Projecten

Projecten gesteund door Fonds 1818.

IO Festival 2017
Donatie: € 1.815,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Studievereniging i.d. | 170549 | Delft | http://www.io.tudelft.nl
Studievereniging i.d. programmeert tijdens het jaarlijkse IO (industrieel ontwerpen) festival in Delft op 2 juni 2017 een cultureel podium met lokale acts en bands. Het festival biedt 250 studenten de kans om vrijwillig hun organisatie- en ontwerptalenten te tonen aan een breed publiek. Het festival is voor zowel Delftse studenten als Delftse jongeren toegankelijk.
Schilderswijk Festival 2017
Donatie: € 7.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Bewonersorganisatie De Paraplu | 170547 | Den Haag | http://www.parapludh.nl
Het Schilderswijk Festival op zaterdag 20 mei wordt het feest van eenheid in verscheidenheid. Een wijk die 20 mei uit haar voegen barst van het talent met: een braderie, informatiemarkt, dans, zang, wereldmuziek, verhalen, wereld culinair, voetbaltoernooi, taekwondo, kinderkunst, kidseiland, poëzie, en nog heel veel meer.
Ouderen activiteiten 2017
Donatie: € 1.750,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Insaniyat | 170546 | Zoetermeer |
Activiteiten ouderen 2017. Stichting Insaniyat uit Zoetermeer organiseert van januari tot en met december op de woensdagmiddag vijftig weken lang een aantal activiteiten voor Hindoestaanse ouderen.
Vier de natuur het hele jaar door/ Fête de la nature 2017
Donatie: € 12.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Duurzaam Den Haag | 170545 | Den Haag | http://www.duurzaamdenhaag.nl
Met Fête de la Nature wordt beoogd zoveel mogelijk mensen de natuur te laten beleven. Het gehele jaar door worden in dit kader evenementen/bijeenkomsten georganiseerd in uiteenlopende wijken in Den Haag.
Dag van de Mantelzorg
Donatie: € 2.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: ActiVite | 170544 | Leiden | http://www.activite.nl
Viering van de Dag van de Mantelzorg in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstegeest en Zoeterwoude met daaraan gekoppeld een expositie van acht kunstwerken gemaakt door lokale kunstenaars. De kunstwerken zijn tot stand gekomen na gesprekken met een lokale mantelzorger en hulpvrager. Per deelnemende gemeente wordt de tentoonstelling twee maanden in het gemeentehuis opgesteld.
Ik Eet Mee
Donatie: € 1.215,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Mevrouw P.M. Beekhuizen-Koppenol | 170542 | Zoetermeer |
Projectplan 'Ik Eet Mee'. Aanvullend op project 'iedereen een maaltijd' in Zoetermeer start als Minitiatief het project 'ik eet mee', die maandelijks een ontmoetingsavond organiseren om mensen uit isolement te halen en de kans te geven betekenisvolle relaties op te bouwen.
Activiteiten t.g.v. 10 jarig bestaan
Donatie: € 3.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Bewonerscommissie Hoge Veld, onderdeel van Wooninvest | 170541 | Den Haag |
Activiteiten 10-jarig bestaan. Bewonerscommissie Hoge Veld in Den Haag bestaat in september 2017 10 jaar en viert dat met een aantal activiteiten waaronder een dagje uit, een etentje en een gezellige avond.
Theatervoorstelling Hot Spot
Donatie: € 1.197,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Forensisch Centrum Teylingereind | 170540 | Sassenheim | http://www.teylingereind.nl
Forensisch Centrum Teylingereind is een gesloten justitiële jeugdinrichting. Binnen de instelling verblijft een kwetsbare groep jongeren in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar waarvoor de theatervoorstelling " Hot Spot" van theatergroep Playback wordt opgevoerd. Hot Spot is een realistisch verhaal over drankgebruik, blowen, vriendschap en feesten. Tijdens het interactieve deel na de voorstelling zijn leerlingen met elkaar in gesprek. Over eerlijkheid, zelfvertrouwen en zorgen voor elkaar. Want wanneer zeg je nee als de rest ja zegt? Hot Spot laat zien dat iedereen het op zijn eigen manier leuk kan hebben. Ook zonder alcohol en drugs.
