Voorwaarden

Een Minitiatief voldoet aan de volgende voorwaarden:

Voorwaarden:

 • Het gaat om samenwerkingsvormen tussen een groep van minimaal drie burgers die niet formeel georganiseerd zijn. Het is aan Fonds 1818 om in te schatten of een initiatief het eigen belang overstijgt en of er voldoende draagvlak is om succesvol te kunnen zijn.
   
 • Het project van deze groep heeft een maatschappelijk doel dat past bij de criteria van Fonds 1818.
   
 • De groep vraagt een donatie aan niet groter dan € 3.000,-.
   
 • Bij een Minitiatief gaat Fonds 1818 uit van de vrijwillige inzet. Er kunnen dan ook geen personele kosten van de organisatoren in de begroting worden opgenomen.
   
 • Bij de beoordeling van een Minitiatief ligt de nadruk op de te organiseren activiteit. Fonds 1818 is terughoudend met de aanschaf van materialen. Mocht hiervoor een uitzondering worden gemaakt, wordt contractueel vastgelegd dat de materialen bij stopzetting van het initiatief worden geretourneerd aan Fonds 1818 of worden doorgegeven aan een aanverwante stichting waarbij een goed plan voor de inzet voorwaarde is.
   
 • Een Minitiatief kan – in de zelfde vorm- maximaal 2 maal door Fonds 1818 worden ondersteund. Mocht een initiatief levensvatbaar zijn bevonden, kan het daarna doorgang hebben als rechtsvorm. Hiermee komen er ook mogelijkheden voor cofinanciering bij andere fondsen/gemeenten.
   
 • Een Minitiatief wordt afgerond met een inhoudelijke evaluatie, eenoverzicht van inkomsten en uitgaven en kopieën van bonnen van de gemaakte kosten.
   
 • Een aanvraag kan worden ingediend door een projectplan te sturen naar aanvraag@fonds1818.nl. Wat in het projectplan moet staan vindt u in onze checklist.
   
 • Jongeren onder de 24 jaar kunnen een aanvraag indienen via www.fonds1818-24.nl.

U bent hier

Deel met: