Projecten

Projecten gesteund door Fonds 1818.

Shantykoor Festival Scheveningen 2017
Donatie: € 1.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Shanty Cultuur Scheveningen | 170235 | Den Haag | http://www.fonds1818.nl/geen
Shanty Cultuur Scheveningen zal op zondag 27 augustus 2017 het Shantykoor Festival Scheveningen organiseren op de Boulevard en het Gevers Deynoot (Kurhaus)plein. Aan het festival zullen negen shantykoren deelnemen, waarvan drie uit het werkgebied van Fonds 1818.
WassHappening!
Donatie: € 1.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Vrijwilligers Centrale Wassenaar | 170225 | Wassenaar | http://www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl
Op 21 mei 2017 organiseren de Vrijwilligerscentrale Wassenaar en de Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar een vrijwilligersmarkt in combinatie met een cultureel festival. Tevens zullen ondernemers met kraampjes aanwezig zijn. Het doel is vrijwilligerswerk, verenigingsleven en culturele activiteiten in Wassenaar te promoten. Bovendien zullen de contacten tussen vrijwilligersorganisaties onderling verstevigd worden.
Groene Schoolplein / SBO De Haags Beek fase 2
Donatie: € 22.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: De Haagse Beek | 170224 | Den Haag | http://www.sbodehaagsebeek.nl
SBO De Haagse Beek krijgt een donatie in het kader van het programma Groene Schoolpleinen om daarmee natuurbeleving op het schoolplein te realiseren.
Bijdrage 2017
Donatie: € 100.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Samenwerking Sociale Fondsen (SSSF) | 170222 | Den Haag | http://www.sssf.nl
Stichting SSSF lenigt individuele noden door geld toe te wijzen aan Haagse ingezetenen die door omstandigheden in een bijzondere noodsituatie zijn geraakt, waarin niet op andere wijze kan worden voorzien.
We doen het zelf wel Festival
Donatie: € 20.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: We doen het zelf wel Festival | 170208 | Landelijk |
Donatie voor het We Doen Het Zelf Wel festival. Het doel van het festival is om de vindingrijkheid en het succes van vele lokale burgerinitiatieven in heel Nederland zichtbaar te maken en te vieren. Met uitwisseling van kennis en ervaring in pragmatische modules; met reflectie en verdieping in Local Hero talks en debatten; met 'on the road' netwerken in de bus; tijdens een feestelijke bijeenkomst die 'de burger moed geeft'.
Lente Festival 2017
Donatie: € 3.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Surinaamse Soc Cult Ver de Molenwijk | 170198 | Den Haag | http://www.demolenwijk.nl
De Surinaamse Vereniging organiseert op 9 april 2017 een Lentefestival voor 300 bezoekers in het Spuitheater te Den Haag. Met dit festival hoopt de organisatie de verbondenheid tussen diverse etnische groepen burgers te bevorderen, door ze in de gelegenheid te stellen elkaars dans, zang en poezie te beleven.
Matilda en Kleine Vis
Donatie: € 400,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Fondation Faubourg | 170195 | Leidschendam |
Project behelst een kinder(ballet)voorstelling die voortkomt uit het prentenboek Mathilda en de kleine Vis. Dit prentenboek werd in juni 2015 gepresenteerd na crowdfunding bij Voordekunst.nl Initiatiefneemster Noor Kamerbeek heeft het verhaal geschreven en hierbij muziek en meezingliedjes laten componeren voor kinderkoor geschikt voor concertzalen, kleine theaters en scholen. Matilda en Kleine Vis is een kindervoorstelling die gebaseerd is op drie kunsten: vertel-, muziek- en tekenkunst. Daar kan nog een vierde kunst bij: dans. Een samenwerking tussen Fondation Faubourg en de balletschool Dansen aan de Vliet.
Club Behouden Teelt Laptop
Donatie: € 1.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Welzijn Scheveningen Centraal Bureau | 170190 | Den Haag | http://www.welzijnscheveningen.nl
De vrijwilligers van oud-vissersclub Behouden Teelt te Scheveningen willen graag over een laptop kunnen beschikken om zelf beeld en geluid digitaal te kunnen bewerken en opslaan. Het betreft materiaal over het vissersberoep van weleer en de daaraan gerelateerde oude ambachten. Een keer per maand houden de clubleden een filmavond om samen herinneringen op te halen. Hiermee wordt voorkomen dat deze oudere mannen in een isolement terecht komen.
Club Behouden Teelt Vissersreisje
Donatie: € 1.240,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Welzijn Scheveningen Centraal Bureau | 170189 | Den Haag | http://www.welzijnscheveningen.nl
Een club van oud-vissers, bestaande uit 75 oudere mannen, maakt in april een vaartocht over de Boskoopse plassen. Het doel is de onderlinge saamhorigheid te versterken en zo de club in stand te houden, waardoor eenzaamheid voorkomen en bestreden kan worden.
Malieveld Contest
Donatie: € 2.800,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Fallhaber | 170185 | Den Haag |
Jonge ambitieuze skaters willen skaters van het Malieveld en in steden als Delft, Voorburg bij elkaar brengen door een outdoor wedstrijd te organiseren voor jong en oud.
Ouderschoolreis 2017
Donatie: € 1.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: SCO Lucas Onderwijs | 170180 | Den Haag | http://www.lucasonderwijs.nl
Ouders van leerlingen van Kindcentrum Bamboe uit de wijk Morgenstond in Den Haag, maken samen met schoolteamleden een dagreis naar de Keukenhof in Lisse. Aansluitend volgt een fluisterbootrondvaart door de Bollenstreek. Met name ouders die financieel niet in staat zijn om aan dergelijke uitstapjes deel te nemen of waarvoor de taal een barrière vormt worden uitgenodigd deel te nemen.
Groene Schoolplein - fase 2
Donatie: € 22.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: OBS De Jutter | 170176 | Noordwijk | http://www.jutterschool.nl
OBS De Jutter uit Noordwijk krijgt een donatie in het kader van het programma Groene Schoolpleinen om daarmee natuurbeleving op het schoolplein te realiseren. OBS De Jutter uit Noordwijk krijgt een donatie in het kader van het programma Groene Schoolpleinen om daarmee natuurbeleving op het schoolplein te realiseren.
Rolstoelgebonden uitje Blijdorp 2017
Donatie: € 2.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Multiple Sclerose Vereniging Nederland | 170168 | Regio | http://www.msvereniging.nl
Op 10 mei gaat een groep van 50 rolstoegebonden MS-patiënten met hun mantelzorger naar Diergaarde Blijdorp, waar een mooi dagprogramma voor hun is samengesteld. De MS-patiënten zijn verenigd in de regio Zuid-Holland Noord van de MS Vereniging Nederland.
Bevrijdingsfestival 2017 Zoetermeer
Donatie: € 12.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Floravontuur Promotie Zoetermeer | 170162 | Zoetermeer | http://www.promotiezoetermeer.nl
Floravontuur organiseert wederom in Zoetermeer het Bevrijdingsfeest op 5 mei. Fonds 1818 verleent steun aan het middagprogramma met volop aandacht voor instellingen en verenigingen uit de stad om zich te presenteren.
Welkom Hier Leidschedam- Voorburg 25 maart 2017
Donatie: € 9.185,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Justice & Peace | 170159 | Leidschendam | http://www.justitiaetpax.nl
Welkom Hier Leidschendam-Voorburg. Welkom Hier krijgt een vervolg in Leidschendam-Voorburg op 25 maart 2017 in de Oude Kerk in Voorburg. Welkom Hier Leidschendam-Voorburg. Welkom Hier krijgt een vervolg in Leidschendam-Voorburg op 25 maart 2017 in de Oude Kerk in Voorburg.
Internationale Vrouwendag Delft
Donatie: € 1.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: 8 Maart Comité Delft | 170157 | Delft |
Het 8 maart comite Delft is een burgerinitiatief voor de bevordering van genderrechtvaardigheid. Rondom Internationale Vrouwendag wordt van 3 tot en met 12 maart een gevarieerd programma aangeboden aan alle Delftse vrouwen en meisjes, in samenwerking met lokale organisaties, over geweld tegen vrouwen. Tijdens de opening op 3 maart zal de 'Power Award' uitgereikt worden aan vijf personen in Delft die duurzaam hebben bijgedragen aan emancipatie en participatie van vrouwen. Er zijn workshops zelfverdediging, identiteit en traumaverwerking, een juridisch spreekuur, een spelletjesmiddag, creatieve activiteiten, filmvertoningen en dialogen. Er is een eindfeest in buurtcentrum De Vleugel voor vrouwen die normaal gesproken niet zonder begeleiding van een mannelijk familielid buiten komen. Dit wordt gerealiseerd met behulp van vertrouwenspersonen in de wijk Poptahof.
Internationale Vrouwendag 2017
Donatie: € 550,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: TIOD (Turks Arbeiders & Studenten Ver.) | 170153 | Den Haag |
Viering van Internationale Vrouwendag met ongeveer 80 deelnemers uit de eigen achterban, aangevuld met andere belangstellenden. Het thema is het combineren van betaald werk en zorgtaken, wat voor veel vrouwen uit de Turkse en Koerdische cultuur nog niet vanzelfsprekend is. Het doel is traditionele rolpatronen te doorbreken.
Verkiezingsdebat 2017
Donatie: € 1.000,00 | Garantie: € 1.000,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Plaatselijke Kamer v Verenigingen (PKvV) | 170148 | Leiden | http://www.pkvv.nl
De vijf grote studentenverengingen in Leiden, LSV Minerva, L.V.V.S. Augustinus, SSR-Leiden, VSL Catena en A.L.V.S. Quintus, nemen samen met de Plaatselijke Kamer van Verenigingen het initiatief tot de organisatie van een grootst verkiezingsdebat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Dit debat vindt op donderdag 2 maart vanaf 20.00 uur 's avonds plaats in de Stadsgehoorzaal en zal worden geleid door Jort Kelder en Guido Marchena.
Bewegen is Gezond
Donatie: € 7.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Multi Cultureel Centrum Don Bosco | 170144 | Rijswijk | http://www.donboscorijswijk.nl
Bewegen is gezond is een doorlopende activiteit welke gedurende het gehele jaar op Don Bosco onder de aandacht wordt gebracht. De activiteiten welke worden georganiseerd zijn gedurende de schoolweken zich herhalende openstellingen van het centrum met beweging als doel.
Operette 'Im Weissen Rösll"
Donatie: € 4.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 2.000,00
Aan: Operette ODES | 170141 | Rijswijk | http://www.odes.nl
In 2017 staat de operette 'Im Weissen Rösll' van Ralph Benatzky op het programma. De operette wordt twee maal opgevoerd in de Rijswijkse Schouwburg en wel op 4 en 5 november. Om een deel van de inkomsten bij elkaar te krijgen zal de operettevereniging wederom gaan crowdfunden via Voordekunst.nl.

Pagina's

U bent hier

Deel met:

Zoeken binnen projecten