Lichtjesavond Valkenburg
Donatie: € 800,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Welzijnskwartier | 170537 | Valkenburg | http://www.welzijnskwartier.nl
Minitiatief van een werkgroep van Valkenburgse bewoners die op 10 november 2017 een avond organiseren voor iedereen in het dorp die gestorven naasten wil herdenken. Na een bijeenkomst in het Dorpshuis vertrekt de stoet deelnemers, geflankeerd door basisschoolleerlingen, naar de Algemene Begraafplaats. Hier volgt het ontsteken van fakkels en vuurkorven. Daarna gaat men weer naar het Dorpshuis, waar nagepraat kan worden over de 'lichtjesavond'. Met deze activiteit willen initiatiefnemers de saamhorigheid in het dorp bevorderen.
Ontmoetingscentrum Puykendam- inrichting materialen
Donatie: € 15.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Ontmoetingscentrum Puyckendam | 170536 | Noordwijkerhout |
Inrichting Ontmoetingscentrum Puyckendam. Nieuwe pand aan de Pilarenlaan in de Victorwijk in Noordwijkerhout van de stichting Ontmoetingscentrum Puykendam gaat ingericht worden.
Ooievaarsrun 2017
Donatie: € 1.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Evenementen Voor Gehandicapten | 170535 | Den Haag | http://www.ooievaarsrun.nl
Aanvraag Ooievaarsrun 2017. Op 16 september 2017 wordt voor de 31e keer een Ooievaarsrun georganiseerd, een tourtocht voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.
Blok voor Blok Seghwaert
Donatie: € 0,00 | Garantie: € 4.545,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer UA | 170534 | Zoetermeer | http://www.fonds1818.nl/www.dezo.eu%3B%20www.duenzo.nl
Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo) gaat gefaseerd huiseigenaren informeren over, en aan te zetten tot, het verduurzamen van hun woningen. Het project richt zich op de Zoetermeerse wijk Seghwaert. Binnen het project worden verschillende instrumenten ingezet om huiseigenaren zo ver te krijgen om stappen te ondernemen om energiebesparende maatregelen te nemen. - Buurtteams: er worden energieconsulenten geworven en getraind, die d.m.v. bijeenkomsten, huisopnames en oriënterende gesprekken huiseigenaren tot handelen aanzetten. - Energiescans: Huiseigenaren, die willen weten welke energiemaatregelen binnen hun wensen en mogelijkheden passen, kunnen een energiescan laten uitvoeren door een adviseur van een samenwerkende partij. Indien de huiseigenaren verdere ondersteuning willen bij het aanvragen van offertes, dan zorgt de adviseur van de samenwerkende partij ervoor dat er ook offertes worden opgevraagd bij lokale leveranciers. - Fysieke en digitale informatiebronnen: een renovatiewinkel met schaalmodellen van voorbeeldprojecten en een digitaal energieloket.
Het Luchtkussenfestival 2017
Donatie: € 3.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Het Luchtkussenfestival | 170533 | Den Haag | http://www.hetluchtkussengfestival.nl
Luchtkussenfestival. Stichting Luchtkussenfestival doet een aanvraag voor het komende luchtkussenfestival dat op 25, 26 en 27 mei in het Huijgenspark in Den Haag plaatsvindt.
Cursus EHBO+ voor nieuwkomers
Donatie: € 2.130,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Het Nederlandse Rode Kruis Afd. Den Haag | 170532 | Den Haag | http://www.haagserodekruis.nl
Via het project 'EHBO+ voor nieuwkomers' wil het Rode Kruis, afdeling Den Haag, een bijdrage bieden aan het op lokaal niveau versterken van het netwerk en de bevordering van zelfredzaamheid van nieuwkomers. De cursus bestaat uit een combinatie van Eerste hulp bij ongevallen + het versterken van het netwerk en ondersteuning door buddy´s voor vluchtelingen en andere nieuwkomers.
Mariahoeve viert de vrijheid
Donatie: € 1.800,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Andel, Mariska van | 170531 | Den Haag |
In het teken van saamhorigheid in de buurt, organiseren deze jonge vrijwiligers van Mariahoeve een bevrijdingsfestival met activiteiten en realiseren zij een boek met bewonersverhalen
Kunstwedstrijd KopS 'Thuiskomen' 2017
Donatie: € 2.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Kunst op Scheveningen | 170530 | Den Haag | http://www.kunstopscheveningen.nl
In de maand november 2017 houdt de vereniging Kunst op Scheveningen (KopS) haar tweede grote kunstwedstrijd. Alle leden van KopS, maar ook andere kunstenaars zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Het thema is 'Thuiskomen' De kunstwerken worden de gehele maand november in het oude pand van Welzijn Scheveningen aan de Keizerstraat 71 tentoongesteld. Per toerbeurt zijn de deelnemende kunstenaars aanwezig om het publiek te ontvangen.
Alle kinderen mogen meedoen in 2017-2019
Donatie: € 24.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Leergeld Leiden | 170529 | Leiden | http://www.leergeld.nl/leiden
Leergeld Leiden 2017/2018/2019. Stichting Leergeld Leiden vraagt een bijdrage in de kosten van haar werkzaamheden, financiering van activiteiten van kinderen in een 'armoedesituatie' in Leiden in 2017/2018/2019.
Zomerfestival 2017 | Freinetschool Delft, locatie Hugo de Groot
Donatie: € 0,00 | Garantie: € 1.375,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Librijn Openbaar Onderwijs | 170527 | Delft | http://www.librijn.nl
De Freinetschool uit Delft organiseert op woensdagochtend 7 juni 2017 een groots cultuureducatief zomerfeest in het Arsenaal in de binnenstad van Delft over het thema Duurzaamheid. Het feest is bedoeld voor alle 475 leerlingen en hun ouders. In de periode voorafgaand aan het Zomerfeest en op het Zomerfeest maken de leerlingen spelenderwijs kennis met onderwerpen als hergebruik van materialen, energiebesparing, afvalscheiding, waterbesparing, biologische verbouwing van groenten en fruit etc. Als aanvulling op het lesmateriaal van de docenten verzorgen ouders gastlessen over duurzaamheid.
Reprise Harde Handen
Donatie: € 10.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Dans- en Muziekcentrum Den Haag | 170526 | Den Haag | http://www.dapz.ldt.nl
Harde Handen gebaseerd op Hoop van Zegen is een community artproject door en voor Scheveningers. Dit is de tweede editie van het project dat in 2015 voor het eerst in het kader van de opening van het Zuiderstrandtheater op de planken is gebracht. De vissersopera was zo'n groot succes dat het nu in reprise wordt genomen.
Living library
Donatie: € 1.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Storytelling Centre | 170524 | Den Haag | http://www.storytelling-centre.nl
Stichting Storytelling Centre zet tijdens het zesdaags evenement Enough is Enough! (zie ook project 161609) over het conflict tussen Israël en Palestina een 'Living Library' in. Concreet houdt dit in dat vijf mensen met een joodse en vijf met een Palestijnse achtergrond getraind worden in het vertellen van een kort, persoonlijk verhaal. In de Living Library, ook wel 'Human Library' genoemd, zitten de vertellers en de voor hen doorgaans onbekende luisteraars één op één met elkaar aan tafeltjes. De ervaring leert dat het vertellen en luisteren vrijwel altijd uitmondt in een gesprek over, of naar aanleiding van het verhaal. En dat is de bedoeling. Een Living Library is niet alleen gericht op het delen van iemands persoonlijke verhaal met een passant, maar expliciet ook op het tot stand brengen van contact tussen de verteller en de luisteraar.

Pagina's

U bent hier

Deel met:

Zoeken binnen projecten