds 1818

Projectplan

Wij vragen u in uw eigen woorden uw plan te omschrijven en aan te geven welke bijdrage u nodig heeft van Fonds 1818. Maak gebruik van de checklist om te zorgen dat uw aanvraag volledig is. 

Uw project dient te voldoen aan de criteria van Fonds 1818 en moet passen binnen de aandachtsgebieden van het fonds.

De behandeltermijn is circa 8 weken. Projecten die binnen die periode van start gaan of al gestart zijn worden niet in behandeling genomen.

Alle formulieren die betrekking hebben op een aanvraag kunt u vinden onder Formulieren

Dekkingsplan

Fonds 1818 is over het algemeen niet de enige financier van een project. Wij verwachten dat u zorgdraagt voor een bredere financiele dekking van uw plannen.

In het dekkingsplan geeft u aan hoe u uw project denkt te financieren. U geeft aan bij welke fondsen en/of gemeente u financiering aanvraagt met bij voorkeur welke bedragen u bij de betreffende organisaties aanvraagt. In het dekkingsplan staat eveneens vermeld welke eigen bijdrage beschikbaar is.

Geen online formulier

Fonds 1818 werkt niet meer met het online formulier. Wij verwachten dat het voor de aanvrager makkelijker is om het verhaal in eigen woorden te vertellen en te werken met een checklist.

Formulieren van andere fondsen

Wanneer u het aanvraagformulier van een ander Haags fonds heeft ingevuld, kunt u dat ook naar Fonds 1818 sturen. Alle Haagse fondsen waarbij u dit logo ziet, accepteren elkaars formulieren.

U bent hier