Projecten

Projecten gesteund door Fonds 1818.

Voorbereiding aanvraag ANBI status
Donatie: € 750,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Platform SamenWerken | 170435 | Leiden |
Platform Samen Werken Leiden. Platform is gericht op het stimuleren van arbeidsparticipatie van mensen met psychische kwetsbaarheid en wordt een formele rechtspersoon met opstartkosten hierbij.
Digitaal informatiepaneel Bezoekerscentrum
Donatie: € 2.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Carnegie-Stichting | 170432 | Den Haag | http://www.fonds1818.nl/www.carnegie-stichting.nl%20www.vredespaleis.nl
Audiovisueel scherm. De Carnegie Stichting wil in haar Visitors Centre een hoogwaardig audiovisueel scherm realiseren waarop de zittingen van het Internationaal Gerechtshof worden gelivestreamd zodat geïnteresseerden zien hoe dit in z'n werk gaat.
Multiculturele uitvaart en rouwbijeenkomst
Donatie: € 2.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Mosaic The Hague | 170430 | Den Haag | http://www.mosaicthehague.com
Op zondag 17 september wil het bestuur van de stichting Mosaic een 'Dinari Dey' organiseren, een landelijke dag van de afleggers. Locatie is de evenementenhal GIA te Den Haag. Op deze dag zal aandacht worden besteed aan alle facetten die betrekking hebben op aflegging van overledenen en de rouwverwerking. Het afscheid nemen van een overledene binnen de diverse gemeenschappen, is een belangrijke transitiefase, die omgeven wordt met vele rituelen en gebruiken. Het programma bestaat uit een lezing, workshops en demonstraties.
Schippop 2017
Donatie: € 2.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Evenementen Midden-Delfland (SEMD) | 170429 | Schipluiden | http://www.cultroyale.nl
Schippop is een klein lokaal popfestival in Schipluiden wat jaarlijks plaatsvindt, dit jaar op 10 juni. Schippop geeft ruimte aan negen beginnende bands, aangevuld met een publiekstrekker. Schippop is een festival voor jong en oud. Het festival wil zich als talentenscout opwerpen en daarbij het doen en laten van beginnend talent ondersteunen. Schippop trekt naar verwachting in 2017 zo'n 3.500 bezoekers. Zo'n 14 vrijwilligers zijn actief met de voorbereidingen en zo'n 70 vrijwilligers op de dag zelf.
Opstartkosten Kunst & Kids Café
Donatie: € 7.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Kunst & Kids Café | 170428 | Den Haag |
Opstartkosten Kunst & Kids Café. Café wordt een bruisende plek in de Haagse Bomenbuurt waar jonge ouders elkaar ontmoeten, peuters verschillende kunstvormen ontdekken en samen kunnen spelen en jonge, maar ook oudere wijkbewoners samenkomen.
Aankoop schilderij De droom van Jacob
Donatie: € 15.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Museum Het Prinsenhof | 170427 | Delft | http://www.prinsenhof-delft.nl
de aanschaf van het schilderij De droom van Jacob door Cornelis Jacobsz. Delff (1570/71-1643). Het gaat om een zeldzaam monumentaal historiestuk van Cornelis Jacobsz. Delff van het hoogst mogelijke niveau. Het schilderij betekent zowel voor Museum Prinsenhof Delft als voor de Collectie Nederland een belangrijke aanwinst omdat zich in Nederlandse museale collecties uitsluitend enkele stillevens van Cornelis Jacobsz. Delff bevinden. Tot nog toe zijn er geen andere historiestukken bekend die met zekerheid aan Delff kunnen worden toegeschreven. Zodoende is dit een unieke kans.
Leidse Hofjesconcerten 2017
Donatie: € 20.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Cum Laude Concerten | 170426 | Leiden | http://www.leidsehofjesconcerten.nl
De Leidse Hofjes Concerten 2017 hebben plaats tijdens de Pinksterdagen 2017, 2 - 5 juni 2017. In minimaal 25 Leidse Hofjes, 5 buiten locaties en 9 binnen locaties hebben zo'n 200 concerten plaats gegeven door ca. 150 musici in verschillende disciplines: klassiek, jazz, oude muziek en pop.
Fietsen Alle Jaren Scheveningen
Donatie: € 7.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Welzijn Scheveningen | 170425 | Den Haag | http://www.welzijnscheveningen.nl
'Fietsen Alle Jaren' is een een initiatief van de Fietsersbond, bedoeld om ouderen die zelf niet (meer) kunnen fietsen het gevoel terug te geven van 'de wind door je haren'. Samen met een of twee passagiers gaan vrijwilligers in een riksja op stap, bijvoorbeeld langs plaatsen waar ouderen vroeger gewoond en gewerkt hebben. Onderweg delen de passagiers met elkaar en met de bestuurder hun herinneringen. Welzijn Scheveningen gaat een riksja beheren in Scheveningen, die naar verwachting 500 ritjes op jaarbasis gaat maken.
SUN Rijswijk 2017
Donatie: € 10.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Urgente Noden Rijswijk (SUN) | 170424 | Rijswijk |
Stichting Urgente Noden (SUN) Rijswijk 2017. Stichting ondersteunt mensen, waar hulp wenselijk wordt geacht, die geen beroep (meer) kunnen doen op een uitkering, aanvullende uitkering of enige andere wettelijke regeling.
De Nationale Kinderherdenking en viering 4 en 5 mei 2017
Donatie: € 7.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Madurodam | 170422 | Den Haag | http://www.madurodam.nl
Op 4 mei vindt vanaf 19.30 uur op het George Maduroplein in Den Haag de Nationale Kinderherdenking (NKH) plaats. De speciale herdenking is voor, door en met kinderen. Madurodam organiseert de Nationale Kinderherdenking in samenspraak met het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de gemeente Den Haag. Het thema van dit jaar is 'De kracht van het persoonlijke verhaal'. Het hele programma wordt uitgevoerd door kinderen. Elk optreden is gebaseerd op het thema. Het selectiekoor Musicanti van The Academy of Vocal Arts, dat wordt uitgebreid met basisschoolleerlingen vormt de rode draad in de herdenking.
Koningsdag 2017
Donatie: € 2.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Trefcentrum De Trucker | 170421 | Pijnacker | http://www.detrucker.nl/
Jongerencentrum de Trucker in Pijnacker organiseert op Koningsdag een festival met aandacht voor lokaal talent op de parkeerplaats voor het centrum. Doel is tevens de naamsbekendheid van de Trucker te vergroten.
Goud - Theaterfestival Haags Kabaal
Donatie: € 2.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Haags Theaterhuis | 170420 | Den Haag | http://www.haagstheaterhuis.nl
Het Haags Theaterhuis organiseert onder de titel Haags Kabaal een amateurtheaterfestival in Theater aan het Spui.
De Miraculeuze Comeback van Mea L. Loman
Donatie: € 1.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Theaternetwerk Delft | 170418 | Delft | http://www.delftfringe.nl
Dit jaar vindt de derde Rietveld Productie plaats waaraan acht amateurtoneelspelers uit Delft en omstreken onder professionele begeleiding werken. Dit jaar wordt 'De Miraculeuze Comeback van Mea L. Loman' van Ton Vorstenbosch en Guus Vleugel ten tonele gevoerd. Het stuk wordt aan de onlangs overleden Ton Vorstenbosch opgedragen en wordt acht maal gespeeld van 21 september tot 2 oktober 2017 in het Rietveld Theater in Delft.
Aanpassingen in Ons Huis/ Verlichting
Donatie: € 6.200,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Multifunctioneel Centrum Ons Huis | 170415 | Zoeterwoude |
Opknappen Multifunctioneel Centrum 'Ons Huis' Zoeterwoude, kosten verlichting. Centrum in Zoeterwoude krijgt na haast 60 jaar bestaan een grote opknapbeurt.
Strong Girls Young 2017-2018
Donatie: € 20.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Elance Academy | 170414 | Den Haag | http://www.elanceacademy.nl
Elance wil in 2017 in Den Haag starten met het project "Strong Girls Young". Dit is een laagdrempelige, persoonlijke begeleiding en groepscoaching voor meiden van 12 tot 18 jaar die moeilijk meekomen op school, thuis onvoldoende aandacht krijgen, of het (bijvoorbeeld vanwege zorgtaken thuis) moeilijk vinden om hun vrije tijd in te delen. Veel deelneemsters kampen met 'stille problematiek', zoals depressies, internaliserende gedragsproblematiek en sociaal isolement. Zij zijn moeilijk zichtbaar voor de reguliere hulpverlening en het jongerenwerk en zijn moeilijk te bereiken. De coaches zijn studenten / stagiaires van de Haagse Hogeschool, die na een driedaagse cursus gevolgd te hebben, met het meisje een schooljaar lang, maar minimaal 5 maanden (21 weken), 4 uur per week aan de slag gaan. De meisjes worden voorgedragen door de schoolmaatschappelijke dienst.
Cultural Festival 2017
Donatie: € 1.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: International Student Network-Representation Leiden | 170412 | Leiden | http://www.isn-rleiden.com
Het Cultural Festival is een eendaags evenement op 13 mei 2017, waarbij (internationale) studenten hun cultuur presenteren aan een breed publiek. Het doel van het evenement is het samenbrengen en integreren van mensen die (tijdelijk) in Leiden wonen en afkomstig zijn uit verschillende landen.
Musical 'Herqules'
Donatie: € 1.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: A.L.S.V. Quintus | 170411 | Leiden | http://www.alsvquintus.nl
Studenten van studentenvereniging Quintus uit Leiden produceren en spelen in de voorstelling 'Herqueles'. De vier voorstellingen zijn te zien van 14 t/m 16 juni in theater Ins Blau te Leiden.
Werelds genieten 2017
Donatie: € 2.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Promotie Leidschendam Centrum (SPLC) | 170410 | Leidschendam | http://www.winkelcentrumdamplein.nl
Stichting Promotie Leidschendam Centrum (SPLC) wil op 1 juli het project Werelds Genieten uitvoeren. Het is een feestelijk evenement om de buurtbewoners met verschillende achtergronden, in alle leeftijdscategorieën, diverse culturen en geloofsovertuigingen naar buiten te krijgen en elkaar te ontmoeten. Op het Damplein komen er, rondom de boom, pagode tenten te staan. In de tenten wordt kunst tentoongesteld, workshops gegeven en optredens verzorgd. Hiernaast zal er een kinderspeelveld zijn. Ook zal er net als vorig jaar een ouderen bus rijden om ouderen op te halen.
Terug naar de Kust Korenfestival 2017
Donatie: € 5.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: YMCA Scheveningen | 170409 | Den Haag | http://www.ymcascheveningen.nl
YMCA Muziekcentrum Scheveningen organiseert op zaterdag 23 september het Groot Korenfestival Scheveningen onder de naam "terug naar de kust". Op 8 podia zullen deze dag ca. 35 koren optreden.
Vlinder Venturi voor Klein Zwitserland - vervolg 2017
Donatie: € 1.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Wijkvereniging Duttendel en Wittebrug | 170407 | Den Haag | http://www.duttendelwittebrug.nl
In 2016 is het project Vlinder Venturi Klein Zwitserland gerealiseerd. Een slootberm tussen de kunstgras sportvelden heeft een aantrekkelijke beplanting gekregen die vlinders aantrekt. In de bosrand zal Staats Bosbeheer dit jaar enkele esdoorns kappen om een smalle opening te creëren waar tussendoor de vlinders uit de duinen het sportterrein worden ingezogen middels het luchtdrukverschil tussen hoge en lage gebieden. Met deze donatie worden de vrijwilligersgroepen geschoold tijdens vier gastlessen op locatie.

Pagina's

U bent hier

Deel met:

Zoeken binnen projecten