Wie mag het contract ondertekenen?

Projecten worden vaak ingediend door medewerkers van een organisatie. Zij zijn lang niet altijd de mensen die bevoegd zijn om een contract te tekenen. Wie tekenbevoegd is, staat vaak in de statuten. Een tekenbevoegd persoon is meestal een directeur, voorzitter, penningmeester of een manager, soms twee van hen gezamenlijk.

U bent hier

Deel met: