Check of u in aanmerking komt voor een donatie van Fonds1818

Fonds 1818 geeft donaties aan stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerkt ten behoeve van projecten gericht op de inwoners van de regio.

Fonds 1818 maakt ook kleine particuliere initiatieven mogelijk via het Minitiatief. Voor projecten van deze groepjes van minimaal drie enthousiaste initiatiefnemers zijn donaties van maximaal 3.000 euro beschikbaar.

De uitkomsten van de scan geven aan of het project voldoet aan de algemene voorwaarden. Onder aandachtsgebieden leest u meer over de specifieke eisen die het fonds aan een project stelt.

Wie

De aanvraag wordt ingediend door

Stichting of vereniging zonder winstoogmerk

Uw project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag

Minimaal drie personen zonder stichting of vereniging (Minitiatief)

Uw project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag

Anders

Uw project komt niet in aanmerking voor een donatie. Fonds 1818 steunt alleen initiatieven van stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk. Ook maakt Fonds 1818 kleine particuliere initiatieven mogelijk via het Minitiatief.

Waar

Is het project gericht op de inwoners van de regio van Fonds 1818 en vindt het plaats in de regio?

De regio bestaat uit de gemeenten: Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer, Zoeterwoude.

Ja
Uw project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag
Nee

Uw project komt niet in aanmerking voor een donatie. Fonds 1818 steunt alleen projecten die gericht zijn op de bewoners van de regio.

Wat

Heeft uw project een maatschappelijk doel?

Een maatschappelijk project stelt mensen in staat zelfstandig en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het project richt zich op een grotere groep dan de eigen sociale omgeving van de aanvrager.

Ja
Uw project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag
Nee

Fonds 1818 steunt alleen projecten met een maatschappelijk doel. Projecten die gericht zijn op een individu of een beperkte groep komen niet in aanmerking voor een donatie. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleine groepen die in een kwetsbare situatie verkeren en extra aandacht nodig hebben. Valt u onder deze uitzondering, beantwoord dan de vraag opnieuw.

Wanneer

Normale procedure

Is het project al gestart?

Ja

Uw project komt niet in aanmerking voor een donatie. Fonds 1818 steunt geen projecten die al gestart zijn.

Nee, maar het start wel binnen acht weken

Uw project komt niet in aanmerking voor een donatie. Fonds 1818 heeft een behandeltermijn van acht weken. Het project mag niet gestart zijn vóór de termijn is verstreken.

Nee, het project start pas nadat de behandeltermijn van acht weken is verstreken
Uw project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag

Conclusie

Geven alle bonvenstaande vragen aan dat u in aanmerking komt?

Ja

Uw project voldoet aan de algemene voorwaarden van Fonds 1818. Meer specifieke eisen die het fonds aan een project stelt, vindt u onder de aandachtsgebieden.

De uitkomsten van de quick scan geven slechts een indicatie van de mogelijkheden. Aan de uitkomsten van de quick scan kunnen geen rechten ontleend worden.

Nee
Helaas, u kunt geen donatie aanvragen.

U bent hier

Deel met: