Projecten

Projecten gesteund door Fonds 1818.

Premieplan 2017
Donatie: € 54.890,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Nederlandse Org. Vrijwilligerswerk | 170049 | Regio | http://www.nov.nl
Sinds 1 januari 2013 organiseert Vereniging NOV Premieplan. Een groot aantal vrijwilligersorganisaties voor en door ouderen is deelnemer aan Premieplan. Premieplan geeft lokale activiteiten voor het welzijn van ouderen meer slagkracht door de opbrengst van geldinzamelacties te verdubbelen met een bedrag van maximaal € 2.000. Hoe meer mensen met een geldinzamelactie bereikt worden, hoe beter. Fonds 1818 draagt met dit project zorg voor de verdubbeling van geldinzamelacties in zijn werkgebied in 2017. Andere fondsen als RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en VSBfonds doen dat in de rest van Nederland. Zie ook de website premieplan.com.
Vrijmarkt Spaarwaterveld Koningsdag 2017
Donatie: € 1.300,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Wijkberaad Bezuidenhout | 170042 | Den Haag | http://www.bezuidenhout.nl
Wijkberaad Bezuidenhout organiseert tijdens Koningsdag op het Spaarwaterveld de jaarlijkse Vrijmarkt met daaromheen een programma voor jong en oud.
Parels van Bezuidenhout 2017
Donatie: € 2.600,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Wijkberaad Bezuidenhout | 170041 | Den Haag | http://www.bezuidenhout.nl
Op 17 juni 2017 vindt er weer een Parelroute plaats in Bezuidenhout te Den Haag.
Vlinderidylles
Donatie: € 25.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Fonds 1818 | 170040 | Regio | http://www.fonds1818.nl
Het project Vlinderidylles is een samenwerking tussen Fonds 1818, de Provincie Zuid-Holland (opdrachtgevers) en de Vlinderstichting (uitvoerder). Het is voortgekomen uit de netwerkorganisatie Groene Cirkels Bijenlandschap en heeft als doel samen met buurtbewoners 20 bijenidylles (bloementuinen van ca. 1.000 m2) aan te leggen, te beheren en te monitoren. Vlinders zijn net als bijen belangrijke bestuivers, die het net als de bij moeilijk hebben door intensief agrarisch gebruik, insecticiden en het verdwijnen van bloemen.
Winteracademie voor Senioren 2017
Donatie: € 2.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Welzijn & Ondersteuning SWOP Pijnacker-Nootdorp | 170037 | Pijnacker | http://www.swop.nl
Afsluitende theatermiddag van de Winteracademie voor Senioren in theater De Veste te Delft. De vaste vrijwilligersgroep wil in 2017 een extra feestelijke activiteit organiseren wegens het afscheid van de beroepskracht die de vrijwilligers vanaf 1993 begeleid heeft bij de organisatie van de Zomer- en Winteracademie voor senioren. Voor de ongeveer tweehonderd deelnemende senioren is het een heerlijk dagje uit. De voorstelling met de titel "De eeuw van uw leven" gaat over belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Pijnacker-Nootdorp.
Pilot vrijwilligersacademie naar het stadsdeel
Donatie: € 6.400,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: PEP | 170035 | Den Haag | http://www.pepdenhaag.nl
In samenwerking met Sportsupport en het stadsdeelkantoor, Loosduinen beide onderdeel van de gemeente Den Haag, wil PEP Den Haag een ondersteuningsprogramma op maat ontwerpen, dat goed aansluit op de leerwensen van vrijwilligers in het stadsdeel. Door de Vrijwilligersacademie bij de multifunctionele accommodaties van wijkpartners uit te voeren, wordt het cursusaanbod toegankelijk gemaakt voor vrijwilligers in de wijk. Een behoefteonderzoek gaat vooraf aan de start van de Vrijwilligersacademie in Loosduinen. Er worden interviews met al dan niet georganiseerde vrijwilligers en stakeholders gehouden over thema's die belangrijk zijn in het stadsdeel. Bij voldoende draagvlak wordt een cursusaanbod in het stadsdeel gerealiseerd in samenwerking met aanbieders waaronder Fonds 1818. De onderzoeksresultaten worden beschikbaar gesteld aan de financiers, zodat het onderzoek voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. De te ontwikkelen methodiek wordt overdraagbaar gemaakt zodat alle stadsdelen desgewenst een Vrijwilligersacademie op kunnen zetten.
Nesko 2017 Vliegt Uit!
Donatie: € 1.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Nesko Nederlands Studenten Kamerorkest | 170034 | Leiden | http://www.nesko.nl
Het Nederlands Studenten Kamerorkest (NESKO) biedt jonge amateurmusici een kans om op te treden in verschillende steden op bijzonder locaties. In Leiden treden de studenten op in de Herengrachtkerk op 5 april 2017.
Het maken van magazine 'Vijftig+ aan het werk'
Donatie: € 2.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: MKB Den Haag | 170033 | Den Haag | http://www.mkbdenhaag.nl
Met de publicatie van een magazine in het kader van de komende stadbrede banenmarkt in Den Haag wordt beoogd werkloze 50-plussers beter op de kaart te zetten en zodoende werkgevers te stimuleren deze groep meer kansen te geven.
Festival Resonant
Donatie: € 0,00 | Garantie: € 2.000,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Delftse Studenten Roeiver Proteus-Eretes | 170032 | Delft | http://www.proteus-eretes.nl
Delftse studentenroeivereniging DSR Proteus Eretes organisatie in het weekend van 13 en 14 mei 2017 het muziekfestival Resonant om het 14e lustrum luister bij te zetten. Plaats: Lijm & Cultuur. Op het programma staan zowel lokale bands en artiesten als publiektrekkers.
Festival Unlimited
Donatie: € 4.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Leidschendam-Voorburg in Beweging | 170031 | Voorburg | http://www.stichting-lvib.nl
Festival voor verstandelijk beperkte in de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Aanschaf AED's/kastjes en reanimatietraining
Donatie: € 2.500,00 | Garantie: € 5.000,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Hart Veilig Wassenaar | 170029 | Wassenaar | http://www.hartveiligwassenaar.nl
Met het realiseren van 6-minuten zones met onder meer de plaatsing van AED's en het organiseren van reanimatiecursussen wordt beoogd de hartveiligheid in Wassenaar te vergroten.
Wijkorkest Morgenstond 2017
Donatie: € 4.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: De Wijkmuzikanten | 170026 | Den Haag | http://www.orkestmorgenstond.nl
Wijkorkest Morgenstond, bestaande uit 13 talentvolle studenten van het Koninklijk Conservatorium, geeft acht concerten op verschillende locaties in de wijk Morgenstond voor diverse doelgroepen die normaal gesproken niet snel in aanraking komen met klassieke muziek. Op 23 juni heeft het slotconcert plaats in Theater Dakota, waarbij 30 vioolkids en 10 gitaarkids mee zullen spelen met het Wijkorkest. Wijkorkest Morgenstond, bestaande uit 13 talentvolle studenten van het Koninklijk Conservatorium, geeft acht concerten op verschillende locaties in de wijk Morgenstond voor diverse doelgroepen die normaal gesproken niet snel in aanraking komen met klassieke muziek. Op 23 juni heeft het slotconcert plaats in Theater Dakota, waarbij 30 vioolkids en 10 gitaarkids mee zullen spelen met het Wijkorkest. Wijkorkest Morgenstond, bestaande uit 13 talentvolle studenten van het Koninklijk Conservatorium, geeft acht concerten op verschillende locaties in de wijk Morgenstond voor diverse doelgroepen die normaal gesproken niet snel in aanraking komen met klassieke muziek. Op 23 juni heeft het slotconcert plaats in Theater Dakota, waarbij 30 vioolkids en 10 gitaarkids mee zullen spelen met het Wijkorkest. Wijkorkest Morgenstond, bestaande uit 13 talentvolle studenten van het Koninklijk Conservatorium, geeft acht concerten op verschillende locaties in de wijk Morgenstond voor diverse doelgroepen die normaal gesproken niet snel in aanraking komen met klassieke muziek. Op 23 juni heeft het slotconcert plaats in Theater Dakota, waarbij 30 vioolkids en 10 gitaarkids mee zullen spelen met het Wijkorkest. Wijkorkest Morgenstond, bestaande uit 13 talentvolle studenten van het Koninklijk Conservatorium, geeft acht concerten op verschillende locaties in de wijk Morgenstond voor diverse doelgroepen die normaal gesproken niet snel in aanraking komen met klassieke muziek. Op 23 juni heeft het slotconcert plaats in Theater Dakota, waarbij 30 vioolkids en 10 gitaarkids mee zullen spelen met het Wijkorkest. Wijkorkest Morgenstond, bestaande uit 13 talentvolle studenten van het Koninklijk Conservatorium, geeft acht concerten op verschillende locaties in de wijk Morgenstond voor diverse doelgroepen die normaal gesproken niet snel in aanraking komen met klassieke muziek. Op 23 juni heeft het slotconcert plaats in Theater Dakota, waarbij 30 vioolkids en 10 gitaarkids mee zullen spelen met het Wijkorkest.
