Educatie

Het aandachtsgebied Educatie richt zich primair op de doelgroep jeugd. Fonds 1818 steunt de jeugd in zijn groei naar volwassenheid en autonomie. Het fonds steunt projecten die bijdragen aan het verwerven van kennis, het benutten van kansen, het ontwikkelen van talenten en de (kunstzinnige) ontplooiing van kinderen en jongeren.

De belangrijkste voorwaarden voor steun zijn:

  • de jeugd is actief betrokken bij het project
  • de activiteiten zijn gericht op kennismaking en interactie met een bredere doelgroep, zoals bijv. senioren, buurtbewoners en ouders
  • de projecten vormen een aanvulling op het curriculum en verrijken daarmee substantieel de leeromgeving

Speciale aandacht gaat uit naar projecten die verheffing nastreven van jongeren die zich in een sociaal economische achterstandsituatie bevinden en naar de participatie van geestelijk en fysiek beperkte jeugd in de samenleving.

Medezeggenschap van jongeren en leerlingen is een aandachtspunt in ons beleid. Waar mogelijk is er een actieve en richtinggevende rol van de jeugd binnen het project.

 

 

U bent hier