Wat niet

In onderstaande gevallen verleent Fonds 1818 uitdrukkelijk geen steun:

  • Fonds 1818 geeft geen structurele steun en vult geen exploitatietekorten aan.
  • Evenmin steunen we stichtingen en verenigingen met een winstoogmerk.
  • Individuele aanvragers komen alleen in aanmerking voor een donatie wanneer zij met minimaal drie personen informeel georganiseerd zijn, het zogenoemde Minitiatief.
    Groepen van minimaal drie aanvragers jonger dan 24 kunnen een aanvraag indienen via Fonds 1818<24
  • Fonds 1818 steunt geen projecten die plaatsvinden buiten de regio waarin het fonds actief is.
  • Aanvragen voor projecten die al gestart zijn, worden afgewezen.
  • Projecten met een uitgesproken religieuze of politieke doelstelling komen niet in aanmerking voor een donatie.

Meer specifieke richtlijnen vindt u onder aandachtsgebieden.

U bent hier

Deel met: