Projecten

Projecten gesteund door Fonds 1818.

Bevorderen van het behalen van het zwemdiploma A
Donatie: € 75000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Jeugdsportfonds Zuid-Holland | 170744 | Regio | http://www.jeugdsportfonds.nl
Jeugdsportfonds Zuid-Holland en Fonds 1818 slaan de handen ineen om kinderen/jongeren die door gebrek aan financiele middelen niet in staat zijn een zwemdiploma te halen, een steuntje in de rug te geven. De partijen dragen gelijkelijk bij.
Uitbreiding nieuwe doelgroepen en professionalisering fase 2
Donatie: € 26288 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Kreda | 170743 | Bollenstreek | http://www.kreda.nl
Stichting Kreda ondersteunt Poolse inwoners van de Duin- en Bollenstreek bij het verwerven van de Nederlandse taal en de inburgering van hun kinderen op de lokale scholen. De aanpak, die bestaat uit ondersteuning van de taallessen met de Poolse taal is succesvol gebleken. Al bijna 400 mensen hebben op die manier taalles gehad van docenten, ondersteund door deskundige vrijwilligers. Nu is het tijd dit aanbod ook toegankelijk te maken voor de vele Arabischtalige inwoners van de regio, onder wie Iraakse en Syrische vluchtelingen. Het is de bedoeling dat de instelling geaccrediteerd wordt voor het geven van inburgeringscursussen. Nu al kan de instelling zich bedruipen door de lesgelden die Polen betalen. De verwachting is dat de Arabischtalige cursisten ook betalen voor hun cursus. Om een kwalitatief aanbod voor Arabischtaligen te kunnen bieden en de uitbreiding in goede banen te leiden, wil Kreda een professionaliseringsslag maken.
SuBmarine Festival 2017
Donatie: € 5000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Haags Pop Centrum | 170742 | Den Haag | http://www.haagspopcentrum.nl
De organisatoren van Plein Open en Besturingsfest slaan de handen ineen voor de tweede editie van een alternatief muziekfestival aan de Binckhorsthaven onder de naam Submarine Festival. Door de bouwwerkzaamheden is het Spuiplein te klein geworden om een volwaardig Plein Open te kunnen organiseren en voor De Besturing maakt de samenwerking het vervolg op de eerdere twee edities van het Besturingfest mogelijk. Beide partijen zien het terrein van PIP als de ideale locatie voor het nieuwe festival. Het festival zal plaatsvinden op zaterdag 22 juli.
Aanschaf drie Cradle's (CRDL)
Donatie: € 4800 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Zorginstelling Pieter van Foreest | 170741 | Delft | http://www.pietervanforeest.nl
Aanschaf van een cradle, die kan rouleren tussen de verschillende verpleeghuizen en woonlocatiesvan Pieter van Foreest in het werkgebied van Fonds 1818. Hierdoor kunnen verzorgenden ervaring opdoen in het gebruik van de cradle, en deze delen met collega's en locatiemanagers. Een cradle stelt verzorgenden en naasten in staat door middel van geluiden contact te maken met mensen die nauwelijks kunnen communiceren, door bijvoorbeeld gevorderde dementie of zware vormen van autisme. Bij positieve resultaten kan Pieter van Foreest crowdfundingsacties starten om meerdere cradles aan te schaffen voor meerdere locaties.
Hart voor je straat in stadsdeel Laak
Donatie: € 15000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: MOOI / Xtra | 170739 | Den Haag | http://www.stichtingmooi.nl
"Hart voor je straat, meetellen en meedoen", is de titel van het project. Het staat voor betrokkenheid, iets met hart en ziel doen. Drie opbouwwerkers gaan met een vergaderbakfiets naar de bewoners in Laak toe en vragen ze in hun eigen straat wat ze met elkaar en voor elkaar kunnen betekenen. Samen ervoor zorgen dat je straat een aangename plek is om te wonen lukt beter als je elkaar beter kent. De opbouwwerkers willen met name in contact komen met mensen waar het huidige welzijnswerk maar ook andere organisaties, nauwelijks contact mee hebben of kunnen krijgen. Denk hierbij aan mensen die laaggeletterd zijn (50% van de bewoners in Laak) en digibeet. Vooral deze mensen vormen de doelgroep. Opzet is dat deze groep mensen eind 2018 32 straatactiviteiten hebben georganiseerd in Laak met steun van de opbouwwerkers.
Ontmoeten en verbinden: kunsteducatie inclusief