Chinees Nieuwjaar Festival 2017
Donatie: € 5.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Chinees Nieuwjaar Festival | 170025 | Den Haag | http://www.chineesnieuwjaarfestival.nl
Op 28 januari 2017 kunnen alle belangstellende inwoners en bezoekers van Den Haag genieten van een door de Chinese gemeenschap georganiseerd Chinees Nieuwjaarfestival. Het Rabbijn Maarssenplein en omliggende straten zijn het toneel van een Aziatische markt, optochten , een tentoonstelling van sculpturen, vuurwerk, drakendansen en kinderactiviteiten Het festival , waar 22.000 bezoekers verwacht worden, is een voorbeeld van samenspel tussen maatschappelijk betrokken ondernemen en vrijwilligerswerk.
Samenleving in Beweging
Donatie: € 200.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Holland Dance Festival The Hague | 170024 | Den Haag | http://www.holland-dance.com
Met de verschillende initiatieven die zijn ondergebracht in Samenleving in Beweging beoogt Holland Dance niet alleen amateurdanskunst van jong tot oud te bevorderen. Er wordt ook gemikt op actieve participatie van ouderen en gehandicapten aan dansprojecten. Verder wordt in dit kader getoetst of de gehanteerde methodieken werken zodat deze zo nodig kunnen worden bijgesteld. Methodieken worden overdraagbaar gemaakt.
geRAAKt!
Donatie: € 50.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Holland Dance Festival The Hague | 170023 | Den Haag | http://www.holland-dance.com
ADO Den Haag in de Maatschappij en Holland Dance zetten een project op rond dans en voetbal om kinderen en jongeren in beweging te krijgen. Samenwerkingspartners zijn onder meer GGD Den Haag en Haagse Hogeschool.
Click Corner 2017
Donatie: € 0,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 5.000,00
Aan: Click jongeren | 170020 | Den Haag | http://www.clickjongeren.nl
Wat houdt de Click Corner precies in? De Click Corner moet een ruimte zijn in Den Haag of omstreken waar de begeleiders van Click jongeren kunnen ontvangen op de dag dat zij besluiten te stoppen met school. Bij de Click Corner is 5 dagen per week iemand aanwezig om alle jongeren te kunnen bedienen. Binnen de ruimte zijn laptops aanwezig waar de jongeren onder begeleiding kunnen werker aan een CV of motivatie brief, inschrijvingen op scholen, enz. Daarnaast zullen er elke dag verschillende werkzaamheden, workshops en trainingen plaatsvinden zodat de jongeren een nuttige tijdsbesteding hebben. De Click Corner is een plek buiten de onderwijsgebouwen om waar de jongeren zich kunnen oriënteren op wat ze met hun toekomst willen. Wat houdt de Click Corner precies in? De Click Corner moet een ruimte zijn in Den Haag of omstreken waar de begeleiders van Click jongeren kunnen ontvangen op de dag dat zij besluiten te stoppen met school. Bij de Click Corner is 5 dagen per week iemand aanwezig om alle jongeren te kunnen bedienen. Binnen de ruimte zijn laptops aanwezig waar de jongeren onder begeleiding kunnen werker aan een CV of motivatie brief, inschrijvingen op scholen, enz. Daarnaast zullen er elke dag verschillende werkzaamheden, workshops en trainingen plaatsvinden zodat de jongeren een nuttige tijdsbesteding hebben. De Click Corner is een plek buiten de onderwijsgebouwen om waar de jongeren zich kunnen oriënteren op wat ze met hun toekomst willen. Wat houdt de Click Corner precies in? De Click Corner moet een ruimte zijn in Den Haag of omstreken waar de begeleiders van Click jongeren kunnen ontvangen op de dag dat zij besluiten te stoppen met school. Bij de Click Corner is 5 dagen per week iemand aanwezig om alle jongeren te kunnen bedienen. Binnen de ruimte zijn laptops aanwezig waar de jongeren onder begeleiding kunnen werker aan een CV of motivatie brief, inschrijvingen op scholen, enz. Daarnaast zullen er elke dag verschillende werkzaamheden, workshops en trainingen plaatsvinden zodat de jongeren een nuttige tijdsbesteding hebben. De Click Corner is een plek buiten de onderwijsgebouwen om waar de jongeren zich kunnen oriënteren op wat ze met hun toekomst willen. Wat houdt de Click Corner precies in? De Click Corner moet een ruimte zijn in Den Haag of omstreken waar de begeleiders van Click jongeren kunnen ontvangen op de dag dat zij besluiten te stoppen met school. Bij de Click Corner is 5 dagen per week iemand aanwezig om alle jongeren te kunnen bedienen. Binnen de ruimte zijn laptops aanwezig waar de jongeren onder begeleiding kunnen werker aan een CV of motivatie brief, inschrijvingen op scholen, enz. Daarnaast zullen er elke dag verschillende werkzaamheden, workshops en trainingen plaatsvinden zodat de jongeren een nuttige tijdsbesteding hebben. De Click Corner is een plek buiten de onderwijsgebouwen om waar de jongeren zich kunnen oriënteren op wat ze met hun toekomst willen. Wat houdt de Click Corner precies in? De Click Corner moet een ruimte zijn in Den Haag of omstreken waar de begeleiders van Click jongeren kunnen ontvangen op de dag dat zij besluiten te stoppen met school. Bij de Click Corner is 5 dagen per week iemand aanwezig om alle jongeren te kunnen bedienen. Binnen de ruimte zijn laptops aanwezig waar de jongeren onder begeleiding kunnen werker aan een CV of motivatie brief, inschrijvingen op scholen, enz. Daarnaast zullen er elke dag verschillende werkzaamheden, workshops en trainingen plaatsvinden zodat de jongeren een nuttige tijdsbesteding hebben. De Click Corner is een plek buiten de onderwijsgebouwen om waar de jongeren zich kunnen oriënteren op wat ze met hun toekomst willen. Wat houdt de Click Corner precies in? De Click Corner moet een ruimte zijn in Den Haag of omstreken waar de begeleiders van Click jongeren kunnen ontvangen op de dag dat zij besluiten te stoppen met school. Bij de Click Corner is 5 dagen per week iemand aanwezig om alle jongeren te kunnen bedienen. Binnen de ruimte zijn laptops aanwezig waar de jongeren onder begeleiding kunnen werker aan een CV of motivatie brief, inschrijvingen op scholen, enz. Daarnaast zullen er elke dag verschillende werkzaamheden, workshops en trainingen plaatsvinden zodat de jongeren een nuttige tijdsbesteding hebben. De Click Corner is een plek buiten de onderwijsgebouwen om waar de jongeren zich kunnen oriënteren op wat ze met hun toekomst willen.
Busvervoer naar Het Bewaarde Land
Donatie: € 3.244,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Natuurbeleving | 170018 | Den Haag | http://www.verenigingnatuurbeleving.nl
Dankzij busvervoer kunnen ook kinderen in een achterstandsituatie gebruik maken van de natuurbelevingsdagen van het Bewaarde Land op de Waalsdorper Vlakte. Deze donatie is voor twee jaar.
Family Day Mariahoeve 2017
Donatie: € 750,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Colours of Impact | 170017 | Den Haag | http://www.coloursofimpact.nl
Colours of Impact organiseert voor de tweede keer een Family Day in de Haagse wijk Mariahoeve, met als doel kwetsbare kinderen een leuke dag te bezorgen en hun ouders een mogelijke oplossing aan te bieden voor armoede en isolement. Daartoe is er een informatiemarkt van wijkorganisaties en worden er workshops aangeboden. De kinderen kunnen heerlijk buiten spelen met allerlei spelmaterialen, onder leiding van vrijwilligers.
Holi viering 2017
Donatie: € 12.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Holi Samen | 170016 | Den Haag |
Hindoestanen over de hele wereld vieren het Holi Pagua feest om het einde van de winter te markeren. Overwinning van het goede op het kwade en gelijkheid van alle mensen staan centraal. In Den Haag zijn verschillende Hindoestaanse verenigingen samengegaan in de Stichting Holi Samen, die jaarlijks het feest voor de hele stad organiseert met een optocht door het centrum en een podiumprogramma in het Transvaalpark. In 2016 vinden de festiviteiten op 13 maart plaats.
Viering Internationale Vrouwendag zondag 5 maart 2017
Donatie: € 1.200,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Vrouwennetwwerk Leiden e.o. | 170015 | Leiden | http://www.vrouwennetwerkleiden.nl
Viering op 5 maart 2017 van Internationale Vrouwendag in Leiden. Het thema is 'gelijke beloning'. Er zal een vakvrouwenprijs uitgereikt worden. Naast de mogelijkheid informatie over het thema te krijgen is er aansluitend een buffet en kan er gedanst worden op de klanken van feestband Bon Bon Fiesta. Er worden 150 vrouwen verwacht.

Pagina's

U bent hier

Deel met:

Zoeken binnen projecten