Projecten

Projecten gesteund door Fonds 1818.

District Bookings X Kompaan: The Showcase
Donatie: € 2.200,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Van den Hoogenband | 161634 | Den Haag |
Jonge betrokkenen van District25 willen een talentenevent organiseren om meer serieuze aandacht voor electronische muziek te vragen.
StartKid
Donatie: € 0,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 1.700,00
Aan: Slimme Boefjes | 161632 | Den Haag | http://www.slimmeboefjes.nl
Stichting Slimme Boefjes krijgt een bijdrage in voor hun crowdfundingscampagne op Voor je Buurt. Slimme Boefjes zamelt gebruikt babygoed (kleding en bedtextiel) in om daarvan de StartKid te maken: een compleet babystartpakket van goede kwaliteit met alle basisbenodigdheden die de kraamzorg adviseert voor de eerste zes maanden van de baby. Deze wordt uitgedeeld aan aanstaande ouders die in een financiële kwetsbare situatie zitten.
Activiteiten 2017
Donatie: € 18.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: ISOFA | 161630 | Delft | http://www.isofa.nl
Project SchuldHulpMaatje Delft 2017. Stichting Isofa (Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie) realiseert in Delft het project SchuldHulpMaatje in Delft. Goed toegeruste vrijwilligers worden ingezet om ondersteuning te bieden aan mensen met financiële problemen. Zij zijn ook inzetbaar voor schuldpreventie.
Dialoog
Donatie: € 8.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Delfts Peil | 161617 | Delft | http://www.delftspeil.nl
Stichting DelftsPeil gaat de dialoog aan met jongeren in de wijken Buitenhof en Voorhof. De dialoog is ontmoeten, inspireren, samenwerken in een kunstproject waar dans en film worden ingezet en deze worden ondersteund door muziek.
Solar Skelter
Donatie: € 0,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 3.000,00
Aan: Zoenen | 161616 | Den Haag | http://www.solarskelter.nl
Stichting Zoenen wil via crowd financiële middelen werven voor de co-creatie, de PR-campagne en de productie van de eerste prototypen van de Solar Skelter, een overdekt elektrisch vervoermiddel dat multi-inzetbaar is voor duurzame ondernemers, (non-profit) organisaties en particulieren.
Six-Day Event - Enough is Enough! 50 years of occupation
Donatie: € 3.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Een Ander Joods Geluid | 161609 | Den Haag | http://www.eajg.nl
Project Six-Day Event - Enough is Enough! 50 years of occupation. Stichting Een Ander Joods Geluid wil met dit project in juni 2017 in Den Haag bereiken dat een jong publiek zich in grote getale bewust wordt van de situatie in Israël en Palestina en de consequenties van dit conflict voor Nederland. Organisatie wil Nederlandse jongeren stimuleren om zich in te zetten voor betere verhoudingen tussen Moslims en Joden in Nederland, omdat de situatie in ons eigen land in direct verband staat met het conflict in Israël en Palestina.
Rolstoelvierdaagse 2017
Donatie: € 4.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Palet Welzijn B.V. | 161605 | Zoetermeer | http://www.paletwelzijn.nl
Elfde editie van de Rolstoelvierdaagse in Zoetermeer. Tussen 15 en 18 mei 2017 zullen ongeveer 300 rolstoelers de routes afleggen met begeleiding van 300 vrijwilligers. Het doel is deelnemers te laten genieten van het buiten zijn en het onderlinge contact.
Various Artist Release Antilounge 2017
Donatie: € 1.250,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Haags Pop Centrum | 161595 | Den Haag | http://www.haagspopcentrum.nl
De underground muziekscene leeft in Den Haag en het zijn niet alleen jongens die vernieuwende elektronische muziek maken. Nee, ook vrouwen maken beats, en in grote getale. Antilounge vond het de hoogste tijd om een aantal van deze vrouwelijke producers een eigen platform te geven in de vorm van een album release en optredens tijdens en daaromheen. De release wordt gevierd in het Paard van Troje op vrijdag 3 maart 2017.
2 Turven Hoog op locatie Den Haag 2017
Donatie: € 10.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Diamanttheater | 161592 | Den Haag | http://www.diamanttheater.nl
Vier Haagse wijkankers willen een theaterfestival voor de allerkleinsten en hun ouders of begeleiders organiseren. Het programma is ter bevordering van cultuurparticipatie in eigen omgeving. De theaters en Stichting 2+ streven naar sociale cohesie door middel van voorstellingen en kunstactiviteiten van hoge kwaliteit. Derhalve wordt in 2017 het festival 'Twee Turven hoog op locatie' voor de zevende maal georganiseerd.
Bijdrage 2017
Donatie: € 22.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Urgente Noden Zoetermeer | 161587 | Zoetermeer | http://www.sunzoetermeer.nl
Stichting Urgente Noden Zoetermeer is in 2014 van start gegaan ter ondersteuning van bewoners van Zoetermeer die door omstandigheden in een bijzondere noodsituatie zijn geraakt en waarin niet op andere wijze kan worden voorzien. Voor dit jaar worden weer meer aanvragen verwacht dan vorig jaar.
BIGGG! smallband-festival 2017
Donatie: € 3.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: CTV Zuid-Holland | 161585 | Leiden | http://www.ctvzuidholland.nl
Op 20 augustus wordt het BIGGG! smallband-festival gehouden in Leiden.BIGGG! is een muziekfestival dat kleine, ambachtelijke, muziekensembles de mogelijkheid biedt zich in een bijzondere, passende omgeving te presenteren aan een breed publiek. Op een twintigtal lcaties in de Leidse Pieterswijk worden mini-concertjes gegeven. In de Pieterskerk zal een lustrumconcert worden gegeven.Naast het programma voor volwassenen is er een kinderprogramma met diverse workshops, een speurtocht en concerten specifiek gericht op deze doelgroep.
Duurzame Warmte in de Wijk Vruchtenbuurt
Donatie: € 10.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Wijkberaad Vruchtenbuurt | 161579 | Den Haag | http://www.wijkberaad-vruchtenbuurt.nl
Wijkberaad Vruchtenbuurt gaat een omvangrijk communicatieplan ten uitvoering brengen, dat onderdeel vormt van het ontwikkelen en onderzoeken van de vraag naar duurzame warmte in de wijk onder bewoners en andere stakeholders.
Schrijfwedstrijd Lustrumjaar 2017
Donatie: € 1.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Talentenloods | 161578 | Leidschendam | http://www.talentenloods.nl
Stichting Talentenloods organiseert dit jaar voor de tweede maal een schrijfwedstrijd voor groep 7 van de basisscholen in Leidschendam-Voorburg. Voorheen was dit altijd onderdeel van het Huygensfestival.
Buurtviering Chinees Nieuwjaar 2017
Donatie: € 750,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: De Chinese Brug | 161576 | Den Haag | http://www.chinesebrug.nl
Viering van het Chinees Nieuwjaar op 29 januari 2017. Er worden 150 bewoners van het Oude Centrum van Den Haag verwacht, die deel kunnen nemen aan een gevarieerd cultureel programma dat in samenwerking met wijkpartners tot stand komt. De bedoeling is een brug te slaan tussen de traditionele Chinese migranten en andere bewoners, die gebruik kunnen maken van het pand van de Chinese Brug. Stichting De Chinese Brug viert tegelijkertijd het dertigjarig bestaan. In die periode is veel veranderd. Het pand is sinds 2014 een Buurthuis van de Toekomst voor de gehele buurt. Door gezamenlijke vieringen vanuit de Chinese traditie wil de organisatie de integratie van groepen wijkbewoners bevorderen.
Julie en Romeo
Donatie: € 1.250,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Applaus en Rozen | 161575 | Zoetermeer | http://www.applaus-rozen.nl
Dit jaar speelt A&R 'Julia en Romeo' een spannende voorstelling voor ouders en kinderen vanaf 8 jaar. In deze voorstelling wordt samengewerkt met een lokaal koor. Met deze voorstelling hoopt men zo'n 400 bezoekers te trekken. De voorstellingen worden gespeeld in mei 2017 in Zoetermeer
Meer Moois in eigen buurt 2017
Donatie: € 10.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Haags Kinderatelier, ook voor jongeren | 161572 | Den Haag | http://www.fonds1818.nl/www.haagskinderatelier.nl%20www.artief.nl
De Stichting Haags Kinderatelier wil zoveel mogelijk Haagse kinderen en jongeren kennis laten maken met beeldende kunst, architectuur, design en lokaal- en werelderfgoed. Dit doet het HKA in 2017 met een divers aanbod van cultuur educatie in die wijken waar kinderen dit net iets meer nodig hebben onder de noemer Meer Moois in eigen buurt.
Ontmoeten en bewegen: contract tussen generaties
Donatie: € 3.420,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Hogeschool Leiden | 161570 | Leiden | http://www.hsleiden.nl
Het lectoraat Eigen Regie van de Hogeschool Leiden start een project waarbij studenten en kwetsbare ouderen, met een lager dan gemiddelde participatiegraad, samen de wensen van de ouderen visueel in kaart brengen om daarna de gewenste activiteiten samen te gaan ondernemen. Het project draagt bij aan ondersteuning van ouders in hun zelfredzaamheid, probleem oplossend vermogen en de eigen regie. De studenten maken kennis met ouderen en hun denkwijzen in een voor hen relevante werkomgeving. Zo leren ze zich te verdiepen in de leefwereld, de wensen en behoeften van ouderen en ze leren hun passies en talenten te delen met de ouderen.
NK Schoolbasketbal PO en VO
Donatie: € 3.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Leyba | 161567 | Den Haag |
Studenten die een teamplayerstage lopen bij St4r hebben de uitdaging om het tweede NK Schoolbasketbal te organiseren zodat de sport nog dichterbij jongeren komt en er een hoger niveau in de sportbeoefening bereikt kan worden.
Educatief project voor de basisschool 2017
Donatie: € 600,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Haags Orgel Kontakt | 161563 | Den Haag | http://www.haagsorgelkontakt.nl
Haags Orgel Kontakt organiseert een educatief project voor vier Haagse basisscholen, waarbij 125 leerlingen kennis maken met de orgelcultuur en een bezoek brengen aan de Kloosterkerk.
Werken aan continuïteit
Donatie: € 20.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Dr Ariëns Stichting | 161560 | Den Haag | http://www.moc-hart.nl
MOC 2017, werken aan continuïteit. Multicultureel ontmoetingscentrum Heilig Hart in de Schilderswijk (MOC) in Den Haag maakt in 2017 een verdere transitie naar een professionelere vrijwilligersorganisatie met minimale personele ondersteuning.

Pagina's

U bent hier

Deel met:

Zoeken binnen projecten