Natuur & Milieu

In Voorschoten wordt een natuurspeeltuin aangelegd die de kinderen in Voorschoten en omliggende gemeentes een nieuwe mogelijkheid biedt om in een veilige sfeer hun grenzen te verleggen en een positieve houding te ontwikkelen tegenover flora en fauna, het milieu en een duurzame omgeving. Ook zal een natuurspeeltuin de creativiteit en fantasie van kinderen versterken en hun sociale vaardigheden vergroten.
Donatie voor het vervangen van een aantal konijnenhokken.
SBO De Haagse Beek krijgt een donatie in het kader van het programma Groene Schoolpleinen om daarmee natuurbeleving op het schoolplein te realiseren.
OBS De Jutter uit Noordwijk krijgt een donatie in het kader van het programma Groene Schoolpleinen om daarmee natuurbeleving op het schoolplein te realiseren. OBS De Jutter uit Noordwijk krijgt een donatie in het kader van het programma Groene Schoolpleinen om daarmee natuurbeleving op het schoolplein te realiseren.
Op 28 mei 2017 organiseert IVN Zoetermeer met andere (natuur)organisaties de dag van het Westerpark. Deze dag valt samen met de landelijke dag van het park. Het thema is: de groene tijdmachine. Binnen dit thema worden verschillende activiteiten aangeboden. De Westerparkdag heeft als doel om samen met andere (natuur)verenigingen het Westerpark op een andere manier onder de aandacht te brengen van de Zoetermeerders. Tevens is het een goede kans voor de verenigingen om zich op een actieve manier te profileren bij de inwoners van Zoetermeer en omstreken.
Het project Vlinderidylles is een samenwerking tussen Fonds 1818, de Provincie Zuid-Holland (opdrachtgevers) en de Vlinderstichting (uitvoerder). Het is voortgekomen uit de netwerkorganisatie Groene Cirkels Bijenlandschap en heeft als doel samen met buurtbewoners 20 bijenidylles (bloementuinen van ca. 1.000 m2) aan te leggen, te beheren en te monitoren. Vlinders zijn net als bijen belangrijke bestuivers, die het net als de bij moeilijk hebben door intensief agrarisch gebruik, insecticiden en het verdwijnen van bloemen.
Dankzij busvervoer kunnen ook kinderen in een achterstandsituatie gebruik maken van de natuurbelevingsdagen van het Bewaarde Land op de Waalsdorper Vlakte. Deze donatie is voor twee jaar.
TransitieCinema wil het publiek informeren door middel van film over vele verschillende uitdagingen en discussies die spelen rondom transitie en duurzaamheid. Het spectrum is breed: aan bod komen maatschappelijke, economische, milieu- en technische thema's. Er wordt geen (politieke) stelling genomen over onderwerpen, maar er wordt getracht het onderwerp zelf een punt van aandacht te maken en op de agenda te krijgen, met name op lokaal niveau. Aanvullend op het filmaanbod zijn er op dezelfde avonden lezingen en is er natuurlijk ruimte voor nagesprekken en discussies.
Tijdens het Repair Café Voorschoten dat februari 2017 van start gaat worden met behulp van vrijwilligers defecte spullen gerepareerd. Zo wordt reparatiekennis behouden en verspreid. Het is de bedoeling dat mensen op een andere manier naar hun kapotte spullen kijken en er opnieuw de waarde van inzien door het te (laten) repareren. Hiermee wordt voorkomen dat kapotte spullen zoals elektrische apparaten, kleding, meubels, fietsen e.d. worden weggegooid. De reparaties zijn in beginsel gratis, maar er zal wel om een kleine bijdrage worden gevraagd.
De eendenkooi, in Warmond opgericht in de 17de eeuw, is een aantal jaar geleden door vrijwilligers volledig gerestaureerd. Op deze manier blijft de eendenkooi als uniek stuk cultuurhistorie en natuur behouden voor de huidige en toekomstige generaties. In de eendenkooi ligt een uitgebreid padenstelsel dat in het groeiseizoen vrijwel elke week volledig gemaaid moet worden. Dit maaiwerk gebeurt nu met een semiprofessionele benzinemaaier waar de vrijwilliger achter loopt. Het maaien kost veel tijd en is relatief zwaar werk.

Pagina's

Deel met:
Abonneren op RSS - Natuur & Milieu

U bent hier

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.