Projecten

Projecten gesteund door Fonds 1818.

Agatha Festival
Donatie: € 4000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: TOP Techniek Ontmoetings Punt | 170782 | Delft | http://www.topdelft.nl
Sint Agatha Festival. Op 9 en 10 september wordt in Delft dit festival georganiseerd waarbij met een breed aanbod van activiteiten aandacht wordt gevraagd voor het programma van de coöperatie Prinsenkwartier (PK) met als doel het publiek te verbreden en nieuwe onderwerpen aan de orde stellen.
MuteSounds Festival 2017
Donatie: € 10000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: MuteSounds | 170777 | Den Haag | http://www.MuteSounds.nl
MuteSounds 2017. MuteSounds op 28 oktober op Scheveningen is een festival voor doven, slechthorenden en horenden. MuteSounds is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een uniek, jaarlijks terugkerend evenement in Nederland.
BestBuddies de Musical 2017: It's Black, It's White
Donatie: € 4000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Best Buddies Nederland | 170776 | Regio | http://www.bestbuddies.nl
BestBuddies brengt in Nederland al meer dan 10 jaar jongeren met en zonder verstandelijke beperking met elkaar in contact. Door samen leuke vrijetijdsactiviteiten te ondernemen wordt de wereld van beiden verbreed. Wat je in je eentje niet voor mogelijk hield, is soms met hulp van je vrienden wel te bereiken. BestBuddies organiseert jaarlijks een Musical, dit jaar voor het eerste met groots optreden in de Leidsche Schouwburg.
Buurtfeest
Donatie: € 2500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Oliehoek-van Es, Petra | 170772 | Leidschendam |
De buurten Dotterbloem, Zwanebloem, Pinksterbloem en Water-violier (135 huizen inclusief hoogbouw) te Stompwijk bestaan c.a. 25 jaar. Veel van de oorspronkelijke bewoners wonen er nog, een aantal is verhuisd en nieuwe bewoners zijn hiervoor in de plaats gekomen. Er zijn in de wijk koop, twee onder een kap woningen en sociale huur flats, er is dus een verschil in inkomen binnen de wijk. De binding van toen is niet meer de binding van nu. En al veronderstelt het dorpse leven voldoende verbinding onderling en hoge sociale controle, is dat niet altijd het geval. Ook hier is individualisering merkbaar en is er schroom zich openlijk met elkaar te verbinden. Daarom gaat men een buurtfeest organiseren
Kunst in de Stal 2017
Donatie: € 2500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Kunst in de Stal Festival | 170770 | Leiden | http://www.kunstindestalfestival.nl
Op 10 september 2017 wordt een kunstzinnig wijkfestival in het park bij de kinderboerderij van de Merenwijk in Leiden georganiseerd. Diverse kunstenaars geven workshops, onder de noemer 'Kunst in de Stal festival'.
Het verlaatte schoolreisje
Donatie: € 1200 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Rooijen, C. van | 170769 | Voorhout |
Minitiatief waarbij tien buurtbewoners van woonzorgcentrum Bolero met 30 dementerende bewoners een verlaat schoolreisje maken. Omdat de ouderen vroeger nooit op schoolreis zijn geweest mogen ze nu met o.a. financiële steun van de Kindergemeenteraad Teylingen een boottocht maken door het Groene hart.
The Last Five Years in Park Palenstein 2017
Donatie: € 2000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Storytellers | 170768 | Zoetermeer | http://www.storytellers.nl
Eind augustus 2017 brengt Storytellers de musical THE LAST FIVE YEARS van Jason Robert Brown in het openluchtpodium in Park Palenstein. Hiermee wordt voor het eerst een productie geprogrammeerd voor dit podium. De eerste voorstelling vindt plaats op zaterdag 26 augustus en sluit daarmee aan op de Open Dag van het CKC&Partners.
Koren zingen voor Ouderen 2018
Donatie: € 315000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Fonds 1818 | 170767 | Regio | http://www.fonds1818.nl
Vervolg op het project 'Koren zingen voor Ouderen', waarbij koren uit ons werkgebied tegen een onkostenvergoeding van € 300 per keer, maximaal vier optredens verzorgen in zorginstellingen binnen het werkgebied van Fonds 1818. Het begrip koren wordt ruim genomen, ook toneelverenigingen en klederdrachtgroepen doen mee aan Koren zingen voor Ouderen. Hetzelfde geldt voor het begrip ouderen, ook voor de doelgroep gehandicapten wordt gezongen.
Oegstgeester Zangboek
Donatie: € 1000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Oud Oegstgeest | 170763 | Oegstgeest | http://www.oudoegstgeest.nl
In de Universiteitsbibliotheek Leiden is het manuscript van het Oegstgeester Zangboek uit 1562 gevonden. Het is een bundel van Gregoriaanse gezangen voor de kerk van Oegstgeest, nu bekend als het Groene Kerkje in Oegstgeest. Het telt 75 folio's perkament en is vervaardigd door de kapelaan van klooster Mariënpoel, broeder Adriaan van Gouda. Dit klooster bestaat nu niet meer. Vereniging Oud Oegstgeest wil in het kader van haar dertigjarige bestaan in oktober 2017 een boekje over dit oudste boek uit Oegstgeest maken zodat het liederenrepertoire, met verklarende teksten, ontsloten wordt voor een breed publiek. Tevens zal bij de viering van het jubileum een uitvoering van deze Gregoriaanse liederen uit 1562 gegeven worden door twee Gregoriaanse koren uit de regio.
Openhof gemeente Voorburg: Burendag
Donatie: € 1000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Koningkerk, Werkgroep Kerk en Buurt | 170762 | Voorburg |
Burendag 2017. In de multiculturele wijk Bovenveen in Voorburg wordt deze dag op 23 september georganiseerd met als thema ontmoeten.
Wijkpodium
Donatie: € 2500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Wijkoverleg Statenkwartier | 170761 | Den Haag | http://www.statenkwartier.net
Zomerfeest met wijkpodium. Wijkoverleg Statenkwartier organiseert op 2 september in haar wijk een zomerfeest met een wijkpodium voor wijktalenten van jong tot oud.
Realisatie Buurttuin Buitenhof
Donatie: € 10398,55 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Groenkracht | 170760 | Delft | http://www.groenkracht.nl
Stichting Groenkracht realiseert de aanleg van de Buurttuin Brahmslaan. In de wijk Buitenhof in Delft wonen veel mensen in hoogbouw. De bewoners hebben behoefte aan een stukje grond om te kunnen tuinieren. Gelukkig is er ruimte voor een nieuwe buurttuin in deze wijk. Gemeente Delft stelt een terrein beschikbaar naast basisschool de Horizon aan de Brahmslaan. Stichting Groenkracht zal de aanleg van deze nieuwe buurttuin begeleiden. Gemeente Delft heeft voor deze begeleiding een bedrag beschikbaar gesteld. Ook ondersteunt de gemeente de werkzaamheden om locatie gereed te maken voor de aanleg van de buurttuin zoals het laten uitvoeren van een bodemonderzoek. Fonds 1818 ondersteunt specifiek op de mateiralen en aanleg van deze tuin.
Zonder discussie geen bewustwording/positieverbetering LHBTI-ers 17/18
Donatie: € 6000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: VOBIS (voorheen Hindustani) | 170759 | Den Haag | http://www.stichtinghindustani.nl
In het jaar 2017 - 2018 gaat stiching Hindustani verder met emancipatie-activiteiten voor en door homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksuelen. Laagdrempelige activiteiten om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken, onder meer door voorlichting op scholen, aan ouders van pubers en voor diverse migrantengroepen in Den Haag. Het belang van gelijke rechten staat centraal tijdens de conferentie op 18 maart 2018 in het kader van de landelijke Anti-discriminatiedag. Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers.
Zuidpop 2017
Donatie: € 2000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Wijkvereniging Pijnacker Zuid | 170758 | Pijnacker | http://www.pijnacker-zuid.nl
Een muziekfeest op de laatste zaterdagavond van augustus 2017 in wijkpark Tolhek te Pijnacker. Er wordt een podium geboden waar 4 lokale bandjes en DJ hun diversiteit aan muziek zullen spelen. Alle acts die optreden komen allemaal uit Pijnacker en 3 van de 5 acts komen zelfs uit de wijk zelf.
De muren hebben oren
Donatie: € 30000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: De Muren hebben oren | 170756 | Den Haag | http://www.demurenhebbenoren.nl
Binnen het educatieproject 'De Muren hebben Oren' komen belangrijke momenten waarop de bevolkingssamenstelling is veranderd sinds de start van de Tweede Wereldoorlog aan de orde. Vijf koppels van twee Haagse basisscholen laten hun leerlingen interviews afnemen bij stadsbewoners van een andere generatie en/of met andere culturele achtergrond. Uitgangspunt hierbij is dat de scholen in verschillende wijken staan, zodat de kinderen kennis maken met de verhalen van een zo divers mogelijke groep Hagenaars. De verhalen worden gepresenteerd aan medeleerlingen van de school. Ter afsluiting van het project verzorgt Theaterschool Rabarber theaterworkshops waarin de verschillende verhalen die tijdens de interviews naar voren zijn gekomen uitgebeeld worden.
Jubileumviering 100 jaar met concert
Donatie: € 2000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Muziekvereniging St. Caecilia Loosduinen | 170754 | Den Haag | http://www.stcaecilialoosduinen.nl
Muziekvereniging St. Caecilia Loosduinen mag dit jaar haar 100e verjaardag vieren! De voorbereidingen zijn vanaf 2015/2016 gestart om daarmee door het gehele jubileumjaar (van 1 januari t/m 31 december 2017) allerlei activiteiten te kunnen laten plaatsvinden met als hoogtepunt op 16 september 2017, de 'jubileumviering 100 jaar St. Caecilia Loosduinen'.
Opvoeden doe je samen 2017
Donatie: € 750 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Basis Kans | 170751 | Den Haag |
Basis Kans organiseert in 2017 twee voorlichtingsbijeenkomsten over opvoeding voor Afrikaanse Hagenaars, maar ook Antilliaanse en Surinaamse ouders. Per bijeenkomst kunnen tussen de 60 en 75 deelnemers meedoen. Locatie is Gebouw Isara.
Leiden International Film Festival 2017
Donatie: € 15000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: StArt | 170749 | Leiden | http://www.leidenfilmfestival.nl
Leiden International film Festival (LIFF) 2017. Stichting StArt organiseert deze editie van dit Leidse Filmfestival, dat van 27 oktober t/m 5 november 2017 gehouden zal worden.
Musicalproductie 'Ik wens'
Donatie: € 3000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Musicalgezelschap OTIS | 170748 | Leiden | http://www.otismusical.nl
Op 17, 18 en 19 november 2017 gaat Musicalgezelschap Otis vier voorstellingen van de theaterproductie 'Ik wens' opvoeren in de Leidse Schouwburg. Toeschouwers worden meegenomen in een absurde sprookjeswereld waarin bekende musicalmelodieën zijn voorzien van nieuwe teksten door de Otis-leden. Onder begeleiding van een orkest van amateurmuzikanten, een professionele dirigent, zangcoach en regisseur/choreograaf gaan 45 zingende leden optreden voor 1250 bezoekers.
Studio Aleppo Den Haag
Donatie: € 16000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Humanity House | 170745 | Den Haag | http://www.humanityhouse.org
Studio Aleppo Den Haag. In project wordt in het Humanity House een ruimte omgebouwd tot (Foto)Studio Aleppo Den Haag om aandacht voor vluchtelingenproblematiek en wisselwerking met ontvangende samenleving te realiseren.

Pagina's

U bent hier

Deel met:

Zoeken binnen projecten