Aanvragen

U kunt een aanvraag voor een bijdrage aan een Minitiatief indienen door een uitgewerkt plan te sturen naar aanvraag@fonds1818.nl.

In de aanvraag moet in ieder geval staan:

Minitiatiefnemers

 • De namen van de drie Minitiatiefnemers.
  Geef hierbij aan wie de hoofdcontactpersoon is.
 • De contactgegevens van de hoofdcontactpersoon.
  (Post)adres, postcode, plaats, email, telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.
 • IBAN-nummer waarop de eventuele donatie gestort kan worden.

Over het project

 • Omschrijving van het plan
 • Wat wilt u bereiken
 • Doelgroep(en)
 • Start- en einddatum
 • Inzet vrijwilligers
 • Eventuele samenwerkingspartners
 • Sterke en zwakke punten van het project

Financiën

 • Gevraagd bedrag
 • Begroting
 • Verwachte inkomsten (dekkingsplan)
 • Overzicht van eventuele andere aangeschreven financiers
 • Offertes indien van toepassing

Kijk ook naar onze checklist

Weten of uw plan bij Fonds 1818 past? Doe de quickscan.

U bent hier

Deel met: