Projecten

Projecten gesteund door Fonds 1818.

De Notenkraker 2017
Donatie: € 25.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: De Dutch Don't Dance Division | 170462 | Den Haag | http://www.ddddd.nu
Eind 2017 wordt met de inzet van vele (amateur)dansers, musici en vrijwilligers De Notenkraker weer als kerstproductie in het Zuiderstrandtheater op de planken gebracht. Deze editie van De Notenkraker is geënt op de cultuur van Den Haag.
Renovatie Muziekcentrum Zoeterwoude
Donatie: € 3.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Muziekcentrum Zoeterwoude | 170461 | Zoeterwoude | http://www.muziekcentrum.tk
Stichting Muziekgebouw Zoeterwoude beheert al bijna 35 jaar het Muziekcentrum Zoeterwoude, een verenigingsgebouw dat eigendom is van de twee muziekverenigingen St. Jan's fanfare en Drumfanfare VIOS Zoeterwoude. In dit gebouw vinden van beide muziekverenigingen de repetities plaats en worden uitvoeringen verzorgd. Voorts maken toneelvereniging Utopia en de dansverenigingen van de country linedancers Sweetwood en Happy linedancers wekelijks gebruik van het gebouw en verzorgen ook zij uitvoeringen. Het gebouw moet momenteel worden gerenoveerd, ook Fonds 1818 draagt bij in de kosten.
Samen Nederlands zingen
Donatie: € 3.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Piëzo | 170460 | Zoetermeer | http://www.stichtingpiezo.nl
Van 2015 tot en met 2017 worden vijfhonderd vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Zoetermeer gehuisvest. Piezo verzorgt een deel van het inburgeringstraject, waaronder informele taallessen. Ter ondersteuning van de Nederlandse taallessen en om de ontmoeting tussen 'oude' en 'nieuwe' Zoetermeerders te bevorderen, zullen veertien maandelijkse meezingbijeenkomsten georganiseerd worden. Onder begeleiding van een dirigent en pianist leren deelnemers Nederlandstalige liedjes. Er kunnen honderdvijftig mensen per keer meedoen.
Meet the Parents
Donatie: € 800,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Delftse Werkgroep Homoseksualiteit | 170459 | Delft | http://www.dwhdelft.nl
Het Project "Meet the Parents" De Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (DWH) organiseert deze dag waar ouders van lhbt-jongeren zich kunnen verdiepen d.m.v. voorlichting, workshops en een rondleiding in de wereld van hun kinderen op dit terrein.
Satyagraha I, II, III
Donatie: € 5.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 2.500,00
Aan: Kwekers in de kunst | 170458 | Den Haag | http://www.kwekersindekunst.nl
De wereldberoemde componist Philip Glass viert dit jaar zijn tachtigste verjaardag. Dat maakt dat er dit jaar veel aandacht is voor zijn muziekstukken. Korzo en Kwekers in de kunst willen dit jaar naar het hoogtepunt werken van het in 2016 gestartte project rond Glass namelijk de opera Satyagraha. De opera is onderdeel van een trilogie over mannen die de wereld veranderden. Satyagraha is gebaseerd op het leven van Mahatma Gandhi. De titel verwijst naar Gandhi's concept van geweldloos verzet tegen onrecht. De opera wordt gezongen in het sanskriet en beslaat drie aktes. Elk van de drie delen staat voor een periode: verleden, heden en toekomst. Kwekers in de Kunst vindt het van belang om Gandhi´s filosofie en Glass krachtige muzikale vertaling uit blijven te dragen. Zeker nu: de wereld wordt overspoeld met conflicten, terrorisme, oorlogen en geweld. Fonds 1818 draagt bij aan het onderdeel ter realisatie van een amateurkoor.
Aanvullende inrichting buitenkeuken Mariahof
Donatie: € 3.756,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: de Tuinen van Mariahoeve | 170457 | Den Haag |
De Mariahof is een zogenoemde samentuin in wijkpark De Horst in Mariahoeve. Met aanvullende inrichting van de buitenkeuken kunnen er meer activiteiten zoals workshops en (eet)bijeenkomsten georganiseerd worden.
Minitiatief: Folder en wandelroute
Donatie: € 2.600,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: NSW-Landgoed Oostergeest | 170456 | Warmond | http://www.vanluchtkasteeltotdassenburcht.nl