Donatie: € 4000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Trias Centrum voor de Kunsten | 170738 | Rijswijk | http://www.stichting-trias.nl
Trias centrum voor de Kunsten uit Rijswijk gebruikt een cultuurcoach die de randvoorwaarden moet bewaken voor de succesvolle deelname van 25 kinderen van het AZC Rijswijk aan een naschools cultuureducatieaanbod. De coach gaat vooral de vrijwilligers begeleiden en de voortgang en ontwikkeling van de kinderen bijhouden.
Ekklesia Taalproject 2017-2020
Donatie: € 25500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Leidse Studentenvereniging Ekklesia | 170736 | Leiden | http://ww.ekklesia.leidenuniv.nl
Taalproject Kwetsbare statushouders Leiden e.o.. De Taalgroep Leidse Ekklesia start in oktober dit driejarige project waarbij kwetsbare groepen statutshouders door vrijwilligers taalvaardig worden gemaakt.
Projectplan september-december 2017
Donatie: € 1200 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Society for International Development | 170734 | Den Haag |
Society for International Development (SID NL) organiseert in het najaar van 2017 vier debatten voor jongeren en studenten waarin de actuele en toekomstige uitdagingen van de internationale jeugdgemeenschap centraal staan. De thema's zijn: Jeugd & Vrede, Jeugd & Milieu, Jeugd & Gender en Jeugd & Protest/activisme.
Ontmoetingstafel Taalhuis Den Haag
Donatie: € 5000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Centrale Bibliotheek Den Haag, Gemeente Den Haag - Dienst Publiekszaken | 170733 | Den Haag | http://www.bibliotheekdenhaag.nl
Taalhuis Den Haag is een laagdrempelige centraal informatiepunt in Bibliotheek Den Haag om de inwoners van Den Haag met een taalvraag te adviseren over een geschikt taaltraject. Het is 7 dagen per week open en draait op 21 enthousiaste en kundige vrijwilligers, gecoördineerd door één bibliotheekmedewerker. Door middel van de ontmoetingstafel kunnen mensen een gesprekje beginnen met een vreemde. Taalhuis Den Haag wil door het plaatsen van de ontmoetingstafel met interactieve taalspelletjes ontmoeting en gesprek tussen autochtone en allochtone inwoners van Den Haag stimuleren. Doel van het project is het behalen van minimaal 5 gesprekken/ontmoetingen per dag, georganiseerd aan deze tafel en door de vrijwilligers van het Taalhuis.
Prinsjes met Notûh
Donatie: € 1500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Haagse Notuh | 170732 | Den Haag | http://www.uthaagsnotuhfestival.nl
Stichting Haagse Notûh organiseert in de zomer een reeks van zes buitenconcerten door Haagse amateurorkesten bij de toren van de Grote Kerk. Dit gebeurt in samenwerking met City Mondial en stichting GA Den Haag ter gelegenheid van de openstelling van de toren voor bezoekers.
Summerlab Delft 2017
Donatie: € 1500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Techniekeducatie Delft | 170731 | Delft | http://www.techniekeducatiedelft.nl
Stichting Techniekeducatie Delft (TED) organiseert het vierdaagse Summerlab, waarin tijdens de eerste week van de zomervakantie kinderen deel kunnen nemen aan verschillende workshops techniekeducatie. Het programma biedt ruimte voor veel creativiteit, techniek en plezier. Het evenement wordt na een succesvolle eerste editie in 2016 voor de tweede keer georganiseerd. Per dag kan een deelnemer kiezen uit twee workshops, uit een aanbod van zes. Het aanbod bestaat uit: Ontwerpen, Kunst & Techniek, Robotica, Programmeren, Kleding pimpen en Duurzaam met pet.Stichting Techniekeducatie Delft (TED) organiseert het vierdaagse Summerlab, waarin tijdens de eerste week van de zomervakantie kinderen deel kunnen nemen aan verschillende workshops techniekeducatie. Het programma biedt ruimte voor veel creativiteit, techniek en plezier. Het evenement wordt na een succesvolle eerste editie in 2016 voor de tweede keer georganiseerd.
Zomerschool voor senioren Delft 2017
Donatie: € 3150 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Samenwerkende Bonden van Ouderen Delft | 170728 | Delft | http://www.ssbodelft.nl
In Delft wordt voor de 8e keer een Zomerschool voor ouderen georganiseerd door De Samenwerkende Bonden van Ouderen. Men verwacht tussen de 480 en 550 ouderen te bereiken.
Aanschaf buitenmeubilair
Donatie: € 4000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Natuurcentrum Katwijk | 170727 | Katwijk | http://www.natuurcentrumkatwijk.nl
Natuurcentrum Katwijk is vorig jaar opgericht door vrijwilligers. Natuurcentrum Katwijk staat jaarlijks met een tijdelijke huisvesting op het strand met een wisselende tentoonstelling. Het centrum wil de locatie voor bezoekers zichtbaar en toegankelijk maken (binnen en buiten openingstijden) door aanschaf van semipermanent buitenmeubilair.
Kenniscaroussel
Donatie: € 9500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Mentorschap Haag en Rijn | 170724 | Regio | http://www.mentorschaphaagenrijn.nl
Voor de ca. 300 vrijwillige mentoren van Mentorschap Haag en Rijn wordt een kenniscaroussel opgesteld. In de periode juli 2017 - december 2018 worden twee maal negen themabijeenkomsten georganiseerd. de thema's zijn in overleg met de mentoren gekozen.
Buurtfeest Tulpentuin/Rozentuin
Donatie: € 1500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Groot, E. de | 170722 | Voorburg |
Op 19 augustus gaat een aantal bewoners van de Rozen en Tulpentuin te Voorburg een buurtfeest organiseren. Ze willen met dit initiatief zowel jong als oud uitnodigen om elkaar beter te leren kennen om meer saamhorigheid en sociale controle te stimuleren
PEST 2017/2018
Donatie: € 15000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: De Dutch Don't Dance Division | 170721 | Den Haag | http://www.ddddd.nu
De Dutch Don't Dance Division heeft in 2013 cultuureducatief dansprogramma ontwikkeld en uitgevoerd waarin het thema pesten centraal staat. Dit wordt de derde editie van PEST.
Jazz in de Regentes 2017
Donatie: € 2000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Jazz in de Gracht | 170719 | Den Haag | http://www.jazzindegracht.nl
Jazz in de Regentes is een Jazz evenement in het Regentessekwartier, en wel op het Koningsplein, met 1 podium en diverse horecapunten van diverse ondernemers. Door het evenement wordt de wijk weer een stukje attractiever en aantrekkelijker. Door met diverse bereidwillige ondernemers letterlijk naar buiten te treden, komen bezoekers in aanraking met de veelal nieuw aanbod wat de wijk de laatste jaren rijk is geworden. Ondernemers wordt een plekje op het Koningsplein geboden of kunnen deelnemen aan activiteiten in de Weimarstraat tot aan het Regentesseplein als hier behoefte aan is. Het festival zal plaatsvinden op vrijdag 2 en zaterdag 3 september.
Jazz in de Gracht 2017
Donatie: € 15000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Jazz in de Gracht | 170717 | Den Haag | http://www.jazzindegracht.nl
Het jazzfestival Jazz in de Gracht heeft dit jaar plaats van 17 - 19 augustus. Langs de Bierkade, Dunne Bierkade, Groenewegje, Veenkade en de Hooikade zullen bands en musici optreden vanaf platbodems van o.a. De Ooievaart, die elk half uur weer doorvaren naar een ander aanlegpunt. Optredens zijn er van talenten, amateurs en (semi-)professionals.
The Hang-Out 070 fase 2
Donatie: € 4000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Rainbow Den Haag | 170715 | Den Haag | http://www.rainbowdenhaag.nl
Voorziening voor bi-culturele jongeren met LHBT (lesbisch, homo, bi, trans)- gevoelens in Den Haag. De pilotfase in 2016 - 2017 is goed verlopen zodat in 2017 - 2018 de organisatie versterkt wordt. Doel in deze periode is o.a. minimaal 20 activiteiten te organiseren voor de doelgroep die veelal in het teken staan van persoonlijke ontwikkeling en empowerment. Andere activiteiten hebben betrekking op zelfacceptatie, bespreekbaarheid en zichtbaarheid van genderidentiteit en seksuele diversiteit. De vaste kerngroep wordt met drie vrijwilligers uitgebreid tot zes vrijwilligers en een professioneel begeleider.
Taakspel | Daltonschool Oegstgeest
Donatie: € 2500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest | 170714 | Oegstgeest | http://www.opoo.nl
De Daltonschool Oegstgeest gaat in de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 de anti-pestmethode Taakspel invoeren. Leerlingen leren zich beter te houden aan de met elkaar vastgestelde klassenregels waardoor onrust en storend gedrag afneemt. Alle groepen 3 t/m 6 van de school worden er bij betrokken.

Pagina's

U bent hier

Deel met:

Zoeken binnen projecten