Projectplan schrijven

Deel 1: 6 februari. Deel 2: 13 februari 2018 > inschrijving gesloten. Nieuwe cursusdatum volgt z.s.m.
Van 19.30 tot 22.00 uur
Locatie: Het Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag


Wat leer ik?

Aan de basis van ieder project ligt een projectplan. Hoe zet u uw ideeën om in duidelijke doelen, afspraken en acties? Wat moet er allemaal in zo'n plan staan? Wat is SMART?

Monique Haberink - Van Hees kent alle aspecten van het projectplan. In twee bijeenkomsten gaat ze in op alle eisen die aan een goed projectplan worden gesteld. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst kunt u al uw concept-plan opsturen. Op basis van deze informatie kan de docent hele gerichte en praktische knelpunten behandelen en met u op zoek gaan naar oplossingen.

Voor wie?
Deze cursus is bestemd voor vrijwilligers en bestuursleden van stichtingen en verenigingen die in potentie met succes een aanvraag bij Fonds 1818 kunnen indienen. Fonds 1818 doneert alleen projecten die ten goede komen aan de bewoners in de regio Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden en de Bollenstreek. Per organisatie laten wij één deelnemer toe.

Hoe werkt het?
U kunt zich alleen via deze website inschrijven. Binnen twee weken hoort u per mail of u tot de cursus bent toegelaten.
Deze cursus bieden wij u gratis aan. Wanneer u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een vervanger laten deelnemen aan de workshop. Tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de workshop kunt u zich kostenloos afmelden. Meldt u zich later of niet af, dan brengen wij u ongeacht de reden € 30,- in rekening voor de gemaakte kosten.

U bent hier

Deel met: