Natuur & Milieu

Op 8 en 9 juni vindt het tweedaags, duurzame open-air Footprint Festival plaats op het terrein van Pluk! Doel van het festival is om mensen op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met duurzaam en bewuster leven. Daarnaast biedt het festival een platform aan duurzame initiatieven en workshopgevers om zich aan een groter publiek te tonen.
Vier de Natuur, een buurtfestival in de kwetsbare wijk Moerwijk in het kader van Fête de la Nature, gaat in 2019 haar zesde jaar in. Dit wijkfestival wordt opgezet door de wijkbewoners van Moerwijk onder begeleiding van professionals die het proces bewaken en begeleiden. Vier de natuur is een project waarin verschillende bewoners en organisaties op een laagdrempelige manier samenwerken en samenkomen. De verbinding in de wijk wordt bevorderd door het inzetten van een participatie project. Hierin staan talenten - en vaardigheden ontwikkeling, ontmoeting en samenwerken centraal.
Omwonenen willen een voedseltuin in Voorschoten realiseren. De tuin moet een ontmoetings- en samenwerkplek worden voor de inwoners van Voorschoten. Naast fruit/notenbomen en bessenstruiken/heesters, komen er een insectenhotel, kruidenspiraal, aardbeientoren, takkenrillen en compostbuizen. Met de voedseltuin willen de initiatiefnemers een biotoop creëren waarin mensen en dier samenkomen. De tuin krijgt een educatief karakter door plaatsing van bordjes met de plantennamen erop en de functie ervan.
Aan het Hildebrandplein te Den Haag staat een groot stuk grond van ruim 400 vierkante meter. De grond wordt niet gebruikt of verhuurd, er groeit nu onkruid in. Dit stuk landschap willen de initiatiefnemers gebruiken om groenten in te verbouwen voor de voedselbank en ouders bij elkaar brengen onder de natuur door de kinderen leuke activiteiten te laten doen.
Tijdens een werkdag gaan de vrijwilligers van de Jacobahof met elkaar verschillende werkzaamheden verrichten in de tuin. Deze donatie is bedoeld voor materialen voor de moestuin.
Met een groot team vrijwilligers gaat Stichting De Noordzee van 1 t/m 15 augustus de hele Nederlandse Noordzeekust opruimen, van Cadzand tot Schiermonnikoog. In deze twee weken legt het team 350 km over het strand af. De Noordzee vraagt met deze actie aandacht voor de gigantische hoeveelheden afval die jaarlijks op de stranden terecht komen. Plastic afval in zee tast honderden diersoorten aan.
Een groep van 10 vrijwilligers genaamd de Straatjutters Leiderdorp https://www.facebook.com/groups/1927896883953613/about/) ruimt om de week zwerfafval op in de straten van Leiderdorp. Ze gebruiken ook de Litterati-app (een app voor het in kaart brengen van alle blikjes en flesjes die gevonden worden), waardoor ze willen bereiken dat er statiegeld komt op blikjes en flesjes. Ook gaan ze af en toe met kinderen de wijk in om afval te prikken en zo ook bij hen bewustwording te creëren. De bijdrage is voor het bedrukken van hesjes en het aanschaffen van lichtgewicht werkmateriaal.
SBO Pastoor van As krijgt een donatie in het kader van het programma Groene Schoolpleinen om daarmee natuurbeleving op het schoolplein te realiseren.
IVN Zoetermeer en VNZ organiseren voor de 8e keer de Westerparkdag in het Westerpark in Zoetermeer. Samen met andere plaatselijke en regionale organisaties op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid brengen we het park op een bijzondere manier onder de aandacht
De Smakelijke Moestuinen is een breed opgezet voedings- en leefstijl interventieprogramma gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Op het kinderdagverblijf kweken de pedagogisch medewerkers samen met de kinderen 16 soorten groenten in de moestuin en deze worden met de groep geproefd. Ook worden verschillende activiteiten georganiseerd rondom groenten, zoals kleuren en knutselen met groenten, gesprekjes over groenten en het behalen van een groente proefdiploma.

Pagina's

Abonneren op RSS - Natuur & Milieu

U bent hier

Deel met:

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.