Openbaar Ministerie betaalt vergoeding aan Fonds 1818 uit

Het Openbaar Ministerie heeft het bedrag van € 68.697 plus wettelijke rente, dat Fonds 1818 vorige week via een dagvaarding opeiste, uitbetaald. Met het uitbetalen van het bedrag voldoet het OM aan zijn verplichtingen. Daarmee komt de terechtzitting van komende woensdag te vervallen. 

Op 23 februari 2017 heeft Fonds 1818 een incasso-dagvaarding uitgebracht aan het Openbaar Ministerie, in het bijzonder de Landelijk Beslag Autoriteit (LBA). De LBA had al sinds 2013 een bedrag in beheer, dat in beslag was genomen bij de Stichting Rythm of Reason als het wederrechtelijk verkregen voordeel na valsheid in geschrifte en witwassen.

Al in 2013 hebben de directeur en de penningmeester van deze stichting in totaal €1.768.149,40 betaald aan de Staat, om strafvervolging te voorkomen en om het wederrechtelijk verkregen voordeel terug te betalen. Het wederrechtelijk verkregen voordeel was ontstaan doordat donaties van Fonds 1818 en andere fondsen in de eigen zak van de festivalorganisatoren zijn verdwenen. Fonds 1818 had recht op € 68.697.

Op 11 mei 2016 was met de Officier van Justitie overeenstemming bereikt over uitbetaling van dit bedrag. De som van
€ 68.697 is overigens minder dan de helft van de schade die Fonds 1818 heeft geleden. Tot 23 februari had het OM niet op alle verzoeken en rapellen gereageerd, of slechts met toezeggingen die niet zijn nagekomen. Dat was reden voor Fonds 1818 om het rechtsmiddel te gebruiken dat voor elke schuldeiser openstaat die meent dat een schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet.

U bent hier

Deel met: