Afhandeling

Wanneer u een aanvraag indient voor een Minitiatief wordt deze door een van de adviseurs van Fonds 1818 in behandeling genomen. Wanneer de adviseur nog vragen heeft over uw project, neemt de adviseur contact met u op. Voor de afhandeling van uw aanvraag is het danook belangrijk dat u de gevraagde informatie zo snel mogelijk toestuurt.

Wanneer u een donatie krijgt toegewezen, ontvangt u een contract. Dit moet u per ommegaande getekend retour sturen samen met een kopie van de identiteitsbewijzen van de drie Minitiatiefnemers.

Op basis van de doorgangsbevestiging wordt 80 % van de donatie aan u overgemaakt.

Na afloop van het project stuurt u Fonds 1818 een afrekening. Hierin staat wat de inkomsten en de uitgaven van het project zijn.

Stuur bonnetjes en facturen mee!

Ook ontvangen we graag een inhoudelijke evaluatie en een paar foto's. Voor de evaluatie maakt u gebruik van ons evaluatieformulier.

U bent hier

Deel met: