Projecten

Projecten gesteund door Fonds 1818.

Openlucht Museum De Lakenhal
Donatie: € 15.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Museum De Lakenhal | 161686 | Leiden | http://www.lakenhal.nl
Museum de Lakenhal is wegens nieuwbouw en renovatie gesloten tot 2019. De tentoonstellingen gaan zoveel mogelijk door op alternatieve locaties. In juni, juli en augustus 2017 organiseert het museum een openluchttentoonstelling in het centrum van Leiden over De Stijl. Aanleiding is het honderdjarig bestaan van deze kunststroming in 2017. Het doel is herkenning, begrip en bewondering te bewerkstellligen voor de vormtaal en het gedachtegoed van De Stijl. De tentoonstelling is gratis toegankelijk voor iedereen. Museum De Lakenhal streeft naar betrokkenheid, onder meer door de randprogrammering, van een publiek dat voor minimaal eenderde uit jongeren bestaat.
Art, Nature & Technology The Hague 2017
Donatie: € 4.840,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Shoot Me | 161685 | Den Haag | http://www.shoot-me.nl
A.N.T. The Hague 2017. A.N.T. (Art, Nature & Technology) The Hague is een nieuw Haags festival van stichting Shoot Me met internationale uitstraling waarin bio kunst (art), performance en audiovisuele installaties centraal staan. Kunst in relatie tot natuur en (stads)ecologie. A.N.T. The Hague 2017. A.N.T. (Art, Nature & Technology) The Hague is een nieuw Haags festival van stichting Shoot Me met internationale uitstraling waarin bio kunst (art), performance en audiovisuele installaties centraal staan. Kunst in relatie tot natuur en (stads)ecologie. A.N.T. The Hague 2017. A.N.T. (Art, Nature & Technology) The Hague is een nieuw Haags festival van stichting Shoot Me met internationale uitstraling waarin bio kunst (art), performance en audiovisuele installaties centraal staan. Kunst in relatie tot natuur en (stads)ecologie. A.N.T. The Hague 2017. A.N.T. (Art, Nature & Technology) The Hague is een nieuw Haags festival van stichting Shoot Me met internationale uitstraling waarin bio kunst (art), performance en audiovisuele installaties centraal staan. Kunst in relatie tot natuur en (stads)ecologie. A.N.T. The Hague 2017. A.N.T. (Art, Nature & Technology) The Hague is een nieuw Haags festival van stichting Shoot Me met internationale uitstraling waarin bio kunst (art), performance en audiovisuele installaties centraal staan. Kunst in relatie tot natuur en (stads)ecologie. A.N.T. The Hague 2017. A.N.T. (Art, Nature & Technology) The Hague is een nieuw Haags festival van stichting Shoot Me met internationale uitstraling waarin bio kunst (art), performance en audiovisuele installaties centraal staan. Kunst in relatie tot natuur en (stads)ecologie. A.N.T. The Hague 2017. A.N.T. (Art, Nature & Technology) The Hague is een nieuw Haags festival van stichting Shoot Me met internationale uitstraling waarin bio kunst (art), performance en audiovisuele installaties centraal staan. Kunst in relatie tot natuur en (stads)ecologie.
Just Jazz 2017
Donatie: € 1.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Delftse Studenten Jazz Ver Groover DSJV | 161684 | Delft | http://www.grooverjazz.nl
Studenten Jazz vereniging Groover organiseert op 23 mei 2017 het evenement 'Just Jazz'. Dit evenement wil de liefde voor jazzmuziek gebruiken om studenten en de overige inwoners van Delft samen te brengen in een stomend festivalmoment in Theater De Veste. Naast professionele artiesten biedt het de eigen leden de mogelijkheid om podiumervaring op te doen. Dit jaar kunnen geïnteresseerde jongeren tijdens een pre-party een muzikale workshop volgen.
Verhuizing KJRW naar Nutshuis (januari 2017)
Donatie: € 5.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 2.200,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Kinder- en Jongerenrechtswinkel Den Haag | 161682 | Den Haag | http://www.kinderrechtswinkeldenhaag.nl
Verhuizing. De Kinder- en Jongerenrechtswinkel in Den Haag gaat verhuizen naar het Nutshuis waar ook apparatuur moet worden aangeschaft en geïnstalleerd. Verhuizing. De Kinder- en Jongerenrechtswinkel in Den Haag gaat verhuizen naar het Nutshuis waar ook apparatuur moet worden aangeschaft en geïnstalleerd. Verhuizing. De Kinder- en Jongerenrechtswinkel in Den Haag gaat verhuizen naar het Nutshuis waar ook apparatuur moet worden aangeschaft en geïnstalleerd. Verhuizing. De Kinder- en Jongerenrechtswinkel in Den Haag gaat verhuizen naar het Nutshuis waar ook apparatuur moet worden aangeschaft en geïnstalleerd. Verhuizing. De Kinder- en Jongerenrechtswinkel in Den Haag gaat verhuizen naar het Nutshuis waar ook apparatuur moet worden aangeschaft en geïnstalleerd. Verhuizing. De Kinder- en Jongerenrechtswinkel in Den Haag gaat verhuizen naar het Nutshuis waar ook apparatuur moet worden aangeschaft en geïnstalleerd. Verhuizing. De Kinder- en Jongerenrechtswinkel in Den Haag gaat verhuizen naar het Nutshuis waar ook apparatuur moet worden aangeschaft en geïnstalleerd. Verhuizing. De Kinder- en Jongerenrechtswinkel in Den Haag gaat verhuizen naar het Nutshuis waar ook apparatuur moet worden aangeschaft en geïnstalleerd.
The Hague Youth Factory
Donatie: € 15.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Culture Clash4U | 161681 | Den Haag | http://www.cultureclash4u.com
De HYF aan de Torenstraat moet worden gezien als ‘urban lab’ in Den Haag van non-formele educatie waar jongeren met én voor elkaar leren door te experimenteren, ervaringen te delen & door hun kennis in praktijk te zetten. Verder zal The HYF jongeren helpen om hun eigen start-up te beginnen en zal de HYF aan beginnende ondernemers ook goedkoop ruimte bieden. Tevens zal een breed scala aan zakelijke en culturele evenementen het programma van de locatie aanvullen en ervoor zorgen dat de Torenstraat 140 24/7 een dynamisch en energieke plek wordt.
International Chamber Music Festival Wassenaar 2017
Donatie: € 2.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Int. Chamber Music Festival Wassenaar (ICMF) | 161679 | Wassenaar | http://www.icmf.nl
De achtste editie van het International Chamber Music Festival Wassenaar heeft plaats van 17 - 21 mei. Het festival draagt de voorlopige titel "Sprekende noten, klinkende woorden". Naast enkele meer algemene concerten is er ook een schoolvoorstelling in de Dorpskerk met op het programma 'Peter en de Wolf' van Sergej Prokofiev. Voor de schoolvoorstelling zijn basisschool de Herenweg, Sint Jan Baptist en de Kievitsschool uitgenodigd. Doel is de kerk vol te krijgen met 400 kinderen.
Cultuurmenu VO 2017-2018
Donatie: € 27.000,00 | Garantie: € 5.000,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Gezamenlijke Projecten Haagse Musea | 161678 | Den Haag | http://www.cultuurmenu.nl
Het cultuurmenu start in 2017 ook op het Voortgezet Onderwijs. Het is de bedoeling dat in het schooljaar 2017-2018 in totaal 120 groepen zullen gaan meedoen met het Cultuurmenu VO project. Dit aantal baseert men op de belangstelling van scholen die aan de enquêtes hebben meegedaan in de onderzoekfase en dit is ook het aantal waarmee het eerste jaar het Cultuurmenu voor het Primair Onderwijs heeft gedraaid (dat inmiddels is gegroeid naar deelname van 98 schoollocaties). Het schooljaar erna streeft men naar circa 150 groepen met 4.500 leerlingen. Onderzocht wordt om na het eerste schooljaar het project ook te gaan aanbieden aan andere vmbo niveaus.
Delft Chamber Music Festival 2017
Donatie: € 20.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Delft Chamber Music Festival | 161677 | Delft | http://www.delftmusicfestival.nl
Het Delft Chamber Music Festival heeft in 2017 plaats van 27 juli - 6 augustus. Fonds 1818 draagt bij aan de onderdelen talentontwikkeling, educatie en participatie binnen het festival. Enkele onderdelen die hiertoe behoren zijn het Openluchtconcert op de Markt, Delft Chambers, het kinderparticipatieproject en concerten op de piano in de centrale hal van het Reinier de Graaf ziekenhuis.
Intensivering Publieksbereik Trekvaarten 2017
Donatie: € 6.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Erfgoedhuis Zuid-Holland | 161676 | Regio | http://www.erfgoedhuis-zh.nl
Het Erfgoedhuis wil met dit project de Zuid-Hollandse trekvaarten beter zichtbaar en beleefbaar maken door in te zetten op het maken van promotiefilmpjes met een toeristisch karakter, het uitwerken van educatief materiaal voor de Delflandse Trekvaart, het opleiden van gidsen langs de Trekvaarten en het ontwikkelen van een belevingsproduct dat aan boord bij de vaarondernemers wordt ingezet. Deze donatie is bestemd voor het opleiden van de vrijwilligers.
Amour Toujours
Donatie: € 1.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Operettevereniging De Troubadours | 161674 | Oegstgeest | http://www.detroubadours.com
Operettevereniging De Troubadours start nieuw koorproject waarin liefdesliederen door de eeuwen heen gezongen zullen worden onder de titel van 'Amour Toujours'. De uitvoering, samen met meerdere solisten en een kamerorkest, vindt plaats op 19 en 20 mei 2017 in de Regenboogkerk te Oegstgeest.
Gast aan Tafel voor 2017
Donatie: € 8.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Youth Peace Initiative (Kind van de Rekening) | 161673 | Den Haag | http://www.ypi2014.org
Project 'Gast aan Tafel' . Bij het project 'Gast aan Tafel' ontmoeten vluchtelingen (statushouders) en Nederlanders in Den Haag elkaar gedurende een half jaar tijdens gezamenlijke maaltijden. De eerste maaltijd bij het Nederlandse gastgezin, de tweede maaltijd bij de vluchteling en daarna om en om. Door regelmatig samen te eten en door discussies over cultuur en achtergrond leren zij elkaar beter kennen en ontstaat wederzijds begrip en waardering. Project 'Gast aan Tafel' . Bij het project 'Gast aan Tafel' ontmoeten vluchtelingen (statushouders) en Nederlanders in Den Haag elkaar gedurende een half jaar tijdens gezamenlijke maaltijden. De eerste maaltijd bij het Nederlandse gastgezin, de tweede maaltijd bij de vluchteling en daarna om en om. Door regelmatig samen te eten en door discussies over cultuur en achtergrond leren zij elkaar beter kennen en ontstaat wederzijds begrip en waardering. Project 'Gast aan Tafel' . Bij het project 'Gast aan Tafel' ontmoeten vluchtelingen (statushouders) en Nederlanders in Den Haag elkaar gedurende een half jaar tijdens gezamenlijke maaltijden. De eerste maaltijd bij het Nederlandse gastgezin, de tweede maaltijd bij de vluchteling en daarna om en om. Door regelmatig samen te eten en door discussies over cultuur en achtergrond leren zij elkaar beter kennen en ontstaat wederzijds begrip en waardering. Project 'Gast aan Tafel' . Bij het project 'Gast aan Tafel' ontmoeten vluchtelingen (statushouders) en Nederlanders in Den Haag elkaar gedurende een half jaar tijdens gezamenlijke maaltijden. De eerste maaltijd bij het Nederlandse gastgezin, de tweede maaltijd bij de vluchteling en daarna om en om. Door regelmatig samen te eten en door discussies over cultuur en achtergrond leren zij elkaar beter kennen en ontstaat wederzijds begrip en waardering. Project 'Gast aan Tafel' . Bij het project 'Gast aan Tafel' ontmoeten vluchtelingen (statushouders) en Nederlanders in Den Haag elkaar gedurende een half jaar tijdens gezamenlijke maaltijden. De eerste maaltijd bij het Nederlandse gastgezin, de tweede maaltijd bij de vluchteling en daarna om en om. Door regelmatig samen te eten en door discussies over cultuur en achtergrond leren zij elkaar beter kennen en ontstaat wederzijds begrip en waardering. Project 'Gast aan Tafel' . Bij het project 'Gast aan Tafel' ontmoeten vluchtelingen (statushouders) en Nederlanders in Den Haag elkaar gedurende een half jaar tijdens gezamenlijke maaltijden. De eerste maaltijd bij het Nederlandse gastgezin, de tweede maaltijd bij de vluchteling en daarna om en om. Door regelmatig samen te eten en door discussies over cultuur en achtergrond leren zij elkaar beter kennen en ontstaat wederzijds begrip en waardering. Project 'Gast aan Tafel' . Bij het project 'Gast aan Tafel' ontmoeten vluchtelingen (statushouders) en Nederlanders in Den Haag elkaar gedurende een half jaar tijdens gezamenlijke maaltijden. De eerste maaltijd bij het Nederlandse gastgezin, de tweede maaltijd bij de vluchteling en daarna om en om. Door regelmatig samen te eten en door discussies over cultuur en achtergrond leren zij elkaar beter kennen en ontstaat wederzijds begrip en waardering. Project 'Gast aan Tafel' . Bij het project 'Gast aan Tafel' ontmoeten vluchtelingen (statushouders) en Nederlanders in Den Haag elkaar gedurende een half jaar tijdens gezamenlijke maaltijden. De eerste maaltijd bij het Nederlandse gastgezin, de tweede maaltijd bij de vluchteling en daarna om en om. Door regelmatig samen te eten en door discussies over cultuur en achtergrond leren zij elkaar beter kennen en ontstaat wederzijds begrip en waardering.
Trias Talent Agency
Donatie: € 1.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Trias Centrum voor de Kunsten | 161672 | Rijswijk | http://www.stichting-trias.nl
Trias, centrum voor de kunsten, gaat voor talentvolle leerlingen een (amateur) impresariaat opzetten om deze leerlingen te koppelen aan vragen van buitenstaanders naar optredens. Regelmatig bereikt Trias de vraag om een optreden bij een woonzorgcentrum, de Rotary, de gemeente of een bedrijf. Leerlingen doen dat graag, maar het ontbreekt hen aan podiumvaardigheden. Trias gaat een tiental talenten het komende schooljaar extra coachen en begeleiden bij podium optredens. Tegelijkertijd zal er actiever worden gezocht naar mogelijkheden om op te treden voor deze groep leerlingen. Het is een experiment voor een jaar, om te onderzoeken of het een 'verdienmodel' kan worden. Doel is het impresariaat en de coaching van de deelnemers te financieren uit de bijdragen van de aanvragers van optredens en mogelijke sponsoren.
Verhalen van de stad met de Leidse Draaiorgeldag 2017
Donatie: € 5.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: CTV Zuid-Holland | 161671 | Leiden | http://www.ctvzuidholland.nl
Tijdens OPEN op zondag 9 april wordt naast het evenement 'Verhalen van de Stad' ook weer de Leidse Draaiorgeldag georganiseerd. Bij de Hooglandse Kerk zullen 17 draaiorgels opgesteld staan, die ieder hun klanken laten horen. Bij 'Verhalen van de Stad' worden Leidse historische verhalen op allerlei manieren verteld. Door historische foto's, dichters, schrijvers, muzikanten en acteurs worden de verhalen via diverse kunstdisciplines verteld
Sociale kruidenier
Donatie: € 80.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Stek voor Stad en Kerk | 161669 | Den Haag | http://www.stekdenhaag.nl
Sociale Kruidenier Den Haag 2017/2018/2019. STEK en Voedselbank starten in 2017 in Den Haag gezamenlijk het pilotproject De Sociale Kruidenier in Zuidwest Den Haag. Sociale Kruidenier Den Haag 2017/2018/2019. STEK en Voedselbank starten in 2017 in Den Haag gezamenlijk het pilotproject De Sociale Kruidenier in Zuidwest Den Haag. Sociale Kruidenier Den Haag 2017/2018/2019. STEK en Voedselbank starten in 2017 in Den Haag gezamenlijk het pilotproject De Sociale Kruidenier in Zuidwest Den Haag. Sociale Kruidenier Den Haag 2017/2018/2019. STEK en Voedselbank starten in 2017 in Den Haag gezamenlijk het pilotproject De Sociale Kruidenier in Zuidwest Den Haag. Sociale Kruidenier Den Haag 2017/2018/2019. STEK en Voedselbank starten in 2017 in Den Haag gezamenlijk het pilotproject De Sociale Kruidenier in Zuidwest Den Haag. Sociale Kruidenier Den Haag 2017/2018/2019. STEK en Voedselbank starten in 2017 in Den Haag gezamenlijk het pilotproject De Sociale Kruidenier in Zuidwest Den Haag. Sociale Kruidenier Den Haag 2017/2018/2019. STEK en Voedselbank starten in 2017 in Den Haag gezamenlijk het pilotproject De Sociale Kruidenier in Zuidwest Den Haag. Sociale Kruidenier Den Haag 2017/2018/2019. STEK en Voedselbank starten in 2017 in Den Haag gezamenlijk het pilotproject De Sociale Kruidenier in Zuidwest Den Haag.
Voortzetting project online pesten 'Like"
Donatie: € 57.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Theatergroep PlayBack | 161667 | Regio | http://www.tgplayback.nl
Theatergroep PlayBack verzorgt ca. 90 theatervoorstellingen over (online-)pesten voor leerlingen in de onderbouw van het voorgezet onderwijs, én hun ouders, in het werkgebied van Fonds 1818. PlayBack wil met het project tieners ondersteunen en begeleiden in deze belangrijke fase in hun leven en maakt op een interactieve wijze pesten en gedrag op social media bespreekbaar. Door een integrale aanpak worden naast de docenten ook ouders begeleid bij het bespreekbaar maken van het thema. Met name de voorstelling gericht op ouders is een niche.
Regiodag Zoetermeer
Donatie: € 750,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Nederlandse Fluitacademie | 161662 | Zoetermeer | http://www.neflac.nl
De eerste Regiodag van de Nederlandse Fluitacademie heeft plaats op zaterdag 4 maart in het CKC in Zoetermeer. Op het programma staan workshops en masterclasses voor amateur fluitspelers van jong tot oud. Daarnaast is er een lezing zijn er concerten en heeft de voorronde van het Nationaal Fluitconcours plaats.
Materialen
Donatie: € 7.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Traub Stuc | 161660 | Den Haag | http://www.traubstuc.nl
Met de aanschaf van materialen kunnen de jongeren die bij Traub Stuc in opleiding zijn tot onder meer stucadoor leren hoe met dit specialistische materiaal om te gaan. Dit draagt bij tot het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt.
TransitieCinema 2017
Donatie: € 2.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Duurzaam Den Haag | 161658 | Den Haag | http://www.duurzaamdenhaag.nl
TransitieCinema wil het publiek informeren door middel van film over vele verschillende uitdagingen en discussies die spelen rondom transitie en duurzaamheid. Het spectrum is breed: aan bod komen maatschappelijke, economische, milieu- en technische thema's. Er wordt geen (politieke) stelling genomen over onderwerpen, maar er wordt getracht het onderwerp zelf een punt van aandacht te maken en op de agenda te krijgen, met name op lokaal niveau. Aanvullend op het filmaanbod zijn er op dezelfde avonden lezingen en is er natuurlijk ruimte voor nagesprekken en discussies. Zie www.facebook.com/TransitieCinema voor het actuele programma.
Scholieren Filmfestival 2017
Donatie: € 9.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: The Young Kieslowski | 161657 | Leiden |
Derde editie Scholieren Filmfestival Leiden. Het Scholieren Filmfestival is een meerdaags festival in Leiden dat grotendeels georganiseerd wordt door middelbare scholieren van 6 middelbare scholen en wat 6500 jongeren gaat bereiken. Derde editie Scholieren Filmfestival Leiden. Het Scholieren Filmfestival is een meerdaags festival in Leiden dat grotendeels georganiseerd wordt door middelbare scholieren van 6 middelbare scholen en wat 6500 jongeren gaat bereiken. Derde editie Scholieren Filmfestival Leiden. Het Scholieren Filmfestival is een meerdaags festival in Leiden dat grotendeels georganiseerd wordt door middelbare scholieren van 6 middelbare scholen en wat 6500 jongeren gaat bereiken. Derde editie Scholieren Filmfestival Leiden. Het Scholieren Filmfestival is een meerdaags festival in Leiden dat grotendeels georganiseerd wordt door middelbare scholieren van 6 middelbare scholen en wat 6500 jongeren gaat bereiken. Derde editie Scholieren Filmfestival Leiden. Het Scholieren Filmfestival is een meerdaags festival in Leiden dat grotendeels georganiseerd wordt door middelbare scholieren van 6 middelbare scholen en wat 6500 jongeren gaat bereiken. Derde editie Scholieren Filmfestival Leiden. Het Scholieren Filmfestival is een meerdaags festival in Leiden dat grotendeels georganiseerd wordt door middelbare scholieren van 6 middelbare scholen en wat 6500 jongeren gaat bereiken. Derde editie Scholieren Filmfestival Leiden. Het Scholieren Filmfestival is een meerdaags festival in Leiden dat grotendeels georganiseerd wordt door middelbare scholieren van 6 middelbare scholen en wat 6500 jongeren gaat bereiken. Derde editie Scholieren Filmfestival Leiden. Het Scholieren Filmfestival is een meerdaags festival in Leiden dat grotendeels georganiseerd wordt door middelbare scholieren van 6 middelbare scholen en wat 6500 jongeren gaat bereiken. Derde editie Scholieren Filmfestival Leiden. Het Scholieren Filmfestival is een meerdaags festival in Leiden dat grotendeels georganiseerd wordt door middelbare scholieren van 6 middelbare scholen en wat 6500 jongeren gaat bereiken.
Iedereen is leraar
Donatie: € 1.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Stuifbergen, Maarten | 161655 | Regio |
In de documentaire 'Iedereen is leraar' wordt een kwalitatief onderzoek gedaan naar de impact van de leraar. Verschillende experts en ervaringsdeskundigen uit het onderwijsveld worden geïnterviewd. De antwoorden op worden gefilmd en gecategoriseerd op thema's. Van alle filmfragmenten samen wordt uiteindelijk een korte film gemaakt waarin het centrale fenomeen leraar in de volle breedte wordt onderzocht op identiteit, impact en de tijdsgeest. De film wordt o.a. vertoond tijdens de nacht van de leraar op 4 oktober 2017 in Leiden.

Pagina's

U bent hier

Deel met:

Zoeken binnen projecten