Voor scholen

Scholen zijn verplicht om pesten actief aan te pakken en te monitoren. Fonds 1818 steunt scholen financieel bij de implementatie van een anti-pestmethode of de uitvoering van een anti-pestproject. De invoering van dergelijke ingrijpende interventies kosten tijd en geld. Fonds 1818 wil tijdelijk helpen bij de initiële investeringskosten. Daarnaast kan Fonds 1818 ook bijdragen in de kosten van aparte projecten, specifieke trainingen of voorlichtingsbijeenkomsten.

Wat steunt Fonds 1818?
Scholen die (gaan) werken met een anti-pestmethode ontvangen onder voorwaarden een bijdrage in de dekking van de kosten. Ook wanneer een school geen specifieke methode volgt maar losse projecten wil uitvoeren, bijvoorbeeld een bewustwordingsactie of het inhuren van een theatervoorstelling over de gevolgen van (cyber)pesten, is onder voorwaarden een bijdrage mogelijk.

Wat steunt Fonds 1818 niet?
Fonds 1818 financiert alleen díe projecten die buiten de reguliere taken van een school vallen. De urenvergoeding van een docent om een anti-pestprotocol te schrijven valt dus buiten deze regeling. Net als klassikale lessen en materiaal die één op één bijdragen aan het behalen van kerndoelen. De bijdrage van Fonds 1818 is juist bedoeld om de ‘Plus’ op het reeds bestaande aanbod te bekostigen, zoals bijvoorbeeld het betrekken van ouders bij het voorkomen en aanpakken van pesten.

Hoeveel draagt Fonds 1818 financieel bij?

  • Anti-pestmethoden: een school kan maximaal € 2.500,- per schooljaar ontvangen, waarbij de bijdrage van Fonds 1818 maximaal 75% van de kosten dekt. De aanvraag voor een methode dient te voldoen aan de volgende criteria.
     
  • ​Anti-pestprojecten: een school kan maximaal € 2.000,- per schooljaar ontvangen, waarbij de bijdrage van Fonds 1818 maximaal € 75% van de kosten dekt. De aanvraag voor een project dient te voldoen aan de volgende criteria.

Een school kan zowel een aanvraag voor een anti-pestmethode, als voor een anti-pest-project indienen. De te financieren activiteiten zijn in dat geval wel duidelijk te scheiden.

Het fonds verwacht dat een school ook zelf een bijdrage levert of uit andere bronnen financiering weet te verwerven. Het Rijk subsidieert specifieke activiteiten binnen dit thema op het PO, VO en MBO. Kijk voor de actuele regelingen op www.gezondeschool.nl

U bent hier

Deel met: