Bestuur & Management

  • Deel 1: 12 maart. Deel 2: 19 maart 2018 
  • van 19.30 uur tot 22.00 uur
  • Locatie: Het Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag
     
INSCHRIJVING = GESLOTEN. NIEUWE DATUM VOLGT Z.S.M.
 
Wat leer ik?
Het goed besturen van een vrijwilligersorganisatie vraagt veel van de bestuursleden. Eens in de zoveel tijd bij elkaar komen voor een vergadering is niet voldoende. Er worden eisen gesteld aan een bestuurder, er zijn taken en verantwoordelijkheden en de bestuursleden moeten de achterban betrokken houden.

In deze workshop leert u hoe u uw organisatie goed bestuurt.

  • De eerste avond krijgt u de theoretische kennis en worden ervaringen met elkaar gedeeld.
  • Tijdens de tweede bijeenkomst is er de mogelijkheid om vragen te stellen over het geleerde en dieper op bepaalde punten in te gaan.

Op het inschrijvingsformulier kunt u aangeven wat uw leerdoelen zijn.

Voor wie?
Deze workshop is bestemd voor bestuursleden van stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk die zich met hun projecten richten op de regio waarin Fonds 1818 actief is. De training wordt verzorgd door Sportservice Zuid-Holland.

Hoe werkt het?
U kunt zich alleen via deze website inschrijven. Binnen twee weken hoort u per mail of u tot de cursus bent toegelaten.
Wij bieden deze cursus gratis aan. Wanneer u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een vervanger laten deelnemen aan de workshop. Tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de workshop kunt u zich kostenloos afmelden. Meldt u zich later of niet af, dan brengen wij u ongeacht de reden € 30,- in rekening voor de gemaakte kosten.

Aanmelden >>

U bent hier

Deel met: