Projecten

Projecten gesteund door Fonds 1818.

Excursie Safaripark Beekse Bergen
Donatie: € 625,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Skinner, Helen | 170723 | Delft |
Minitiatief wat bestaat uit een groepje van 25 ouderen, deze groep bestaat al 11 jaar. Wekelijks komt men bij elkaar voor de gezelligheid en drinktkoffie met elkaar. De bijeenkomsten vinden plaats in het verenigingsgebouw van de Surinaamse vereniging Sranti aan de Tanthofdreef 29 in Delft. Op 17 augustus organiseert men een uitje naar Beekse Bergen. Gezien feit dat de kosten hiervoor te hoog zijn om geheel zelf te kunnen dragen, krijgt dit initiatief daarvoor een bijdrage vanuit Fonds 1818.
Klarifest 2017
Donatie: € 1.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Nieuw Geluid | 170716 | Den Haag | http://www.nieuw-geluid.nl
Nieuw Geluid bestaat vijf jaar! Het eerste lustrum - het zogenaamde houten jubileum - wil men vieren door een educatief en vernieuwend project rondom de klarinet te realiseren. 'Klarifest' is door de klarinetgroep en artistieke leiding van Nieuw Geluid ontwikkeld in samenwerking met het Residentie Orkest (RO), Hans Colbers (soloklarinettist van het RO) en de Haagse concertserie 'BLAZEN aan het Spui' (BAHS). Het project bestaat, naast een intensieve repetitieperiode voor de deelnemers, uit een publiek toegankelijke Masterclass, een College Tour en première van het programma op 7 oktober 2017.
Jazz Festival Delft 2017
Donatie: € 8.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Delfts Jazz | 170705 | Delft | http://www.jazzfestivaldelft.nl
Jaarlijks vindt half augustus het Jazz Festival Delft plaats; een festival vol zomerse gezelligheid, jazz en cultuur. Drie dagen lang zijn er tientallen artiesten te zien op verschillende podia. Ruim 30.000 mensenkomenelkjaaropdit festivalaf.Ditjaarzalhetfestivalplaatsvindenop25,26,27 augustus 2017. Het festival wordt georganiseerd door zo'n 30 vrijwilligers. Fonds 1818 draagt specifiek bij aan de Grooverstage en het Talentenpodium.
Training- & netwerkdag jeugdorganisaties
Donatie: € 2.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: YMCA Den Haag | 170703 | Regio | http://www.ymcadenhaag.nl
De YMCA in Den Haag organiseert een netwerkdag voor vrijwilligersorganisaties die zich richten op jeugd- & jongerenwerk. Het doel hierbij is 30 tot 60 deelnemers vanuit verschillende jeugd- en jongerenorganisaties, zoals de welzijnsorganisaties, de scouting, de YMCA, de zelfstandige buurthuizen, speeltuinen, etc. De doelgroepen van deze dag zijn de vrijwilligers van de verschillende organisaties. De insteek van de netwerkdag is, naast het verbreden van netwerk, ook om een aantal inhoudelijke thema's te behandelen, zoals 'goed vrijwilligersbeleid', 'fondsenwerving', 'omgaan met pesten', etc.
Concert The Jerusalem Passion
Donatie: € 4.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: JP Muziekproducties | 170700 | Den Haag | http://www.jerusalempassion.nl
De Jerusalem Passion is een modern/klassiek, avondvullend, muziekstuk voor declamator, vijf solisten, zesstemmig koor, piano, orgel, combo en groot symfonieorkest. Hoewel de naam doet denken aan een (zware) passion, is het in werkelijkheid een licht oratorium, nog net geen musical. De bezetting doet denken aan alleen maar grootschalige uitvoeringen, maar het complete stuk is ook door een gemiddeld koor en met beperkte begeleiding (in delen) uitvoerbaar. De grotere oratoria-verenigingen en toonkunstkoren zijn vaardig in het uitvoeren van grotere koorwerken. Deze koren stellen gewoonlijk toelatingseisen aan nieuwe zangers. Daarbuiten zijn er echter heel veel koren en koorzangers, die ook wel een keer een groot muziekwerk, zeker ook met solisten en orkest, uit willen voeren, maar daar zelf niet aan toe komen. Juist voor deze koorzangers is dit project bedoeld
Dutch Caribbean Concert no. 2 - 'Unity!!'
Donatie: € 1.200,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Cultureel Erfgoed Caribisch-Nederland | 170690 | Den Haag | http://www.fonds1818.nl/under%20construction
In 2016 heeft de Stichting Cultureel Erfgoed Caribisch-Nederland in De Nieuwe Kerk in Den Haag een concert georganiseerd, met als thema: "Lets Unite", "Laten we verenigen". Het was een succesvolle culturele bijdrage in een volle zaal van De Nieuwe Kerk. Het was bedoeld om de Caribische gemeenschap en mensen die affiniteit hebben met de Cariben, een goed gevoel te geven en een bijdrage te leveren aan het creëren van een positief imago van de Caribische Nederlanders in Nederland en in het bijzonder Den Haag, met muziek uit het cultureel erfgoed van Caribisch-Nederland. In Den Haag konden gezinnen die weinig te besteden hadden en jongeren die wat aandacht konden gebruiken, gratis genieten van het concert en daar praten ze nog steeds over. Na het succes van het in 2016 gehouden concert, met als thema: "Lets Unite", wil men in september 2017 het concert herhalen met als thema: "Unity". (Eenheid). Eenheid van de Caribische Nederlanders in Nederland en in het bijzonder Den Haag. Met het concert wil men laten zien dat de Caribische Nederlanders, jong en oud, waar ze ook vandaan komen, eensgezind kunnen zijn. Het doel is om dezelfde sfeer te creëren als vorig jaar.
Ici Paris
Donatie: € 3.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Academy of Vocal Arts | 170666 | Den Haag | http://www.acva.nl
In November 2016 werkte de Academy of Vocal Arts succesvol samen met de Franse koordirigent Marc Korovitch. Het betrof een samenwerking met het Conservatoire Regionale de Paris, die voortkwam uit een gezamenlijke wens om masterclasses aan te bieden aan dirigenten. De combinatie van de expertise van deze topdirigent met de voor Nederland unieke muzikale prestaties van de jonge zangers van Vocaal Ensemble Cantamare en Musicanti Kinderkoor bleek voor de deelnemende dirigenten een grote bron van inspiratie. Een nauwere samenwerking, aangevuld met die twee bijzondere concerten is een vervolg op deze eerste masterclass in 2016. Het project staat in het teken van Franse werken met grote diversiteit en zal gepaard gaan met uitvoeringen die zeker niet vaak voorkomen. Allereerst zullen jonge koordirigenten inspirerende masterclasses volgen bij Marc Korovitch en Silvère van Lieshout met medewerking van het Haags Kinderkoor, Vocaal Ensemble Cantamare en Musicanti Kinderkoor, waarna de Franse meester zelf met de koren van de ACVA zal gaan werken. Bijzonder is met name de uitvoering van enerzijds het Requiem van Fauré door jeugdigen en anderzijds het orkestrale Orgelconcert van Poulenc.
Midzomernachtsdroom
Donatie: € 2.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: GGZ Delfland | 170664 | Delft |
Vier zomeravonden en een middag op rij is het idyllische park van GGZ Delfland het betoverende openluchtdecor voor een bijzondere samenwerking. Cliënten en medewerkers van GGZ Delfland zetten samen met ervaren amateur-acteurs, onder leiding van een professionele regisseur Guido Jonckers een openluchtvoorstelling 'Midzomernachtdroom' van Shakespeare neer. De muziek wordt verzorgd door componist Guus Westdorp. De bewerking van het stuk is een moderne variant van het klassieke stuk van Shakespeare en is geïnspireerd door de geestelijk gezondheidszorg. De voorstellingen vinden plaats van 21 juni 2017 tot en met 25 juni 2017.
Zomerfeest 2017 | Prinses Ireneschool Den Haag
Donatie: € 1.250,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Christelijk Onderwijs Haaglanden | 170649 | Den Haag | http://www.scoh.nl
De school organiseert aan het eind van ieder schooljaar een zomerfeest voor alle leerlingen en ouders. Het zomerfeest staat dit jaar gepland op donderdag 6 juli 2017. Het leek de school leuk om dit jaar iets spectaculairs te gaan doen. Artiesten van Afrika United zullen culturele activiteiten voor kinderen en ouders verzorgen. De activiteiten bestaan uit diverse workshops, zoals Afrikaanse dans, Coupe de Cale (muziek/percussie uit Ivoorkust), Afrozumba (dans) en Azonto (Ghanese dans/muziek) en knutselactiviteiten. Aan het eind van de dag is er een gezamenlijke afsluiting met optredens van de verschillende groepen.
Zomeractiviteiten 2017
Donatie: € 3.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: De Laakse Lente | 170640 | Den Haag | http://www.delaakselente.nl
Zomeractiviteiten de Laakse Lente 2017. Zes weken lang worden er vier dagen per week activiteiten voor ouderen georganiseerd in het Buurthuis van de Toekomst van HVV Laakkwartier in Den Haag.
Op het web
Donatie: € 2.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse | 170639 | Lisse | http://www.oudlisse.nl
Vereniging Oud Lisse wil van het enigszins oubollige imago afkomen waardoor jongere leden aangetrokken kunnen worden. Dit wil de vereniging doen door om te beginnen de website op te frissen en uit te breiden. Vrijwilligers zorgen voor de digitalisering van het beeldmateriaal en de teksten. De donatie is bestemd voor ontwerp van de website en technische ondersteuning door een professional.
Parkfestival / Prinsenhoffestival 2017
Donatie: € 5.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Wijkactiviteiten Prinsenhof | 170637 | Leidschendam | http://www.wijkdeprinsenhof.nl
Stichting Wijkactiviteiten Prinsenhof (WAP) gaat op 23 september 2017 een wijkfestival organiseren. met sport en spel, informatiestands van lokale instanties en organisaties, een braderie in samenwerking met de winkeliers, cultuur, muziek en dans o.a. door en met bewoners.
Beursvloer aan de Vliet
Donatie: € 4.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Vrijwilligerspunt Leidschendam-Voorburg | 170635 | Leidschendam | http://www.woej.nl
Het Vrijwilligerspunt in Leidschendam-Voorburg organiseert in november 2017 voor de derde keer een maatschappelijke beursvloer met als doel samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties te stimuleren.
Vluchtelingenproject 2017
Donatie: € 12.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Lukaskerk Den Haag | 170634 | Den Haag |
Ontmoetingsactiviteit voor ongeveer dertig Syrische en Iraanse vluchtelingen in de buurtkerk. Gezamenlijke maaltijden worden afgewisseld met informatieve, ondersteunende en ontspannende bijeenkomsten. Elke deelnemer krijgt een taalbuddy, een vrijwilliger die de Nederlandse taal met de deelnemers oefent. Daarnaast bestaat de mogelijkheid hulp te krijgen bij administratie en financien. Er vinden twee grotere activiteiten plaats zoals een cultureel festival of sporttoernooi met buurtbewoners. Het doel is de vluchtelingen te ondersteunen bij hun inburgering.
Mondriaan Jazz 2017
Donatie: € 10.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Cultureel Centrum 't Paard | 170631 | Den Haag | http://www.paard.nl
Een mooi initiatief, passend bij de rol die het Paard in het Haagse kan nemen met aansluiting op het Mondriaanjaar.
Informatieve website voor mensen met lichamelijke beperking
Donatie: € 2.730,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Hezewijk, Hans van | 170626 | Zoetermeer |
Drie initiatiefnemers uit Zoetermeer die kampen met progressieve chronische ziektes willen hun positieve ervaringen met zorgverleners, openbare gelegenheden, en de tips van henzelf en van de omgeving delen met anderen die in hetzelfde schuitje zitten. Ze willen daarvoor een website laten bouwen waarmee ze een vraagbaak en inspiratiebron willen realiseren voor eenieder die met lichamelijke beperkingen te maken heeft.
Musical Petticoat
Donatie: € 4.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Theatergroep Spot | 170625 | Den Haag | http://www.theatergroepspot.nl
Theatergroep Spot speelt dit jaar de musical Petticoat. De musical zal drie keer worden opgevoerd in Theater De Nieuwe Regentes in de periode 14 - 17 september 2017. De zonnebloem wordt gevraagd twee middagvoorstellingen bij te wonen. Aan de musical nemen 30 leden deel en een orkest van 16 leden. Verwacht bezoekersaantal is 900.
Educatieve reis naar Orchideeënhoeve en Giethoorn
Donatie: € 2.680,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Hindoe Ouderen Bond Den Haag | 170624 | Den Haag |
Dagtrip naar de Orchideeënhoeve en Giethoorn met 120 Hindoestaanse ouderen van de Hindoestaanse Ouderenbond Den Haag op 3 juni 2017.
Nacht van de Dictatuur 2017
Donatie: € 7.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat | 170620 | Den Haag | http://www.prodemos.nl
De Nacht van de Dictatuur is een avondvullend programma op vier locaties in de stad: bij ProDemos, de Gevangenpoort, Perscentrum Nieuwspoort en het Filmhuis aan het Spui. Het bijzondere aan het project is dat tijdens de activiteiten en programma's de beklemmende sfeer en het gevaar van dictaturen wordt nagebootst. Het vindt plaats op 7 (filmavond) en 8 september 2017 aan de vooravond van de internationale 'Dag van de democratie'. Bezoekers worden door middel van lezingen, verhalen, documentaire/films, tentoonstellingen, workshops en andere actieve bijdragen geïnformeerd over dictaturen.
Onderzoek naar de ligplaats van Schans Lammen in Leiden
Donatie: € 3.200,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | In Natura € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Strandwal | 170619 | Leiden | http://www.detuinvandesmid.nl
Speurtocht naar de exacte plaats waar Schans Lammen gelegen moet hebben. Op deze plek werd de beroemde hutspot gevonden nadat de Spanjaarden in 1574 de schans verlaten hadden. Schans Lammen was een jaar eerder aangelegd om de stad Leiden te beschermen. Elk jaar wordt op 3 oktober de aftocht van de Spanjaarden gevierd met hutspot en door de Watergeuzen meegebrachte haring en wittebrood. Doel van het project is nog meer Leidenaren te interesseren voor de stadsgeschiedenis en ze te betrekken bij de archeologische werkzaamheden. Wanneer er resultaat geboekt wordt, willen de initiatiefnemers de vindplaats bekend maken door het organiseren van fiets- en vaarroutes door het gebied. De donatie is bestemd voor de inzet van professionele begeleiding van de archeologische werkzaamheden.

Pagina's

U bent hier

Deel met:

Zoeken binnen projecten