We gaan het project wel uitvoeren maar in een andere vorm. Kan dat?

Tussen het toekennen van de donatie en de start van het project dient u Fonds 1818 op de hoogte te houden over wijzigingen zowel in de plannen als in de financiering. Zolang u de adviseur op de hoogte houdt zijn wijzigingen meestal geen probleem.

Wanneer het project fundamenteel anders wordt dan in de aanvraag was omschreven, zal de adviseur de donatie heroverwegen. Wanneer pas bij de afrekening duidelijk wordt dat het project anders is uitgevoerd dan in de aanvraag was omschreven, is het mogelijk dat Fonds 1818 (een deel van) de donatie terugvordert.

U bent hier

Deel met: