200 jaar Nutsspaarbank en Fonds 1818

In 2018 is het 200 jaar geleden dat in Den Haag de Nutsspaarbank te 's - Gravenhage werd opgericht. De oprichters waren leden van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, een organisatie die sinds het einde van de 18de eeuw zich bezig hield met het 'verheffen des volks'. Ze deden dat onder meer door het oprichten van scholen, ziekenhuizen, bibliotheken en spaarbanken. In het jaar 1818 werd in het oude stadhuis aan de Dagelijkse Groenmarkt de Haagse bank geopend. De bank fuseerde in 1992 met de VSBbank. Het eigendom van de bank was in handen van een stichting, die toen omgedoopt werd in Stichting VSB Fonds Den Haag en Omstreken. Zij verwierf bij de verkoop een aanzienlijk aandelenpakket. Besloten werd met de opbrengst ervan initiatieven van maatschappelijk belang te steunen. In 2001 veranderde het fonds de naam in Fonds 1818, teruggrijpend op het stichtingsjaar. 

In 2018 viert Fonds 1818 dus dat het 200 jaar geleden is dat de basis voor het fonds werd gelegd. We doen dat met diverse projecten.

U bent hier

Deel met: