Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd

In deze online cursus bereid je stap voor stap een succesvolle wervingsactie voor. Dit doe je niet alleen, maar samen met een werkgroep binnen je organisatie, de online coach kijkt voortdurend met jullie mee en ondersteunt in het gehele traject. Daarnaast staan jullie op het e-learning platform in contact met andere stichtingen en verenigingen waar je kennis kunt delen.        

Tijdens een startbijeenkomt op donderdag 1 september wordt het gebruik van het e-learning systeem uitgelegd.
Locatie: Het Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag
Tijd: 19.30 - 22.00 uur

Binnenkort maken we de nieuwe cursusdatum bekend.

E-learning  Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT):
De online cursus die je stap voor stap begeleidt naar succes

 • Komt het werk binnen jouw organisatie vaak op dezelfde schouders terecht?
 • Heeft jouw stichting of vereniging een tekort aan vrijwilligers?
 • Wil jij in een korte periode het imago rondom het vrijwilligerswerk binnen je organisatie verbeteren?
 • Vind jij dat vrijwilligerswerk vanzelfsprekend moet zijn?
 • Wil je graag gestructureerd stap voor stap aan de slag?
 • Is resultaat belangrijk?

In deze online cursus bereid je stap voor stap een succesvolle wervingsactie voor. Dit doe je niet alleen, maar samen met een werkgroep binnen je organisatie, de online coach kijkt voortdurend met jullie mee en ondersteunt jullie in het gehele traject. Daarnaast staan jullie op het e-learning platform in contact met andere stichtingen en verenigingen waar je kennis kunt delen.        

Na afloop van deze cursus heb je het volgende geleerd en uitgevoerd

 • Wie er actief als vrijwilliger binnen jullie stichting of vereniging is
 • Weet je welke taken er zijn en hoeveel tijd er met deze taken gemoeid is
 • Hoe je door middel van een campagne het imago rondom vrijwilligerswerk verbeterd
 • Hoe je mensen persoonlijk benadert om zich in te zetten voor je organisatie
 • Hoe je vrijwilligers behoudt


Voor wie?
Deze cursus is bestemd voor vrijwilligers en bestuursleden van stichtingen en verenigingen die in potentie met succes een aanvraag bij Fonds 1818 kunnen indienen. Fonds 1818 doneert alleen projecten die ten goede komen aan de bewoners in de regio Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden en de Bollenstreek. Per organisatie laten wij één deelnemer toe.

Hoe werkt het?
U kunt zich alleen via deze website inschrijven. Binnen twee weken hoort u per mail of u tot de cursus bent toegelaten.
Deze cursus bieden wij u gratis aan. Wanneer u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een vervanger laten deelnemen aan de workshop. Tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de workshop kunt u zich kostenloos afmelden. Meldt u zich later of niet af, dan brengen wij u ongeacht de reden € 30,- in rekening voor de gemaakte kosten.

 

 

U bent hier

Deel met: