Wie zijn wij?

Fonds 1818 is een vermogensfonds dat maatschappelijke projecten steunt in de regio Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. Het fonds geeft donaties aan stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk.

Fonds 1818 maakt ook kleine particuliere initiatieven mogelijk via het Minitiatief.
Voor projecten van deze groepjes van minimaal drie enthousiaste initiatiefnemers zijn donaties van maximaal 3.000 euro beschikbaar.

Heeft u een goed project en geld nodig voor de uitvoering?
Fonds 1818 kan u helpen! 

Aandachtsgebieden

De projecten waaraan Fonds 1818 donaties geeft, zijn heel divers.
In grote lijnen zijn ze onder te verdelen in aandachtsgebieden:

Leningen en Investeringen

Naast het geven van donaties zijn er ook mogelijkheden voor leningen en maatschappelijk relevante investeringen (MRI).

Kennis en Netwerk

Fonds 1818 steunt niet alleen met geld maar ook met het aanbieden van kennis en netwerk door het geven van cursussen en het organiseren van bijeenkomsten. In sommige gevallen behoort ook ondersteuning door bijvoorbeeld een externe adviseur tot de mogelijkheden. 
Cursussen zijn onder meer fondsenwerving, bestuur & management, financieel management, projectplan schrijven en crowdfunding.

In samenwerking met diverse partners geeft Fonds 1818 donaties op specifieke terreinen. 

 

U bent hier

Deel met: