Projecten

Projecten gesteund door Fonds 1818.

Aanschaf koel/vries combinatie
Donatie: € 1000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Activiteitencommissie De Stokroos, Gemeenschappelijke ruimte BGG | 170880 | Den Haag |
Aanschaf van een koel-vriescombinatie ten behoeve van de gezamenlijke maaltijden in de gemeenschappelijke ruimte van het wooncomplex aan de Haagse Stokroosstraat. De maaltijden worden wekelijks bereid door leerlingen van ROC Mondriaan.
ToekomstTaal
Donatie: € 10000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: BplusC, locatie Leiden | 170879 | Leiden | http://www.bplusc.nl
Met ToekomstTaal zetten Technolab en BplusC een volgende stap in het programmeeronderwijs. De taal van de toekomst is niet puur programmeren, waar veel bestaande initiatieven op richten, maar het vertalen van problemen, projecten en taken naar behapbare deeltaken. Het overzien van een probleem en dit structureel aanpakken. Bij programmeren komt dit impliciet aan de orde, een verzameling instructies vormt samen een programma, maar de vaardigheid is veel breder toepasbaar. Deze taal kunnen scholieren leren in het Taallab, waar je vaardigheden ontwikkelt in computational thinking, het maken van flowchart, robotica en programmeren.
Stoelyoga voor ouderen
Donatie: € 1250 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Alblas-de Zwart, M. | 170878 | Den Haag |
Minitiatief waarbij een jaar lang zityoga wordt aangeboden aan senioren woonachtig in en om seniorenwoning De Stokroos in Den Haag. Een professionele docente geeft wekelijks zityoga in de gemeenschappelijke ruimte van De Stokroos. Deelname is gratis, maar wel wordt op drie momenten in het jaar een vrijwillige bijdrage aan de deelnemers gevraagd.
Activiteiten 2017: Verbinding & Versterking
Donatie: € 2500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Vrouwenorganisatie Sarita | 170875 | Den Haag | http://www.stichtingsarita.nl
Stichting Sarita krijgt een bijdrage om diverse activiteiten voor doelgroep oudere Hindoestanen en Hindoestaanse vrouwen in Stadsdeel Segbroek uit te voeren. Aan Bureau Graswortel wordt gevraagd deze organisatie verder te helpen met organisatieondersteuning.
Leidse Hooidagen 2017
Donatie: € 5000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Het Zuid-Hollands Landschap | 170871 | Leiden | http://www.zhl.nl
Tijdens de Leidse Hooidagen worden stedelingen uitgenodigd om kennis te maken met 't Vogelhoff en de Oostvlietpolder, maar ook met allerlei andere aspecten van natuur, voeding en dieren door middel van activiteiten en demonstraties. Veel activiteiten voor kinderen.
HIP 2017
Donatie: € 5000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Culture Clash4U | 170865 | Den Haag | http://www.cultureclash4u.com
21 september is de Internationale Dag van Vrede. Sinds een aantal jaar wordt deze dag in Den Haag, Stad van Vrede en Recht, aangegrepen om middels aansprekende activiteiten de Haagse bevolking bewust te maken van de unieke eigenschappen van hun stad, en de stad nationaal en internationaal te positioneren. Culture Clash4U organiseert van 14 - 16 september 2017 de driedaagse conferentie 'Hague in Peace' in navolging op de succesvolle editie uit 2016. De conferentie zal bestaan uit: dialoog, workshops op gebied van harmonie, bewustzijn en bezieling, toespraken en lezingen, creatieve vredesmarkt, muziek- en dansoptredens en stand-up comedians. Culture Clash4U wil vooral nadruk willen leggen op de inhoud, wat betekent vrede en recht in deze tijd, hoe wordt dat gezien in diverse culturen en religies en wat kunnen we met z'n allen doen om vooroordelen tegen te gaan en er voor te zorgen dat radicalisering niet in Den Haag groeit.
Rijswijks Rock Revue 2017
Donatie: € 10000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Zorggroep Florence | 170863 | Rijswijk | http://www.florence.nl
Zorggroep Florence, kunsteducatiecentrum Trias en de Rijswijkse Schouwburg slaan de handen ineen om het project Rijswijks Rock Revue op te zetten. Hiermee worden circa 80 senioren verbonden voor een langere periode aan één project. De verwachting is dat dit een duurzaam effect heeft op het welbevinden. De uitvoering vindt gedurende 24 weken plaats tussen januari 2018 en juli 2018. Deelnemers kunnen kiezen voor de onderdelen decor, script, kostuum en grime, techniek, acteren, muziek, zang en dans, lessen op verschillende locaties in Rijswijk. Iedere maand wordt vanuit de projectpartner Florence en Trias een Get Together georganiseerd waarbij alle deelnemers worden uitgenodigd en geinformeerd over de voortgang van de productie. Het streven is minimaal een uitvoering, maar bij voorkeur drie uitvoeringen van de Rijswijkse Rock Revue te geven in 2018. Het doel is 60-plussers te stimuleren actief te blijven en hen hierbij faciliteren door middel van het aanbieden van verrassende activiteiten onder professionele begeleiding, hetgeen uiteindelijk moet leiden tot een vervolg in club/verenigingsvorm.
Afrovibes 2017 Den Haag Fragile Freedom - Breekbare vrijheid
Donatie: € 7500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Afro Vibes | 170862 | Den Haag | http://www.afrovibes.nl
Afrovibes 2017 Fragile Freedom - Breekbare vrijheid. In oktober vindt in Den Haag het Afrovibes Festival plaats. Haagse instellingen als Theater aan het Spui, Korzo en AIGHT zijn nauw betrokken.
Spoorkippen
Donatie: € 1950 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Hobbytuinen Schimmelweg, p.a. Bewonersorganisaties Spoorwijk | 170861 | Den Haag |
De hobbytuinen Schimmelweg realiseren een klimaat neutraal kippenhok.
Vojna i Mir
Donatie: € | Garantie: € 1000 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Nederlands Studenten Kamerkoor | 170860 | Regio | http://www.nskk.nl
In een intensieve repetitieperiode, repetitieweekenden en een repetitieweek worden 40 studentzangers voorbereid op een uitgebreide concertreeks door heel Nederland. Naam van deze 44ste concertreeks is 'Vojna I Mir' naar Tolstoj over oorlog en vrede van het Nederlands Studenten Kamerkoor. Het programma zal worden uitgevoerd tijdens de concerttournee die zal plaatsvinden in de eerste drie maanden van 2018. Het NSK doet hierbij 9 studentensteden verspreid over Nederland aan, waaronder Leiden waarbij men zo'n 160 bezoekers verwacht. Tevens worden er diverse workshops voor studentenkoren georganiseerd. In de voorprogrammering rond de concerten organiseert het NSK een filosofische dialoog, waarin het thema oorlog en vrede centraal staat. Hiervoor is men onder meer in gesprek met Studium Generale Leiden.
NIMBY-festival 2017
Donatie: € 1000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: CultuurStroom | 170859 | Den Haag | http://www.nimby-festival.nl
NIMBY-festival 2017. Op 26 augustus zal het NIMBY akoestisch buurtfestival in Den Haag weer plaatsvinden.
Burendag 2017
Donatie: € 1750 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: WIjkberaad Duindorp | 170858 | Den Haag | http://www.wijkberaadduindorp.nl
Burendag. Wijkberaad Duindorp in Den Haag gaat voor de 2e keer een burendag organiseren op 23 september.
Musicalles kinderen uit Den Haag (6 t/m 12 jaar)
Donatie: € 1500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: De Mix Wereldmuziektheater | 170857 | Den Haag | http://www.demixwereldmuziek.nl
Stichting de Mix heeft een soort van theaterschooltje/musicalgroep. Vanuit dit theaterschooltje wil men een nieuwe musicalproductie realiseren en met 2 i.p.v. 1 groep gaan werken. De musical heeft als uitgangspunt de (artistieke/functionele) bijdragen die de kinderen die meedoen zelf aandragen. Kinderen hebben veel fantasie en verdienen zodoende veel eigen inbreng. Natuurlijk wordt de Musical aan een thema verbonden, een thema dat samen met de kinderen (deelnemers) wordt bepaald
Door de bocht
Donatie: € 100000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: De Dutch Don't Dance Division | 170856 | Den Haag | http://www.ddddd.nu
Met een bijdrage voor de komende drie jaren krijgt De Dutch Don't Dance Division de tijd activiteiten te ontwikkelen om structureel meer inkomsten te genereren.
Reken op Risico's
Donatie: € 15000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Technolab | 170855 | Leiden | http://www.technolableiden.nl
