Zorg en Welzijn

Het aandachtsgebied Zorg en Welzijn richt zich op mensen met een achterstand binnen of tot de samenleving. Het fonds geeft hen de mogelijkheid op volwaardige deelname aan de maatschappij.

Begrippen als zelfredzaamheid, zelfstandigheid en activering zijn van groot belang. In het verlengde hiervan versterkt Fonds 1818 de sociale samenhang.
Buurt | Maatschappelijke opvang | Sport | Vrijwilligerswerk | Welzijnswerk | Zorg

Fonds 1818 heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van projecten binnen bepaalde thema's. Uit deze onderzoeken zijn factoren naar voren gekomen die positieve invloed hebben op het slagen van dit soort projecten. Bekijk hier de resultaten van de onderzoeken: Buurtfunctie van zorginstellingen | Deskundigheidsbevordering vrijwilligers | Maatjesprojecten

Op de foto Piratenclub Hillegom

U bent hier