Projecten

Projecten gesteund door Fonds 1818.

Plaatsen verbindingsbrug
Donatie: € 10.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: 't Huys Dever | 71285 | Lisse |
Bijdrage voor het plaatsen van een verbindingsbrug van 't Huys Dever naar het voorhof. Uniek monument uit 1370, enig donjon in ons werkgebied. Ca. 190 vrijwilligers, die het donjon restaureren en openstellen voor publiek.
Activiteiten seizoen 2008
Donatie: € 15.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Jeugdmuziektheater De Speelkring | 71215 | Delfgauw | http://www.despeelkring.nl
Bijdrage voor twee muziektheatervoorstellingen in 2008 door en voor jongeren. Voor het realiseren van de voorstellling wordt met verschillende partners samengewerkt zoals basisscholen, bibliotheken en orkesten. De voorstellingen richten zich op jong en oud, waaronder ouderen in verzorgingstehuizen.
Koninginnedag 2008
Donatie: € 1.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Buurtraad Steenvoorde | 70784 | Rijswijk | http://www.muziekbuurt.nl
Bijdrage voor het multiculturele wijkfestival op 30 april 2008 te Rijswijk, georganiseerd door de werkgroep SCW.
Fonds 'Nieuwe Makers'
Donatie: € 50.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Culturalis | 70487 | Den Haag | http://www.culturalis.nl
Bijdrage voor een nieuw op te richten fonds 'Nieuwe Initiatieven' van Culturalis, waarin de gemeente Den Haag en Fonds 1818 samenwerken. Fonds Nieuwe Initiatieven verleent subsidie aan choreografen, dirigenten, regisseurs of een spelerscollectief. Het is bedoeld voor nieuwe initiatieven in de amateurpodiumkunsten, voor experiment en innovatie, altijd met begeleiding vanuit Culturalis.
Klimwand voor het Knooppunt
Donatie: € 31.227,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Samenwerkingsverband Zuid-Holland West | 70462 | Den Haag | http://www.swvzhw.nl
Bijdrage voor aanschaf, montage en onderhoud van een klimwand in de regionale voorziening voor leerlingen die zich niet (meer) in het reguliere voortgezet onderwijs kunnen handhaven. Voor deze leerlingen zijn individuele bewegings- en begeleidingsmogelijkheden van groot belang. De school is onderdeel van de J.C. Pleysierschool.
Haags Jeugdvakantieloket
Donatie: € 200.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Fonds 1818 | 81278 | Den Haag | http://www.fonds1818.nl
Eén adres financiële steun voor vakantiekampen Organisaties die kampen en/of vakantieactiviteiten voor jongeren in de regio Den Haag organiseren kunnen voortaan via één loket hun aanvraag indienen voor financiële steun: het Jeugdvakantieloket. Acht Haagse fondsen werken in dit loket samen. Voor steun van deze zeven fondsen hoeven initiatiefnemers van vakantieactiviteiten voortaan nog maar een aanvraagformulier in te vullen. Dat kan via www.jeugdvakantieloket.nl Het Jeugdvakantieloket is bestemd voor organisaties die kampen en/of vakantieactiviteiten organiseren voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties uit Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.In het verleden kostte het indienen van een aanvraag veel tijd omdat bij ieder fonds apart een verzoek moest worden ingestuurd en uiteindelijk ook apart verantwoording moest worden afgelegd en afgerekend.Bij het Jeugdvakantieloket is sprake van één aanvraag, één punt om vragen te stellen en één adres om de verantwoording naar toe te zenden.Met deze samenwerking laten de Samenwerkende Haagse Fondsen zien dat zij door de handen ineen te slaan de aanvragers beter van dienst willen zijn. Via het Jeugdvakantieloket komt in 2009 een budget van € 375.000,- beschikbaar.De deelnemende fondsen zijn: Stichting Boschuysen, Fonds 1818, Stichting Levi Lassen, Fonds Schiefbaan Hovius, Pape-fonds, Rooms Katholiek Wees en Oude Liedenhuis, Stichting Liduina Fonds en Katholieke Stichting Jongerenbelangen.Voor steun van andere fondsen moet nog steeds een aparte aanvraag bij het betreffende fonds worden ingediend. 

Pagina's

U bent hier

Deel met:

Zoeken binnen projecten