Basisschool Woutertje Pieterse, SG Leonardo Da Vinci Kagerstraat|Technasium, Technolab Leiden en Museum Boerhaave hebben samen een project ontwikkeld met betrekking tot het omgaan met risico's. Nu we aan de vooravond van grote klimaatveranderingen en ethische vragen staan, moeten we opnieuw keuzes maken ten aanzien van onze leefwereld, veiligheid en gezondheid. En dat brengt risico's en keuzes met zich mee. Omgaan met onzekerheid: Hoe doe je dat eigenlijk? Dit project stimuleert leerlingen eigenaarschap te nemen over hun toekomst en hun woonomgeving. Door op een speelse manier de verantwoordelijkheid van keuze bij de leerlingen te leggen, richten we ons op het vergroten van de betrokkenheid en het eigenaarschap in de leerlingen, die jonge burgers zijn en de besluitvormers van morgen.
Kodály Festival
Donatie: € 1500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Vocaal Talent Nederland | 170852 | Den Haag | http://www.nationalekoren.nl
Naar aanleiding van het Kodály-jaar in 2017, organiseert Vocaal Talent Nederland, in samenwerking met het Koninklijk Conservatorium Den Haag en de Hongaarse Ambassade in Nederland, op 18 en 19 november 2017 het Kodály Festival: een weekend vol masterclasses en concerten rondom het werk van Kodály. Natuurlijk worden tijdens de concerten werken van Kodály uitgevoerd, maar men grijpt de gelegenheid aan om te focussen op wat hij heeft betekend voor de muziekpedagogiek en in de lijn van Kodály een Kinderkorendag te organiseren waar zo'n 125 zingende kinderen bijeenkomen in het Conservatorium om onder leiding van de vermaarde Hongaarse muziekpedagoog László Nemes samen te zingen, plezier te hebben en inspiratie op te doen.
DCTV The Hague
Donatie: € 3300 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Vital Aid Foundation | 170851 | Den Haag | http://www.vitalaid.org
Diaspora Community TV The Hague bestaat uit het organiseren van een oriëntatiecursus digitale media waarin tien cursisten met een Afrikaanse achtergrond een basis opdoen in het maken van videoberichten. Deze videoberichten worden verspreid via een digitaal Internet streaming kanaal dat zich richt op de doelgroep van Hagenaars met een niet-westerse / Afrikaanse achtergrond. Met dit project krijgen Hagenaars met een Afrikaanse achtergrond de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen, te bloggen en te streamen over diverse maatschappelijke vraagstukken die hen betreffen, zoals migratie, integratie of seksuele geaardheid en diversiteit kwesties. Een secundair doel is het vergroten van het netwerk van de cursisten, veelal migranten zonder werk, zodat zij hun kansen op de arbeidsmarkt met het naar buiten treden kunnen vergroten.
Kom uit de kast- Surinaams-Nederlands lhbt-project
Donatie: € 1500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Survibes | 170847 | Den Haag |
Kom uit de kast Corona Band & friends. Rond een videoclip van de Surinaams Nederlandse Corona Band wordt op het Milanfestival en specifiek in het Vaillanttheater op 30 september een concert met debat georganiseerd om het thema LHTB's in de Surinaams-Nederlandse gemeenschap bespreekbaar te maken.
Boodschappen & Uitjes Dienst Delft (BUDD)
Donatie: € 12500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Participe Delft | 170843 | Delft | http://www.participedelft.nu
Een BUDD is een dienst voor kwetsbare ouderen in een gemeente. Een BUDD organiseert activiteiten voor ouderen in groepsverband en onder begeleiding van vrijwilligers. Kern van de dienst is het organiseren en aanbieden van activiteiten en diensten die ouderen in staat stellen zich buitenshuis te begeven en contacten te kunnen onderhouden, dan wel nieuwe contacten aan te gaan. Een BUDD beoogt dat ouderen die sociale contacten wensen of activiteiten willen ondernemen, elke dag bij de BUDD terecht kunnen. De belangrijkste doelstelling van een BUDD is het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid en het bevorderen van sociale contacten tussen ouderen.
Schollenpop 2017
Donatie: € 7500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Schollenpop | 170839 | Den Haag | http://www.schollenpop.nl
Stichting Schollenpop organiseert op zaterdag 5 augustus de 21ste editie van het Schollenpop festival met aandacht voor nationaal, regionaal en lokaal talent.

Pagina's

U bent hier

Deel met:

Zoeken binnen projecten