Projecten

Projecten gesteund door Fonds 1818.

Verrijdbare zwembadlift
Donatie: € 4.025,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Actieve Senioren Leidschenveen &Ypenburg | 170489 | Den Haag |
Het kleine verwarmde zwembad van sportschool AHC Leidschenveen Ypenburg is momenteel niet toegankelijk voor ouderen met een lichamelijke beperking. Met de aankoop van een verrijdbare zwembadlift kunnen ook minder valide ouderen gebruikmaken van het zwembad.
Grondige Vlinders 1 en 2
Donatie: € 1.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Unión Cultural | 170488 | Den Haag | https://nl-nl.facebook.com/grondigevlinders.peralta
In de Grondige Vlinders Tuinen in Bouwlust wordt onder meer ieder jaar het Fete de la Nature gevierd. Daarnaast weten kinderen en ouders/verzorgers wekeljks de weg naar de tuinen te vinden om daar te moestuinieren en elkaar te ontmoeten.
Bijdrage 2017
Donatie: € 17.300,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Urgente Noden Delft e.o. | 170487 | Regio | http://www.urgentenodendelft.nl
Urgente Noden Delft 2017. Stichting Urgente Noden Delft staat ook in 2017 weer klaar om noodhulp te verlenen aan inwoners van Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp.
Educatie Groen Schoolplein (Marnisschool)
Donatie: € 2.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: St. voor Protestants Chr. Onderwijs | 170485 | Katwijk | http://www.pco-katwijk.nl
De Marnixschool wil het spelen met natuurlijke elementen, zoals nu al gebeurt, bevorderen door elementen toe te voegen. De school maakt veel gebruik van het buitenlokaal, van de speelheuvel, de boomstammen, de wilgenhutten. Om de zintuigen van de kinderen nog meer te prikkelen heeft de school het plan bedacht om een aantal onderwerpen te behandelen onder het motto Buitenspelen met Zintuigen.
Levens redden bij een hartstilstand in regio Haaglanden
Donatie: € 100.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Nederlandse Hartstichting | 170484 | Regio |
Met het voltooien van een 6MZ in de regio Haaglanden wordt beoogd de overlevingskansen van slachtoffers van een hartaanval te vergroten. Om dit te realiseren dienen onder meer extra AED's en AED-kasten te worden geplaatst.
Theatervoorstelling Trash! - montessorischool Valkenbos
Donatie: € 1.776,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: De Haagse Scholen | 170483 | Den Haag | http://www.dehaagsescholen.nl
Basisschool Montessorischool Valkenbos (Segbroek, Den Haag) gaat gedurende tweeënhalve week (8 mei t/m 24 mei) in totaal achttien verschillende activiteiten organiseren voor de leerlingen van alle leeftijdsgroepen (4 t/m 12 jaar) waarin het thema duurzaamheid centraal staat. De kinderen krijgen op verschillende manieren les over Duurzaamheid, over hun eigen rol en de oplossingen voor alledaagse duurzaamheidsvraagstukken.
Het belang van de NewtonTuin
Donatie: € 700,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Voskuil | 170482 | Den Haag | http://www.facebook.com/NewtonTuin
Natuur in de NewtonTuin. Op strook grond aan de rand van het Newtonplein in Den Haag wordt door buurtbewoners een Vlinder-, struin- en ontdektuin gerealiseerd, vooral op kinderen gericht.
Piramide College - Sportdag 'Pesten is niet Cool'
Donatie: € 1.092,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: De Haagse Scholen | 170479 | Den Haag | http://www.dehaagsescholen.nl
Voorgezet Speciaal Onderwijs De Piramide organiseert een sportdag voor ca. 150 leerlingen met als overkoepelend thema: 'Pesten is niet cool'. Tijdens het ochtendprogramma wordt een speciale sportclinic aangeboden door voormalig professioneel basketbalspeler Henk Pietersen. Henk Pietersen is vroeger gepest en heeft een duidelijk verhaal en een hele duidelijke boodschap. Zijn verhaal, persoonlijkheid en zijn lengte zullen indruk op maken op de leerlingen van 12 t/m 20 jaar met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte.
Welzijnskwartier Zomerkamp 2017
Donatie: € 3.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Welzijnskwartier | 170478 | Katwijk | http://www.welzijnskwartier.nl
Welzijnskwartier organiseert in juli 2017 een zomerkamp op het terrein van 's Heeren Loo voor twintig tot veertig kwetsbare jongeren uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Het doel is de jongeren een leuke en onbezorgde tijd te geven waardoor ze hun alledaagse zorgen even los kunnen laten. Daarnaast wil men jongeren kennis laten maken met het jongerenwerk, zodat ze op reguliere basis aan activiteiten mee kunnen gaan doen.
Perspektief op vakantie
Donatie: € 7.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: PerspeKtief | 170477 | Delft | http://www.perspektief.nu
PerspeKtief organiseert vakanties voor 95 bewoners van beschermd woonlocaties en begeleid wonen. Er gaan 16 begeleiders mee, deels in hun vrije tijd. De vakanties doorbreken de dagelijkse sleur en stellen bewoners in staat hun persoonlijke competenties te ontwikkelen.
Gezellig Samenzijn
Donatie: € 1.300,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Cees en Tineke Krijgsman | 170476 | Katwijk |
Bijdrage voor gezellige avonden die eens per maand aangeboden worden door Tineke en Cees Krijgsman in hun atelier. De avonden zijn bedoeld voor iedereen in Katwijk die behoefte heeft aan contact, een praatje, spelletjes doen, muziek luisteren of gewoon te zitten bij de anderen die ook alleen zijn. Het doel is de eenzaamheid te doorbreken. Met de bijdrage kan bijvoorbeeld een biljart gekocht worden, zodat de bezoekers actief bezig kunnen zijn.
Nootdorpse Vakantieweek
Donatie: € 1.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Nootdorpse Vakantieweek | 170475 | Nootdorp |
De stichting Nootdorpse Vakantieweek (NVW) is in 1968 opgestart vanuit een initiatief van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De stichting organiseert jaarlijks een activiteitenweek voor ongeveer 500 Nootdorpse kinderen in de leeftijdsgroep van 5 t/m 12 jaar. De "vakantieweek" heeft een sterke maatschappelijke rol. Het hoofddoel blijft om kinderen zonder vakantieperspectief een week vol leuke en sociale activiteiten aan te bieden.
Haags Jongeren Talentenfonds
Donatie: € 25.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Samenwerking Sociale Fondsen (SSSF) | 170474 | Den Haag | http://www.sssf.nl
Het Haags Jongeren Talentenfonds van de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen steunt getalenteerde Haagse jongeren tot 18 jaar die geen financiele armslag hebben. Zo kunnen zij zich op het terrein van sport, kunst en wetenschap toch verder ontwikkelen. De bijdrage is bestemd voor de jaren 2018, 2019 en 2020.
Parels van Ypenburg 2017
Donatie: € 1.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Evenementen Ypenburg | 170473 | Den Haag | http://www.bpy.ypenburg.nu/
Parels van Ypenburg 2017. Parels van Ypenburg zijn bewoners van de wijk Ypenburg met een bijzonder talent, hobby of passie. Deze tonen op een zondag 29 oktober 2017 dit talent (hobby/passie) door hun huis open te stellen voor bezoekers of door dit op een locatie te doen in de wijk (bibliotheek of buurtcentrum) . Langs deze Parels wordt een Parelroute georganiseerd die bewoners van de wijk Ypenburg en bezoekers van buiten de wijk in de gelegenheid stelt de Parels van de wijk te bezoeken en te ontmoeten.
Muscial groepen 8
Donatie: € 0,00 | Garantie: € 1.875,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: ISNO Yunus Emre Den Haag | 170471 | Den Haag | http://www.bsyunusemre.nl
Basisschool Yunus Emre gaat twee eindmusicals van de vier groepen 8 in een theater opvoeren. In twaalf weken worde leerlingen professioneel begeleidt door 'Schott in da Rose'. Op woensdag 5 juli 2017 worden de musicals opgevoerd voor ouders, vrienden en kennissen in een theaterzaal in Den Haag.
Van je Dromen (van lang geleden) - Openbare Daltonschool Klaverweide
Donatie: € 2.400,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Openb Basisonderw Duin- en Bollenstreek | 170470 | Noordwijk | http://www.obodb.nl
In de maanden mei en juni zijn de kinderen en de ouders van OBS Klaverweide bezig met een een cultuureducatief annex natuurproject met als thema rituelen, verhalen, dromen en natuurvolken van lang geleden. Alle groepen gaan leren over de oertijd vol dinosaurussen, Indianen, Aboriginals. Ze staan even heel dicht bij de natuur en laten hun dromen de baas zijn.
Jouw Groene Straat
Donatie: € 28.594,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Fonds 1818 | 170468 | Leiden | http://www.fonds1818.nl
Het idee voor het Fonds 1818 - project 'Jouw Groene Straat' is om gezamenlijk met je buren in actie te komen en je straat te vergroenen. Om met elkaar meer groen te creëren door het aanleggen van geveltuinen. Een kleine eenvoudige bijdrage die door de gezamenlijkheid een groots effect kan hebben. Een laagdrempelig project dat gebaseerd is op bewustwording en sociale verbondenheid. Met deze donatie worden door de inspanningen van bewoners huizen van drie Leidse wijken van geveltuintjes voorzien. Fonds 1818 werkt in dit project samen met de gemeente Leiden.
Concert aan het water
Donatie: € 2.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: ProMaa | 170466 | Midden-Delfland | http://www.fonds1818.nl/www.ProMaasland
Op zaterdag 24 juni a.s. is het Westlandse- en Midden-Delflandse Molendag. Op die dag staan de molens in het Westland en in Midden-Delfland open voor publiek. In Maasland zullen de bruggen die dag geopend zijn voor rondvaartboten en voor een ieder die in het bezit is van een boot. Op die manier is de dorps - kern te bevaren en zijn de molens van Maasland bereikbaar. Stichting ProMaa organiseert aansluitend aan deze Molendag een concert door twee plaatselijke muziekverenigingen en een Maaslands koor in de openlucht bij de Foppeplas.
Shame&Share
Donatie: € 15.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Theaterhart | 170465 | Zoetermeer |
Theater Hart verzorgt de theatervoorstelling 'Shame & Share' voor leerlingen in de onderbouw van het voorgezet onderwijs én hun ouders in Zoetermeer over het thema Cyberpesten. Met Shame & Share wordt cyberpesten onder scholieren in de onderbouw van de middelbare school bespreekbaar gemaakt, en worden de tieners op confronterende wijze bewust gemaakt van de impact van digitaal pesten. Voor, tijdens en na de voorstelling worden ze uitgedaagd op hun eigen gedrag te reflecteren, teneinde cyberpesten te voorkomen of zelfs te stoppen en de school veiliger te maken.
Stadsprogrammering 2017
Donatie: € 15.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Stadsprogrammering | 170464 | Leiden |
In 2017 start de Stichting Stadsprogrammering in Leiden met maatschappelijke activiteiten en culturele programmering die enerzijds gericht is op verbinding tussen nieuwe Leidenaren en oude Leidenaren en anderzijds op verbinding tussen (jonge) kunstenaars en wijkbewoners om te komen tot gezamelijke kunstinitiatieven.

Pagina's

U bent hier

Deel met:

Zoeken binnen projecten