Projecten

Projecten gesteund door Fonds 1818.

Thuisadministratie 2009
Donatie: € 1.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Humanitas afdeling Leiden / Voorschoten | 80691 | Leiden | http://www.humanitas.nl/afdeling/leidenvoorschoten
Bijdrage voor het derde jaar van het project Thuisadministratie in Leiden en Voorschoten. Ca. 40 vrijwilligers helpen ouderen en mensen die de taal onvoldoende machtig zijn, die het overzicht over hun eigen administratie kwijt zijn en in het opnieuw ordenen van de eigen administratie.
Jongerenwerkvakantie Roemenië
Donatie: € 2.310,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Diaconaal Centrum de Bakkerij | 80690 | Leiden | http://www.debakkerijleiden.nl
Van 11 tot 28 juli 2008 gaan dertier jongeren van 17 tot 21 jaar uit Leiden en omgeving, op werkvakantie naar Roemenië. Er gaan twee begeleiders mee. De deelnemers aan de jongerenwerkvakantie zullen in mei en juni voor de hulpverleningsprojecten die ze in Roemenië gaan uitvoeren sponsoracties organiseren.Het werk in Roemenië bestaat uit bouwklussen, schilderen, land bewerken, schoonmaken, etc. Er wordt in de Leidse Straat in Harmasfalu/Trei Sate geholpen bij de renovatie van zes huizen. Daarnaast zullen de jongeren helpen bij projecten in Targu Mures, zoals het opvangproject voor straatkinderen, weeskinderen, arme grote gezinnen en bejaarden.Tijdens de reis worden er bezoeken gebracht aan ziekenhuizen, de universiteit, tehuizen voor gehandicapten, het staatsbejaardentehuis en een gevangenis. Met de jongerenafdeling van de plaatselijke gevangenis is sinds twee jaar contact.Zowel vooraf als na afloop van de werkvakantie wordt in Leiden aandacht besteed aan de verspreiding van opgedane kennis en ervaring.
Rondleidingen kunsthistorici
Donatie: € 1.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: De Spanjaardshof | 80689 | Den Haag | http://www.spanjaardshof.nl
Bijdrage voor de 'Spanjaardshof als Museum' manifestatie: tijdens open dag vinden duopresentaties plaats: kunstenaar en gastkunstenaar samen. Ook geven kunsthistorici uitleg over de getoonde werken.Vereniging De Spanjaardshof vraagt een bijdrage voor de ‘Spanjaardshof als Museum' manifestatie op 26 oktober 2008.Sinds zes jaar organiseert De Spanjaardshof een maal per jaar een open dag. Alle kunstenaars tonen hun atelier en hun werk aan publiek. Dit jaar wil men op de ateliers een duopresentatie geven, zodat het werk van de kunstenaar wordt geconfronteerd met werk van een gastkunstenaar.Daarnaast zullen kunsthistorici het geheel in een kunsthistorische context plaatsen. Drie recent afgestuurde kunsthistorici, zelf actief in de galerie- en museumwereld, zullen in kleine groepjes diverse ateliers bezoeken om het werk toe te lichten en de bezoekers de kans te geven het werk vanuit een nieuw perspectief te bekijken. 
In de Naam van de Vaders
Donatie: € 3.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: MOOI Laak | 80688 | Den Haag | http://www.stichtingmooi.nl
Bijdrage voor de registratie op dvd (50) van het theaterstuk In de naam van de Vaders. Deze amateurvoorstelling wordt 22 maal opgevoerd. Gebleken is dat het stuk heel wat losmaakt en een uitstekende inleiding vormt voor discussies rond onder meer emancipatie.
FIRST LEGO League Delft 2008
Donatie: € 10.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Techniek Educatie Delft | 80684 | Delft |
Robots van LegoMaanden lang zijn jongeren tussen de negen en twaalf jaar in Delft bezig met het bouwen van een robot. Het apparaat maken ze helemaal van Legosteentjes en het moet verschillende opdrachten uit kunnen voeren.Bij de bouw krijgen de jongeren hulp van experts van de TU Delft, InHolland Techniek en de ICT-Kring. Op deze manier krijgt het techniekonderwijs op scholen een impuls en zijn de leerlingen op een praktische en actieve manier met techniek bezig. Op 13 december waren de voorronden in Delft. Winnaars op de verschillende onderdelen gingen door naar een landelijke finale.www.firstlegoleague.org/nl 
Griezels
Donatie: € 10.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Gemeente Delft - de VAK | 80683 | Delft | http://www.vak-delft.nl
Bijdrage voor het project 'Griezels'. Een cultuureducatieproject van de VAK voor groep 4,5 en 6 van de Regenboogschool in Delft. Leerlingen volgen gedurende 1 dag een aantal workshops bij de VAK en zetten een voorstelling in elkaar die dezelfde dag nog wordt opgevoerd voor publiek.
Ik mis je zo
Donatie: € 7.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Gemeente Delft - de VAK | 80682 | Delft | http://www.vak-delft.nl
Project over afscheidnemen Afscheid nemen van een overleden opa of oma, een van je ouders een vriendje of de hond is moeilijk. Maar ook afscheidnemen van een evrtouwde omgeving bijvoorbeeld door verhuizing of het veranderen van school. Het zijn moeilijke momenten in het leven van een kind. Ik mis je zo is een project over afscheid nemen voor basisschool leerlingen van 10-12 jaar. Tijdens het project van een jaar maken leerlingen een wandeling over de begraafplaats Jaffa. Hier krijgen ze een rondleiding door een ervaren medewerker van de begraafplaats die verteld over de geschiedenis van de begraafplaats, bijzondere graven en bijzondere mensen. Tijdens de wandeling ontmoeten leerkracht en kinderen oudere mensen met een lang leven achter zich. Ze luisteren naar hun verhaal over afscheid nemen. In een speciale ruimte op het kerkhof filosoferen de kinderen over afscheid nemen. Eerder geschreven dichtregels verwerken ze in een beeldende opdracht. Het resultaat wordt achtergelaten om te bekijken door bezoekers van de begraafplaats. Tijdens dit project zullen zo'n 2000 leerlingen van 36 Delftse schoollocaties worden bereikt.Afscheid nemen van een vertrouwde omgeving, van een vriendje of vriendinnetje, van een huisdier, het verlies van een voorwerp, een sterfgeval of een echtscheiding; hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis? Het project ‘Ik mis je zo' biedt kinderen en jongeren de kans om ervaringen met afscheid van welke aard dan ook met elkaar te delen en er persoonlijk vorm aan te geven. Bijzonder aan dit project is dat verhalen over afscheid nemen in verschillende culturen centraal staan. En dat deze verhalen worden verteld door oudere buurtbewoners zelf, die hiervoor een training volgen m.b.t. verteltechnieken.Het project wordt op initiatief van de VAK in Delft uitgevoerd. De SKVR Rotterdam heeft dit project eerder uitgevoerd en won hiermee de Jan Kassiesprijs. De Jan Kassiesprijs 2007 is een stimuleringsprijs die wordt uitgereikt aan het beste project waarbij scholen (primair en voortgezet onderwijs) samenwerken met amateurkunstenaars of amateurkunstverenigingen om kunsteducatie vorm te geven onder of na schooltijd. De jury vond ‘Ik mis je zo' een bijzonder en inspirerend project: "Het is origineel qua inhoud en vorm en sluit aan bij de leefwereld van de kinderen, de buurt en de omgeving van de school'. 
Bandwedstrijd.nl
Donatie: € 2.200,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Fonds 1818 | 80681 | Voorschoten | http://www.fonds1818.nl
Een bandwedstrijd georganiseerd door jongeren voor talentvolle bands die daar de nodige ervaring op kunnen doen met het spelen voor publiek.De gedachte achter het hele project is dat het project op een professionele manier wordt aangepakt, waardoor de bands ook ervaring krijgen met het spelen over professionele geluidsapparatuur. Dit laatste is ook zeker in het voordeel omdat de jongeren in contact zijn gekomem met de organisatie van een nieuw openluchtfestival in Voorschoten. Er zijn twee plekken in de programmering bemachtigd waar de jury- en publiekswinnaar van de bandwedstrijd mag optreden. 
Delftse Kultuur Kick
Donatie: € 20.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: L&C Labs | 80680 | Delft | http://www.lijmencultuur.nl
De Delftse Kultuur Kick wordt gehouden op 6 september 2008, 2009 EN 2010. Deze manifestatie is bedoeld als aftrap van het culturele seizoen. Culturele organisaties in Delft worden gevraagd om mee te werken.Dit festival vindt zowel plaats op Lijm & Cultuur als in de vele wijken van Delft. Op Lijm & Cultuur krijgen alle amateur groepen de kans zich te laten zien. Als voorbereiding ervoor zullen bepaalde groepen als een soort "teaser" vooraf de wijken intrekken. Het is de bedoeling dat ze de gevarieerde bevolking van Delft bereiken en niet alleen de blanke hoog opgeleide middenklasse.De professionele kunstorganisaties werken mee aan deze manifestaties en zullen zich ook laten zien op het festivalterrein Lijm & Cultuur.Er zal de hele dag door en de avond theater te zien zijn, stand up comediens, orkesten en koren; er wordt een tentoonstelling ingericht van erfgoed en moderne kunst; niet westerse kunst zal er een plaats krijgen, naast de musical en het cabaret. 
Rokkesteen 2008
Donatie: € 5.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Starfighter | 80677 | Zoetermeer |
Rokkesteen is een muziekfestival vóór en dóór jongeren in het Hoekstrapark in Rokkeveen, Zoetermeer. De eerste editie werd door de jongeren in samenwerking met Mooi Zoetermeer georganiseerd, vervolgens is een eigen stichting opgericht en vond de tweede editie plaats in samenwerking met Zoetermeer 1000. Dit jaar zal de stichting voor de eerste keer het festival geheel voor eigen rekening nemen. Centraal tijdens het festival staat talentenontwikkeling. Men biedt een podium aan jonge Zoetermeerse bands/act's die elders in de stad weinig podiumervaring op kunnen doen. Ongeveer 30 artiesten krijgen de mogelijkheid om op te treden.Dit jaar wil de organisatie voor de eerste maal een tweede podium realiseren met bands van het CKC en het Albeda college. Dit podium dient als try-out met verschillende genres.Rokkesteen is een gratis festival, het eerste jaar trok het festival 600 bezoekers, het tweede jaar 2000. Voor de aankomende editie gokt men 6000 bezoekers.Naast de muziekprogrammering ook een graffiti project, kraampjes en een kleding customise workshop. De organisatie van het festival bestaat uit jonge vrijwilligers.
UGame - ULearn
Donatie: € 7.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: DOK | 80676 | Delft | http://www.dok.info
Games maken een steeds groter deel uit van het dagelijks leven, Als tijdverdrijf verstoten zij zelfs televisie kijken van de eerste plaats. Denkend aan gamers is het beeld vaak een eenzame jonge achter de computer. Dit beeld is inmiddels achterhaald. Tijdens het spelen van (on)line games worden namelijk belangrijke sociale en praktische vaardigheden ontwikkeld wordt er breed genetwerkt.Op basis van deze gegevens heeft DOK Delft onlangs een documentaire gemaakt waarin wordt onderzocht wat de rol van bibliotheken binnen het gamen is. Op basis hiervan staat DOK Delft dit jaar in het teken van de games, waarbij wordt samengewerkt met de TU Delft.Met het project UGame-ULearn willen beide bibliotheken laten zien dat het spelen van games positieve invloed kan hebben op verschillende vaardigheden, het samenwerken en het samenbrengen van verschillende doelgroepen.
24 uur Muziek Marathon
Donatie: € 2.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Welzijn Scheveningen | 80674 | Den Haag | http://www.welzijnscheveningen.nl
Samen met het YMCA organiseert Welzijn Scheveningen een '24-uur Muziek Marathon'. De Marathon wordt georganiseerd op 7 juni wanneer ook de traditionele Vlaggetjesdag wordt gehouden. De activiteit wordt georganiseerd in het gebouw van de YMCA in de Keizerstraat en op podia buiten.Het project is door en voor jongeren. De Marathon wordt door jongeren zelf georganiseerd en biedt jongeren een podium om hun muzikale talenten te presenteren. Waar nodig is er ondersteuning van vakdocenten. Het dagprogramma is gericht op kinderen en tieners die nog schoolgaand zijn.Het nachtprogramma is een muzikale competitie van plaatselijke jonge muzikanten. De voorrondes worden georganiseerd in verschillende buurthuizen. Met de activiteit wordt een plaatselijk historisch feest gekoppeld aan belangstellingsvelden van jongeren in dit gebied.Vorig jaar waren er in totaal tussen de 300 en 350 deelnemers en bezoekers. De organisatie verwacht dat dit aantal dit jaar hoger zal liggen.
Multiculturele Souk markt Buurtcentrum De Kooi
Donatie: € 1.800,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Libertas Leiden | 80673 | Leiden | http://www.libertasleiden.nl
De Souk, (informatie)markt, vond zondagmiddag 7 september plaats in de buurt rond buurtcentrum de Kooi in Leiden-Noord. Aanleiding is het weinige contact dat er is tussen de autochtone en de allochtone bevolkingsgroepen in Leiden-Noord, maar ook tussen de allochtone bevolkingsgroepen onderling.Opzet is dat zoveel mogelijk organisaties en bewoners actief betrokken zullen zijn bij de Souk. Aan de bewoners bij wie de Souk in de straat plaatsheeft is van te voren gevraagd of ze een Souk zien zitten. Dit leverde een volmondig ja op. Met een aantal van de bewoners zijn ideeën uitgewerkt om inhoud te geven aan de Souk.Muziekcentrum Leiden-Noord draagt zorg voor een multicultureel muziekprogramma en de Leidse Poesjkin-scchol levert een bijdrage aan het kinderprogramma. De verwachting is dat evenals voorgaande edities ruim 2.000 mensen de Souk zullen bezoeken.
Festival Cult Royale 2009
Donatie: € 2.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Arti Delflandiae | 80672 | Midden-Delfland | http://www.artidelflandiae.nl
Ook de afgelope editie van Cult Royal heeft Arti Delflandiae tot een succes gemaakt.Op de eerste dag kregen Schipluidenaren weer de kans om te exposeren in de raamkozijnen van hun eigen woning. Tijdens de tweede dag van Cult Royale stond muziek, theater, dans, toneel, cabaret en beeldende kunst weer volop in de belangstelling.Lokaal talent heeft zich op deze dagen op een intieme en kleinschalige manier gepresenteerd op unieke locaties in Schipluiden.
Kinderkamp Solleveld 2008
Donatie: € 2.687,50 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Welzijn Scheveningen | 80671 | Den Haag | http://www.welzijnscheveningen.nl
Welzijn Scheveningen organiseert in 2008 wederom een Kinderzomerkamp op camping Solleveld achter Kijkduin van 11 tot en met 28 augustus. Het kamp is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Er worden allerlei buitenactiviteiten georganiseerd. Deze worden begeleid door vrijwilligers en sociaal cultureel werkers uit diverse stadsdelen.In de 2e en 3e week is er een overnachting op het kamp met een nachtelijke speurtocht en kampvuur. Er wordt een bus ingezet om de kinderen op te halen en terug te brengen. Tijdens deze weken wordt er samengewerkt met Stichting Jeugdwerk en ZEBRA.Het doel van het kamp is het bevorderen van integratie en tolerantie tussen kinderen van Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Nederlandse afkomst.  
Het Leids Wevershuis 2008
Donatie: € 3.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Het Leids Wevershuis | 80670 | Leiden | http://www.wevershuis.nl
Bijdrage voor het organiseren van lezingen en tentoonstellingen in de periode 2008 - 2011.Het wevershuis is een museum. Na oplevering bestaat het pand en de historische inrichting daarvan als museum. Het heeft dus geen collectie en is ook niet van plan die te vormen.Er zijn tijdelijke presentaties. Het accent ligt daarbij op gebruikmaking van audiovisuele en interactieve elementen. De projecten kunnen worden gezien als media-educatie.Het is de bedoeling deze museumpresentaties, in educatieve zin, te gebruiken bij verschillende vakken die op scholen worden gegeven, zoals geschiedenis, maatschappijleer en aardrijkskunde.
Ondersteuning start stichting
Donatie: € 20.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: De Grote Witte Reus - Liefhertje | 80669 | Den Haag | http://www.grotewittereus.nl
Fonds 1818 ondersteunt de start van de Stichting De Grote Witte Reus, die zich vestigt in de Stationsbuurt in Den Haag als creatieve onderneming. Men is door de Wijkontwikkelingsmaatschappij gevraagd zich hier te vestigen in het kader van de opbouw van de wijk (Vogelaarwijk). Men vraagt een donatie voor de inrichting van het pand voor wat betreft de inventaris, apparatuur en de aanloopkosten.
Moving Borders 2008; bijdrage theatertour Den Haag
Donatie: € 5.700,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: 2Da Point | 80668 | Den Haag | http://www.2dapoint.nl
Dansgezelschap 2daPoint vraagt een bijdrage voor de nieuwe voorstelling ‘Moving Borders' die op 15 verschillende scholen in Den Haag zal worden opgevoerd.Moving Borders combineert verschillende dansstijlen en werkt samen met Afrikaanse dansers om high en low culture art samen te brengen en een aansprekende voorstelling te maken voor een jong en divers publiek. De Afrikaanse dansers zijn afkomstig uit de sloppenwijken van Nairobi, Kenia. De dansers van 2daPoint zijn door de gerenommeerde kunstorganisatie Sarakasi uitgenodigd voor een kennis- en ervaringsuitwisseling. De dansers leerden van elkaar en kwamen tot nieuwe artistieke inspiratie.In Moving Borders staat deze emotionele rijkdom en mentale kracht centraal. Dit doorzettingsvermogen, deze gedrevenheid en passie wil 2daPoint graag overbrengen op jongeren in Den Haag en omstreken. 
Regenboog Wijkfestival aan de Laak
Donatie: € 3.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Bewoners Organisatie Laakkwartier-noord | 80666 | Den Haag |
Bewonersorganisatie Laakkwartier Noord organiseert wederom een multicultureel wijkfestival, motto is ‘Buren ontmoeten Buren in kleurrijk Molenwijk'.De activiteiten vinden plaats op 5 juli 2008 op het Ketelveld in de wijk Laak. Activiteiten zijn o.a. sport- en spelactiviteiten en workshops streetdance en breakdance. Ook treden er twaalf verschillende muziekgroepen op met diverse culturele achtergronden.Voor ouderen zijn er activiteiten die door Florence De Wenckebach zijn georganiseerd. Er is ook een ontmoeting- en informatiemarkt.
WoejPret 2008
Donatie: € 3.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Woej Leidschendam-Voorburg | 80663 | Leidschendam | http://www.woej.nl
Fonds 1818 steunt al enige jaren de organisatie van deze activiteit voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. In de praktijk is gebleken dat het een succesvol project betreft waar veel kinderen met veel enthousiasme aan meedoen. De activiteiten tijdens Woejpret lopen uit een van uitstapjes naar themaparken tot het sprinkussen en de stormbaan.WOeJ werkt samen met wijkorganisaties en verschillende vrijwilligers- en belangenorganisaties uit Voorburg: de activiteiten worden door ongeveer 30 vrijwilligers en 3 beroepskrachten begeleid.De activiteiten vinden gedurende 2 weken tijdens de zomervakantie plaats in en rond het wijkcentrum De Groene Loper in Voorburg, Het Tolhuis te Leidschendam en het Dorpshuis te Stompwijk.

Pagina's

U bent hier

Deel met:

Zoeken binnen projecten