Oostergeest is een historische buitenplaats uit 1651, dat sinds 1850 in bezit is van een familie. De zesde generatie neemt het initiatief om een folder met wandelroutes en informatie over het landgoed te ontwikkelen. Deze wordt verspreid onder wandelaars en de driehonderd schoolkinderen uit Warmond, die jaarlijks de buitenplaats bezoeken voor cultuur-, geschiedenis- en natuurlessen onder begeleiding van vrijwilligers. De donatie is bestemd voor de vormgeving en drukkosten. Vrijwilligers inclusief de familie verzorgen tekst en foto's.
55-jarig jubileum
Donatie: € 500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: PCOB, afdeling Den Haag | 170455 | Den Haag | http://www.pcob.nl
Feestelijke middag met lunch en muzikaal optreden om het 55-jarig bestaan van de afdeling Den Haag van het PCOB te vieren.
iAfrica Film Festival 2017
Donatie: € 2.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Yangambi | 170454 | Den Haag | http://www.yangambi.com
Bijdrage aan de tweede editie van een Afrikaans filmfestival in Den Haag. Naast zes langere speelfilms worden korte films, documentaires en animatiefilmpjes vertoond in het Korzotheater. Er is een randprogrammering met Afrikaanse filmmakers en musici. Er worden 200 betalende bezoekers verwacht, verspreid over 3 dagen in oktober 2017.
Wereldpremiere dubbelfagotconcert van Vanessa Lann
Donatie: € 1.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Van Wassenaer Orkest | 170453 | Wassenaar | http://vanwassenaerokest.nl
Het van Wassenaer orkest wil deze zomer de uitvoering van de in 2017 door Vanessa Lann geschreven compositie 'Concert voor twee fagotten en orkest (dubbelfagotconcert)' op het podium brengen, waarbij de fagot solo's gespeeld worden door de twee fagottisten van het orkest. De uitvoering zal tot een mooi programma worden aangevuld met een ouverture van Schubert en een symfonie van Kalliwoda. Het orkest wordt gedirigeerd door de vaste dirigent Benjamin Broers. Ouderen in zorginstellingen zullen worden toegeleid naar dit concert.
Voetbal Verbindt 2017 (locatie de Voorburcht)
Donatie: € 1.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: RIBW Fonteynenburg | 170452 | Voorburg | http://www.fonteynenburg.nl
RIBW Fonteynenburg organiseert op 19 mei 20147 in Sport park 't Loo iin Voorburg een voetbalevenement met 300 deelnemers in ongeveer 30 teams. Deze deelnemers komen uit verschillende doelgroepen van de maatschappij. Het doel is dan ook deze bij elkaar te brengen met als hoofd doel de positie van mensen met een psychiatrische problematiek in de maatschappij te verbeteren.
Zomerpret 2017
Donatie: € 750,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Dorpshuis Stompwijk | 170450 | Leidschendam | http://www.stompwijk.nl
Het project Zomerpret wordt georganiseerd door vrijwilligers van Stompwijk oud en jong tijdens de laatste week van de zomervakantie. Men gaat hutten bouwen op het voorterrein van het Dorpshuis en binnen zijn er activiteiten zoals boetseren , kleien, strijkkralen en poppenkast. Het geheel wordt afgesloten met een bingo. De kinderen zien hun vriendjes en vriendinnetjes weer en bereiden zich zo p het nieuwe schooljaar voor. De ouders hebben tijd om thuis de boel op orde te brengen. Naar verwachting zullen 300 kinderen en 40 vrijwilligers participeren. In totaal duurt de activiteit 3 dagen, van 14-16 augustus 2017.
Midzomerfeest 2017
Donatie: € 1.450,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: PuntZuid | 170449 | Den Haag | http://www.puntzuid.nl
Midzomerfeest 2017. Ter versteviging van de sociale cohesie tussen de buurtbewoners van Bezuidenhout, Mariahoeve en Marlot wordt op 10 juni 2017 een Midzomerfeest vanuit en rondom Buurthuis PuntZuid.
Debat toernooi Delft Open 2017
Donatie: € 1.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: TU Delft Debating Club | 170447 | Delft | http://www.debating.tudelft.nl
TU Debating Club organiseert een tweedaagse (studenten-)debattoernooi in Delft op zaterdag 17 en zondag 18 juni 2017. Het toernooi vindt voornamelijk plaats op het Christelijk Lyceum Delft (CLD). De openbaar toegankelijke finale is op de zondag in Museum Prinsenhof. Voorafgaand aan het evenement krijgen de leerlingen van het Christelijk Lyceum Delft lessen en workshops over debatteren aangeboden.
Reach and Teach
Donatie: € 2.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Abdellatif, Josephine | 170446 | Den Haag |
Wat kun je als jonge student in je vrije tijd doen om vluchtelingen te helpen hun weg te vinden in Nederland? De Reach & Teach vrijwilligers bedachten een project waarbij studenten zelf taalles geven en sociaal-educatieve uitstapjes maken met vluchtelingen.
Tuesday Talentday
Donatie: € 1.410,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Marchena, Joanne | 170445 | Den Haag |
Leerlingen organiseren een talentenjacht tussen twee vo-scholen in het kader van hun profielwerkstuk.
Zomerweek 'Wij redden de Wereld'
Donatie: € 4.250,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Theater Dakota | 170442 | Den Haag | http://www.theaterdakota.nl
Theater Dakota zet deze zomer in het teken van verbinding en creatie. In de eerste week van de zomervakantie verandert de theaterzaal van Theater Dakota in een bijzonder imperium: een veilige plek, een ark van noach, een wens! Maar waar moet je beginnen. Voor jong en oud organiseert men diverse ontmoetingen in het stadsdeel met filosofische vragen en workshops in de disciplines dans, theater, decor en muziek. Binnen deze ontmoetingen en workshops worden de deelnemers uitgedaagd vorm te geven aan het thema. Tijdens een voortraject en intensieve zomerweek probeert men heel Escamp te bewegen. Generaties met elkaar in gesprek brengen en culturen laten overstijgen. Dit alles presenteren we in een afsluitende voorstelling; Wij redden de wereld!
Electrohuisjes beschilderen in Rustenburg-Oostbroek
Donatie: € 0,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 2.520,00
Aan: Aight | 170441 | Den Haag | http://www.aight.nu
In de wijk Segbroek staan bijna 40 beschilderde elektriciteitshuisjes, een langlopend project uitgevoerd door The Hague Street Art (voorheen Haags Graffiti Platform) in samenwerking met het Gemeentemuseum, Stadsdeel Segbroek en Meldpunt Graffiti. Naar aanleiding van deze huisjes heeft buurtbewoonster Tanja Partal, met hulp van Bart Lybeert van stichting MOOI, contact met Stichting Aight opgenomen. Zij zou graag in haar eigen wijk Rustenburg/Oostbroek ook beschilderde huisjes willen zien en heeft Aight, namens de wijkvereniging BORO en Stichting MOOI, gevraagd dit project op zich te nemen. Mevrouw Partal is een online petitie gestart om te peilen of de andere buurtbewoners ook enthousiast werden van dit idee. Maar liefst 95,5 procent van de buurtbewoners zou de huisjes graag beschilderd zien! fonds 1818 draagt bij aan de crowdfundcampagne om dit idee te realiseren.
Zoetermeer Jazz 2017
Donatie: € 4.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Zoetermeer Jazz | 170440 | Zoetermeer | http://www.zoetermeerjazz.nl
Stichting Zoetermeer Jazz organiseert van 1 - 30 september 2017 Zoetermeer Jazz. Gedurende een maand zijn er op diverse locaties verschillende jazz activiteiten. De opzet is min of meer gelijk aan de opzet als afgelopen jaren: - 1 september ' heel de maand jazzmuziek op het carillon van de Oude Kerk (5.000 mensen) - 2 september ' opening met ToiToiToi theater en workshop Jazz voor kids in Dekker(200 mensen) - 3 september ' Workshop Saxofoon en Jamsession (150 mensen) - 8 september ' Jazz in het Stadshart, kroegentocht (2.000 mensen) - 9 september ' Jazzconcours Golden Tulip hotel (200 mensen) - 18 september ' Jazzlezing + workshop Jazzdance in Golden Tulip Hotel (200 mensen) - 30 september ' Finale JazzNight in Partycenter Dekker (1.000 mensen)
Burendag Mariahoeve 2017
Donatie: € 3.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Wijkberaad Mariahoeve | 170438 | Den Haag | http://www.wijkberaadmariahoeve.nl
Burendag Mariahoeve 2017. Wijkberaad Mariahoeve organiseert in het kader van sociale samenhang deze dag op zaterdag 23 september 2017 (nationale burendag) in Mariahoeve in Den Haag.

Pagina's

U bent hier

Deel met:

Zoeken binnen projecten