Kennisbijeenkomst januari 2014

Alléén los je pesten niet op

Pesten is nog lang niet de wereld uit en veel mensen maken zich daar druk over, zo bleek uit de hoge opkomst van de netwerkbijeenkomst van Fonds 1818 over deze problematiek. Meer dan 100 belangstellenden, merendeels professionals die met kinderen en jongeren werken, namen op 29 januari 2014 in het Nutshuis deel aan een inspirerende middag gevuld met inleidingen, workshops en discussies. “Scholen zijn met pesten bezig maar daarbuiten gebeurt niet zoveel”, stelde directeur Boudewijn de Blij vast. “Persoonlijk heb ik geen voorkeur voor een bepaalde methode, als die maar werkt en zo goed mogelijk wordt ingezet en verankerd.” Hiermee was de toon gezet voor een interactieve middag vol kennisoverdracht, uitwisseling van expertise, samenwerken en netwerken, met als belangrijkste doel pestgedrag bij de wortel aan te pakken. 

Tijdens de bijeenkomst besprak Gijs Huisting, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen de wetenschappelijke inzichten over pesten. Remco Pijpers van Kind Online belichtte de digitale ontwikkelingen en cyberpesten. 
Aansluitend konden de deelnemers aanschuiven bij de zes Ronde Tafeldiscussies of meedoen aan de twee workshops. De discussies werden voorgezeten door deskundigen die als professional of vrijwilliger nauw betrokken zijn bij de strijd tegen pesten. Via het menu aan de linker kant gaat u naar verslagen van de verschillende programma-onderdelen.
 
 
 
 
Verslag van de bijeenkomst op Cineac Den Haag start op 0:33
 

 

U bent hier

Deel met: